Selçuk Duranlar
AFET LOJİSTİĞİNDE DEPO YÖNETİMİ
Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2023, Cumartesi
Diğer Yazıları

5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanununa göre “afet” tanımı; Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylar şeklinde tanımlanmıştır.

 

Günümüz afet yönetim anlayışı, tek bir kurumun afet yükünü üstlenmesinden çok birden fazla kurumun afet anında ortak çalışması ve afet anında paydaş olması esasına dayanmaktadır. Tek kurum sistemindeki çözümlerde veri paylaşımı, veri standardı, personel eğitim standardı konularında sorun yaşanma ihtimali daha az iken paydaş sayısı arttıkça bu problemler artmaktadır. Afet sırasında kurumlar arası ortak dil ve veri standardı sağlanması konusunda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bir dönüm noktası olmuştur. TAMP sayesinde afet anındaki raporlama, ekip teşkili, malzeme ve tesis standartları için ortak bir standart geliştirilmiş ve bu standardın dijital ayağını Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) oluşturmuştur. TAMP eki olan çalışma grubu planlarından olan Ayni Bağış ve Depo Yönetimi Planı ile ulusal düzeyde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yerel düzeyde ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile afetlerdeki ayni bağış ve depo yönetimi sürecinden sorumlu kurumdur. TAMP öncesi bağış kabul eden depolar kendi standartları ve kayıt biçimleri ile kayıt tutmakta iken, günümüzde depolar arası stok yönetiminde ortak standart sağlanmakta, yardımların kabulü, depolar arası transferi ve halka dağıtımında kolaylık ve şeffaflık sağlanmaktadır.

Afet lojistiğinin en temel bileşenini ise; vatandaşlar tarafından afet bölgelerine ulaştırılan ayni bağışlar oluşturmaktadır. Özellikle afet anında bağışların en hızlı sürede ve kısa zaman diliminde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasında hayati öneme sahiptir. Bu bağlamda Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında; Lojistik ve Bakım servisi grubu altında bulunan Ayni Bağış ve Depo Yönetimi Çalışma Grubu; afetzedelere yapılan ayni bağışların depo hizmetleri ve dağıtımına yönelik koordinasyondan sorumludur.

Bu çalışma grubunun temel olarak görevleri şunlardır:

Bütünleşik sistem kapsamında bağış kayıt, stok yönetimi ve dağıtımına yönelik modül oluşturulması,

Nitelikli ve uygun bağış yapılmasına yönelik kamuoyunda gerekli bilincin oluşturulması,

Alınacak bağışların kriterlerinin belirlenmesi,

Hizmet grubunda görev alacak personelin afetlere hazır hale getirilmesi,

Depoların tahsis edilmesi,

Depoların tespiti,

Depoların uyuyan sözleşme ile kiralanması,

İhtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi,

İhtiyaç duyulan malzemelerin ilan edilmesi,

Diğer hizmet gruplarınca sahada tespit edilen ihtiyaçların ÇG’na bildirilmesi,

Bağışların belirlenen kriterlere göre bağışçıdan alınması,

Bağışların kayıt ve tasnif edilmesi,

Alınan bağışların lojistik merkezine ulaştırılması,

Bağışların lojistik merkezinden ana depoya ulaştırılması,

Veri girişi işlemlerinin yapılması,

Tasnif edilmesi,

Depo yönetimi için personel ile araç-gereç tahsisi,

Depoların HG’nin kullanımına sunulması,

Bağışın ilgili hizmet grubunun kullanımına sunulması,

Yardım dağıtım merkezi kurulması,

İleri dağıtım noktası kurulması,

Bağışın afetzedeye ulaştırılması şeklindedir.

Kaynakça:

Doğramacı E., Şahin Ş., (2022) “Afet Lojistiği Kapsamında Kastamonu İli Bozkurt İlçesi Sel Afeti Olay İncelemesi: Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (Aydes) ile Ayni Bağış Depo Yönetimi” Uluslararası Afet ve İnsani Yardım Lojistiği Kongresi s:61-79

DİĞER YAZARLAR
Seyide ESEN
Sarı gelini üzdüler
Recep ÇINAR
Günümüzde pek konuşulmayan 3 proje!
Ahmet Acaroğlu
BELEDİYELER VE FESTİVALLER
ERCAN KERMAN
Zevklerin incelmesi
Nuri Böcekbakan
Rebîu'l-Evvel Ayı  Mevlid Kandili
Uzm. Psk. Nergis ÖZDİNÇ
AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? NE DEĞİLDİR?
Şükrü Akıllı
ADALET KASRININ YALNIZLIĞI
MELTEM BABACIK (inst: 360beslenme)
GENÇLİK İKSİRİ KEFİR
Numan Özgür METİN
KAVALA ALEXANDROUPOLİ (DEDEAĞAÇ)GEZİ NOTLARIM
Selçuk Duranlar
EDİRNE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ YOLCU SAYISI
Zafer Dereli
TOPLU SÖZLEŞMEDE TEAMÜLÜN DIŞINA ÇIKILMIŞ GÖRÜNÜYOR
Burhan Aytekin
Yaşadığımız Coğrafyada Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarı Saltuk ile başlar
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
  TOGG MU AÇ MI?
M. ENİS ŞENSEVER
   Mezuniyet Sergisi
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Asma  Ağacının Dallarının Sarılması Gibi…
ŞAHVER HÖBEK
En Son Ne Zaman İzin Verdin?
Hüseyin Erkin
MERİÇ NEHRİ - YAĞMUR DUALARI - HARZA PROJESİ !!
Burak Dipevliler
Görünmez Tehlike Mi Görmezden Gelinen Tehlike Mi? Edirne’nin Yok Olmaya Yüz Tutan Kültürel Mirası
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
Mehmet Ali ESMER
ANADOLU’DAKİ TARİHİ YAPILARININ DEPREMDEN KORUNMASI ESASLARI (2)
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Burak Dipevliler
Mehmet Ali ESMER
ŞAHVER HÖBEK