Selçuk Duranlar
TÜRKİYE 2023 VE LPI ENDEKSİ
Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2023, Salı
Diğer Yazıları

Dünya Bankası, LPI Endeksi`ni 2007 yılından itibaren üç kez, 2007, 2010 ve 2012 yıllarında yayınladı. Türkiye ilgili yıllarda sırasıyla 33’üncü, 39’uncu, ve 27’nci oldu. Zamanla LPI, giderek daha çok tanınan bir uluslararası referans enstrümanı haline geldi.

 

Endeks 155 ülkeyi kapsıyor ve dünyanın önde gelen 1.000 taşıma organizasyonu şirketinin, en çok çalıştıkları ilk 8 ülkeyi 6 temel kritere göre 1 (en kötü) ile 5 (en iyi) arasında puanlandırması neticesinde elde ediliyor:

 

1. Gümrükler: Gümrük muamelelerinin hızı, basitliği ve öngörülebilirliği,

 2. Altyapı: ticaret ve taşımacılık altyapısının (limanlar, karayolları, demiryolları, IT) kalitesi,

 3. Uluslararası Yüklemeler: Rekabetçi fiyatlarla yükleme yapabilme kapasitesi,

 4. Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Rekabetçiliği: Nakliyeciler ve gümrük acentaları tarafından verilen hizmetlerin yetkinliği ve kalitesi,

 5. Hizmetlerin Takip Edilebilirliği: Yüklerin teslim anına kadar izlenebilmesi,

 6. Zamanındalık: Öngörülen veya tahmin edilen sürede yapılan teslimatların sıklığı.

  

Standart Anket Formu iki bölümden oluşmaktadır: Uluslararası lojistik hizmetler ve ulusal lojistik hizmetler. Şirketler, operasyonel olarak bulundukları ülkelerde ticaret işlemlerinin etkinliği ve kolaylığı, ithalat/ihracat tedarik zincirlerinin zaman, maliyet ve güvenilirliği ile altyapı kalitesini de değerlendirmektedirler. Bu sayede, LPI’ya konu 155 ülkenin 143 tanesi ile ilgili olarak ulusal performans göstergeleri de mevcut bulunmaktadır.

 

LPI 2012 değerlendirildiğinde; Türkiye’nin Üst-Orta Gelir Grubu Ülkeler arasında Güney Afrika, Çin ve Türkiye en iyi performansa sahip ülkeler durumundadır. Düşük-Orta Gelir Grubu Ülkeler arasında Hindistan, Fas ve Filipinler dikkat çekicidir. Düşük Gelir Grubu Ülkeler arasında dikkati çekenler ise Benin, Malawi ve Madagaskar’dır.

Türkiye, 3,51 puan ile 2012 yılı Endeksi’nde 27. sıraya yerleşmiş bulunmaktadır. Türkiye’nin performans puanı, Endeks’in şampiyonu olan Singapur’un performansının % 80,3’üne karşılık gelmektedir.

Türkiye’nin 2010 ve 2012 Endeksleri’ne ait alt puanları ve sıralaması ile kriter performansı değişim yüzdeleri aşağıdaki gibidir:

 

• Gümrükler: [2,82 (46)] - [3,16 (32)], +%12,06

 

• Altyapı: [3,08 (39)] - [3,62 (25)], +%17,53

 

• Uluslararası Yüklemeler: [3,15 (44)] - [3,38 (30)], +%7,30

 

• Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Rekabetçiliği: [3,23 (37)] - [3,52 (26)], +%8,98

 

• Hizmetlerin Takip Edilebilirliği: [3,09 (56)] - [3,54 (29)], +%14,56

 

• Zamanındalık: [3,94 (31)] - [3,87 (27)] -%1,78

 

Yukarıdaki verilere göre Türkiye, lojistik performansını 2010 yılından 2012 yılına kadar % 9,63 nisbetinde iyileştirmiştir.

Zamanındalık kriterinde hafif bir kötüleşme olmasına rağmen, Türkiye’nin altı kriterin tamamında sıralamasını yukarı istikamette iyileştirdiğini görmekteyiz. Bir başka deyişle kötü olduğumuz Zamanındalık kriterinde dahi, diğer ülkelerin bizden daha fazla kötüleştiği anlaşılmaktadır. Gelecekte Türkiye’nin en iyi ilk 10 ülke arasına girebilmesi için önünde yer alan 26 ülkenin en az 17’sinden daha iyi performans göstermesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, Türkiye’nin mevcut lojistik performansının, listenin altında yer alan ülkelerden muhakkak daha iyi olması ve üstünde yer alan ülkelerin performansları sabit kalsa dahi en az % 15,45 daha fazla iyileşmesi gerekmektedir. 2010 ile 2012 yılları arasında Türkiye’nin performansının % 9,63 oranında arttığını hatırlayacak olur isek böyle bir hedefe 2023 yılına kadar ulaşmak zor olabilir ancak pekala mümkündür.

