Selçuk Duranlar
KÜRESEL GIDA TÜKETİMİ
Yayın Tarihi: 11 Mart 2023, Cumartesi
Diğer Yazıları

Gıda stratejileri, yalnızca herkes için gıda güvenliğini sağlamaya yönelik olmamalı, aynı zamanda birlikte sağlıklı bir diyet oluşturan yeterli miktarda güvenli ve kaliteli gıda tüketimini sağlamalıdır. Bu etkiye yönelik herhangi bir tavsiye, gıda zincirindeki tüm bileşenler için çıkarımlara sahip olacaktır.

Kişi başına günlük kilokalori (kcal) olarak ifade edilen gıda tüketimi, küresel ve bölgesel gıda durumunun gelişimini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan temel bir değişkendir. Bu değişken için daha uygun bir terim “ulusal ortalama görünür gıda tüketimi” olacaktır çünkü veriler gıda tüketimi anketlerinden ziyade ulusal Gıda Denge Tablolarından gelmektedir. 

FAOSTAT verilerinin analizi, günlük kişi başına kcal olarak ölçülen diyet enerjisinin dünya çapında istikrarlı bir şekilde arttığını göstermektedir; 1960'ların ortalarından 1990'ların sonlarına kadar kişi başına düşen kalori mevcudiyeti, küresel olarak kişi başına günde yaklaşık 450 kcal ve gelişmekte olan ülkelerde kişi başına günde 600 kcal'den fazla arttı (bkz. Tablo 1). 

Bu değişim bölgeler arasında eşit olmamıştır. Kişi başına düşen kalori arzı, Sahra altı Afrika'da neredeyse durgun kaldı ve ekonomik geçiş sürecindeki ülkelerde son zamanlarda düştü. Buna karşılık, Doğu Asya'da (çoğunlukla Çin'de olmak üzere kişi başına günde yaklaşık 1000 kcal) ve Yakın Doğu/Kuzey Afrika bölgesinde (kişi başına günde 700 kcal'in üzerinde) kişi başına düşen enerji arzı önemli ölçüde artmıştır.

Tablo 1. Küresel ve bölgesel kişi başına gıda tüketimi (günlük kişi başına kcal)

Bölge

1964 - 1966

1974 - 1976

1984 - 1986

1997 - 1999

2015

2030

Dünya

2358

2435

2655

2803

2940

3050

Gelişmekte olan ülkeler

2054

2152

2450

2681

2850

2980

Yakın Doğu ve Kuzey Afrika

2290

2591

2953

3006

3090

3170

Sahra altı Afrika a

2058

2079

2057

2195

2360

2540

Latin Amerika ve Karayipler

2393

2546

2689

2824

2980

3140

Doğu Asya

1957

2105

2559

2921

3060

3190

Güney Asya

2017

1986

2205

2403

2700

2900

Sanayileşmiş ülkeler

2947

3065

3206

3380

3440

3500

geçiş ülkeleri

3222

3385

3379

2906

3060

3180

a Güney Afrika hariçtir.

Dünyanın kişi başına gıda tüketimini artırmada önemli ilerlemeler kaydettiği görülüyor. Gıda tüketimindeki artışa, önemli yapısal değişiklikler ve diyette kökler ve yumrular gibi temel gıdalardan daha fazla hayvansal ürün ve bitkisel yağlara geçiş eşlik etmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerde kullanılan yemeklik yağ türleri, soğutulması gerekmeyen sertleştirilmiş margarinlerin (trans yağ asitleri bakımından zengin) artan kullanımı ile değişmektedir. Hurma yağı, Güneydoğu Asya'nın çoğunun diyetlerinde giderek daha önemli bir yenilebilir yağ haline geliyor ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda önemli bir kaynak olacak. Şu anda palm yağı tüketimi düşüktür ve FER %15 ile %18 arasında değişmektedir. Bu düşük tüketim seviyesinde, diyetin doymuş yağ asidi içeriği sadece %4 ila %8'dir. Yemeklik yağ sektöründeki potansiyel gelişmeler, sağlıklı yağ asidi bileşimine sahip yemeklik yağların üretilmesine yönelik yağların harmanlanması da dahil olmak üzere bitki ıslahından işleme yöntemlerine kadar yağ üretim sürecinin tüm aşamalarını etkileyebilir.

Zeytinyağı, büyük ölçüde Akdeniz bölgesinde tüketilen önemli bir yemeklik yağdır. Üretimi, zeytin yetiştiriciliğini geleneksel çiftliklerden giderek daha yoğun ekim biçimlerine kaydıran artan talep tarafından yönlendirildi. Yoğun zeytin ekiminin toprak erozyonu ve çölleşme gibi olumsuz çevresel etkileri olabileceğine dair bazı endişeler var. Bununla birlikte, çevreye daha az zararlı etki sağlamak için tarımsal üretim yöntemleri geliştirilmektedir.

