Selçuk Duranlar
SİYASET BİLİMİ
Yayın Tarihi: 04 Mart 2023, Cumartesi
Diğer Yazıları

 

İnsanoğlu sosyal yaşamının hemen hemen tüm evrelerinde siyasal olmuş, siyaseti hayatının zorunlu bir öğesi olarak sosyal yaşamı içerisinde konumlandırmıştır. Ancak bu konumlandırış ve siyasal olma durumu, günümüzde en yaygın şekliyle kullanılagelen devlet- iktidar ilişkilerinden bağımsızdır. Siyaseti sadece devlet- iktidar ilişkilerinden doğan bir olgu olarak tanımlayan indirgemeci yaklaşım, siyasetin alanını daraltacak ve anlamlandırılmasını da kısıtlayacaktır.

Siyaset kavramının geniş bir anlam yelpazesine sahip olduğu şüphesiz bir gerçektir. Weber'e göre; Bu kavram geniş bir kavramdır ve her türlü yönetici özerk etkinliği içine alır. Bir bankanın döviz siyasetinden, Reihsbank'ınescompte (ıskonto) siyasetinden, bir sendikanın bir grev sırasındaki siyasetinden söz ederiz; kentsel ya da kırsal bir kamu kuruluşunun öğretim siyasetinden, bir ortaklığı yöneten kurulun siyasetinden ve son olarak kocasını yönetmeye çalışan becerikli bir kadının siyasetinden söz edebiliriz.

Siyaset biliminin alanını iktidar olgusuna indirgeyen yaklaşımla, siyaseti devletle sınırlayan geleneksel anlayıştan uzaklaşılmaktadır. Siyaseti iktidar olgusuyla tasvir eden yaklaşıma göre, siyaset bir iktidar savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan toplumsal ve sınıfsal grupların, birbirleri üzerinde tahakküm kurma ve egemen olma arzuları siyasetin, iktidar mücadelesi olarak kullanılmasına neden olmuştur. Bu anlayışa göre siyaset mücadeledir. Bu mücadelenin doğasında iktidarın ele geçirilmesi ve bu yolla, sınırlı üretim çıktılarından en fazla payın elde edilerek çeşitli ayrıcalıkların kazanılması bulunmaktadır. İktidar mücadelesi iktidarı ele geçirmek için çalışan bir grupla, iktidarını sürdürmek ve bu yolla egemenliğini sürdürülebilir kılmak isteyen bir grup arasında varlığını göstermektedir. Çünkü "Tüm insan topluluklarında ve hatta hayvan toplumlarında bile iktidar, onu elinde tutanlara onur, itibar, yarar, zevk gibi üstünlükler ve ayrıcalıklar sağlar"

Toplumu oluşturan bireylerin toplumdan, devlet ve siyaset kurumlarından fayda beklentileri farklılık göstermektedir. Bu beklentilerini karşılamak ve fayda sağlamak noktasında ise farklı görüşlere sahip bireylerle ya da gruplarla bir çatışma halinde olduğu şüphesiz bir gerçektir. Bu çatışma siyaset temelinde ele alındığında, siyasal erki elinde bulunduran iktidarın, iktidara sahip olma arzusunda olan diğer siyasi yapılanmaların ve tekil olarak bireylerin kendi aralarında veya topyekûn bir çatışma halinde olduğu gözlemlenmektedir.

Kaynakça: UZUN Ü., (2015) “Siyasal İletişim Faaliyetlerinin Seçmenin Oy Verme Davranışı Üzerine Etkisi; İstanbul Örneği”, Y. Lisans Tezi

DİĞER YAZARLAR
Nuri Böcekbakan
ŞÜKÜR SANA ALLAHIM
Seyide ESEN
Kale
MELTEM BABACIK (inst: 360beslenme)
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR OLAN BESİN: KAHVE
Selçuk Duranlar
2023 YILI MART AYI DIŞ TİCARETİMİZ
Recep ÇINAR
Bakalım çifte kutlamayı kim yapacak!                                          
Ahmet Acaroğlu
SİYASET YALAMA OLDU
Şükrü Akıllı
UCUBE SİSTEM ve  SEÇİM GARABETLERİ
Zafer Dereli
MESLEKTEN MEN İLE İLGİLİ CEZADA, UCU AÇIK VE SINIRLARI GENİŞ İFADELER KANUN METNİNDEN ÇIKARILDI
ERCAN KERMAN
   HEP SAĞA GİDEREK, SOLDAKİ EVİ BULMAK
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
‘Rüzgarsız Havada Dönen Fırıldağın Mutlaka Bir Üfleyeni Vardır’
Numan Özgür METİN
ATATÜRK EVİ KIRKLARELİ
ŞAHVER HÖBEK
En Son Ne Zaman İzin Verdin?
Hüseyin Erkin
MERİÇ NEHRİ - YAĞMUR DUALARI - HARZA PROJESİ !!
Burak Dipevliler
Görünmez Tehlike Mi Görmezden Gelinen Tehlike Mi? Edirne’nin Yok Olmaya Yüz Tutan Kültürel Mirası
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
MUSTAFA ÇETİN
NEVRÛZ
M. ENİS ŞENSEVER
Kaya Sınıfı 2 bölüm
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
Mehmet Ali ESMER
ANADOLU’DAKİ TARİHİ YAPILARININ DEPREMDEN KORUNMASI ESASLARI (2)
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Burak Dipevliler
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK
Burak Dipevliler
Burak Dipevliler