 

 

İlk 10 ülke ile kıyaslandığında Türkiye’nin özellikle Lojistik Hizmetlerin Kalitesi ve Rekabetçiliği ile Hizmetlerin Takip Edilebilirliği alt kriterleri ile ilgili performansını, çok daha iyileştirmesi gerektiği görülmektedir. Bu alanlarda arzu edilen performans artışını kolaylaştıracak piyasa koşullarının sağlanması ve teknoloji kullanımının etkin teşvikler ile yaygınlaştırılması elbette ki önemlidir.

2012 Endeksi’nde 27. sırada bulunan Türkiye’nin Gümrüklerin performansı sözkonusu olduğunda 32. sırada yer bulabilmesi, ticaretin sınır kapılarında ve gümrük süreçleri esnasında daha da kolaylaştırılması gerektiğine işaret etmektedir.

 

            Türkiye’de Teknolojinin Etkin Kullanımı ve Yatırımların Artırılması


               Türkiye’nin lojistik sektöründe daha yüksek bir LPI puanı elde etmesi için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

  • Altyapı ve taşımacılık ağlarının iyileştirilmesi: Türkiye’nin demiryolu, karayolu, deniz ve hava taşımacılığı sistemlerinin modernizasyonu ve geliştirilmesi önemlidir.
  • Teknoloji yatırımlarının artırılması: Lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesi, otomasyon ve yapay zeka kullanımı, sektörde hız, verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayacaktır.
  • Lojistik eğitim ve insan kaynaklarının geliştirilmesi: Lojistik sektöründe çalışan profesyonellerin yetkinlik ve deneyimlerini artıracak eğitim programları düzenlemek ve nitelikli iş gücü oluşturmak önem taşımaktadır.
  • Gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve basitleştirilmesi: Dijital teknolojiler ve otomasyon kullanarak gümrük süreçlerini daha hızlı ve verimli hale getirmek, lojistik performansını artıracaktır.
  • Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaların benimsenmesi: Yeşil lojistik ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum sağlayarak, çevre dostu lojistik hizmetler sunmak önemlidir.
  • İşbirliği ve entegrasyonun teşviki: Türkiye’nin lojistik sektöründe yerel ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi ve entegrasyonu sağlaması, küresel rekabet düzeyini artıracaktır.
  • Başarıların ve yeniliklerin duyurulması: Türkiye’nin lojistik sektöründeki başarılarını ve yeniliklerini daha etkin bir şekilde tanıtarak, sektörün itibarını ve dış yatırımları artırmak önemlidir.

 

Türkiye’nin bölgesinde önemli bir lojistik üs ve dağıtım merkezi olmak için makro ekonomik ve uluslararası stratejiler oluşturması ve buna yönelik sınır ötesi işbirliği politikaları geliştirmesi çok önemlidir.   Lojistik performansımızı daha da yükselterek üst sıralarda yer alabilmek için, sektördeki tüm paydaşlar olarak birlikte hareket etmeye devam etmeli ve teknolojik yeniliklere odaklanmalıyız.

 

 Kaynak:

 https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/9828/turkiye-2023-ve-lpi-endeksi-

https://www.lojistikcilerinsesi.biz/2023/05/05/lojistik-performans-endeksinde-turkiyenin-teknolojik-cozumlerle-yukselisi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lojistik-performans-endeksinde-turkiyenin-teknolojik-cozumlerle-yukselisi

DİĞER YAZARLAR
Seyide ESEN
Sarı gelini üzdüler
Recep ÇINAR
Günümüzde pek konuşulmayan 3 proje!
Ahmet Acaroğlu
BELEDİYELER VE FESTİVALLER
ERCAN KERMAN
Zevklerin incelmesi
Nuri Böcekbakan
Rebîu'l-Evvel Ayı  Mevlid Kandili
Uzm. Psk. Nergis ÖZDİNÇ
AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Şükrü Akıllı
ADALET KASRININ YALNIZLIĞI
MELTEM BABACIK (inst: 360beslenme)
GENÇLİK İKSİRİ KEFİR
Numan Özgür METİN
KAVALA ALEXANDROUPOLİ (DEDEAĞAÇ)GEZİ NOTLARIM
Selçuk Duranlar
EDİRNE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ YOLCU SAYISI
Zafer Dereli
TOPLU SÖZLEŞMEDE TEAMÜLÜN DIŞINA ÇIKILMIŞ GÖRÜNÜYOR
Burhan Aytekin
Yaşadığımız Coğrafyada Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarı Saltuk ile başlar
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
  TOGG MU AÇ MI?
M. ENİS ŞENSEVER
   Mezuniyet Sergisi
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Asma  Ağacının Dallarının Sarılması Gibi…
ŞAHVER HÖBEK
En Son Ne Zaman İzin Verdin?
Hüseyin Erkin
MERİÇ NEHRİ - YAĞMUR DUALARI - HARZA PROJESİ !!
Burak Dipevliler
Görünmez Tehlike Mi Görmezden Gelinen Tehlike Mi? Edirne’nin Yok Olmaya Yüz Tutan Kültürel Mirası
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
Mehmet Ali ESMER
ANADOLU’DAKİ TARİHİ YAPILARININ DEPREMDEN KORUNMASI ESASLARI (2)
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Burak Dipevliler
Mehmet Ali ESMER
ŞAHVER HÖBEK