Yüksek değerli hayvansal proteine ​​yönelik artan talebi karşılamak için hayvancılık sektörü üzerinde artan bir baskı var. Dünya hayvancılık sektörü eşi benzeri görülmemiş bir hızla büyüyor ve bu muazzam artışın arkasındaki itici güç, nüfus artışı, artan gelirler ve kentleşmenin birleşimi. 1997-1999'da 218 milyon ton olan yıllık et üretiminin 2030'da 376 milyon tona çıkması bekleniyor.

Gelir düzeyi ile hayvansal protein tüketimi arasında güçlü bir pozitif ilişki vardır; et, süt ve yumurta tüketimi temel gıdalar pahasına artmaktadır. Fiyatlardaki son keskin düşüş nedeniyle, gelişmekte olan ülkeler, yaklaşık 20-30 yıl önce sanayileşmiş ülkelerin yaptıklarından çok daha düşük gayri safi yurtiçi hasıla seviyelerinde daha yüksek et tüketimine girişiyorlar.

Kentleşme, hayvancılık ürünlerine yönelik küresel talebi etkileyen önemli bir itici güçtür. Kentleşme, çabuk bozulan malların ticaretine izin veren soğuk zincirler de dahil olmak üzere altyapıdaki iyileştirmeleri teşvik eder. 

Hayvancılık ürünleri yalnızca yüksek değerli protein sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli temel mikro besinlerin, özellikle demir ve çinko gibi minerallerin ve A vitamini gibi vitaminlerin önemli kaynaklarıdır. Gelişmekte olan ülkelerde, hayvancılık ürünleri besin değeri ve lezzet açısından arzu edilen bir gıda olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, bazı ülkelerde ve sosyal sınıflarda aşırı hayvansal ürün tüketimi, aşırı yağ alımına yol açabilir.

Tablo 2. Kişi başı hayvansal ürün tüketimi

Bölge

Et (yılda kg)

Süt (kg/yıl)

1964 - 1966

1997 - 1999

2030

1964 - 1966

1997 - 1999

2030

Dünya

24.2

36.4

45.3

73.9

78.1

89.5

Gelişmekte olan ülkeler

10.2

25.5

36.7

28.0

44.6

65.8

Yakın Doğu ve Kuzey Afrika

11.9

21.2

35.0

68.6

72.3

89.9

Sahra altı Afrika a

9.9

9.4

13.4

28.5

29.1

33.8

Latin Amerika ve Karayipler

31.7

53.8

76.6

80.1

110.2

139.8

Doğu Asya

8.7

37.7

58.5

3.6

10.0

17.8

Güney Asya

3.9

5.3

11.7

37.0

67.5

106.9

Sanayileşmiş ülkeler

61.5

88.2

100.1

185.5

212.2

221.0

Geçiş ülkeleri

42.5

46.2

60.7

156.6

159.1

178.7

Hayvancılık ürünlerine yönelik artan talebin çevre üzerinde istenmeyen bir etkiye sahip olması muhtemeldir. Örneğin, genellikle şehir merkezlerine yakın yerlerde bulunan ve beraberinde bir dizi çevresel ve halk sağlığı riski getiren daha büyük ölçekli endüstriyel üretim olacaktır. Endüstriyel hayvancılık üretiminin çevresel etkisini tahmin etmek için girişimlerde bulunulmuştur.

Kaynakça: www.fao.org

DİĞER YAZARLAR
Nuri Böcekbakan
ŞÜKÜR SANA ALLAHIM
Seyide ESEN
Kale
MELTEM BABACIK (inst: 360beslenme)
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR OLAN BESİN: KAHVE
Selçuk Duranlar
2023 YILI MART AYI DIŞ TİCARETİMİZ
Recep ÇINAR
Bakalım çifte kutlamayı kim yapacak!                                          
Ahmet Acaroğlu
SİYASET YALAMA OLDU
Şükrü Akıllı
UCUBE SİSTEM ve  SEÇİM GARABETLERİ
Zafer Dereli
MESLEKTEN MEN İLE İLGİLİ CEZADA, UCU AÇIK VE SINIRLARI GENİŞ İFADELER KANUN METNİNDEN ÇIKARILDI
ERCAN KERMAN
   HEP SAĞA GİDEREK, SOLDAKİ EVİ BULMAK
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
‘Rüzgarsız Havada Dönen Fırıldağın Mutlaka Bir Üfleyeni Vardır’
Numan Özgür METİN
ATATÜRK EVİ KIRKLARELİ
ŞAHVER HÖBEK
En Son Ne Zaman İzin Verdin?
Hüseyin Erkin
MERİÇ NEHRİ - YAĞMUR DUALARI - HARZA PROJESİ !!
Burak Dipevliler
Görünmez Tehlike Mi Görmezden Gelinen Tehlike Mi? Edirne’nin Yok Olmaya Yüz Tutan Kültürel Mirası
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
MUSTAFA ÇETİN
NEVRÛZ
M. ENİS ŞENSEVER
Kaya Sınıfı 2 bölüm
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
Mehmet Ali ESMER
ANADOLU’DAKİ TARİHİ YAPILARININ DEPREMDEN KORUNMASI ESASLARI (2)
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Burak Dipevliler
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK
Burak Dipevliler
Burak Dipevliler