Selçuk Duranlar
BELEDİYELERDE STRATEJİK YÖNETİM
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2022, Perşembe
Diğer Yazıları

Özel işletmeler ve teşebbüslerde stratejik planlama çok daha uzun bir süre çalışılırken, kamu sektörüne dâhil edilmesi 1970'lerde ve 1980'lerde yeni kamu yönetimi stratejilerinin yükselişi ve hükümet yeniliklerinin yeniden keşfedilmesiyle başlamıştır.

 

Stratejik planlama ve yönetimin benimsenmesi ve kullanılması, kamu kuruluşlarına gelişmiş karar verme, artan örgütsel etkinlik, topluluk ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verme ve travmatik olaylara karşı daha fazla dayanıklılık gibi çok çeşitli faydalar sunmaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak için birçok yerel yönetim, topluluklarına daha iyi hizmet verebilmek için stratejik planlama ve yönetim kullanmaya çalışmaktadır. Belediyelerin etkin stratejik yönetimi, kuruluşların sosyo-ekolojik sistemlerinin koşullarını ve yönetim yönlerini iyileştirmek adına sürdürülebilirliği sağlamak için uyarlanabilir kapasiteyi desteklemekte ve teşvik etmektedir.

 

Yöneticilerin kuruluşlarını stratejik hedeflere doğru yönlendirdiği stratejik yönetim, işletmelerde olduğu kadar belediyelerde de önemli olabilmektedir. Giderek daha karmaşık ve dinamik hale gelen bir ortamda, kamu kurumları ve özellikle belediyeler sürekli olarak problem çözme ve fırsat yaratma gibi iki baskın politika uygulamasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Her iki durum dikkat ve kaynak gerektirmektedir. Bunların her ikisinin de genellikle aynı anda en iyi nasıl ele alınacağı konusu, aynı durumun her iki tarafını da ele alabilen araçlar, beceriler ve tanımlanmış bir metodoloji gerektirmektedir.

 

Stratejik yönetim, hedeflerin belirlenmesini, çevrenin analiz edilmesini, gerekli kaynakların sağlanmasını ve belirlenen hedefin performansının izlenmesini ve tespit edilen eksikliklerin ele alınmasını içermektedir. Stratejik planlama ve yönetme, herhangi bir problem çözme veya fırsat yaratma durumunun dört kritik unsurunu yani ne yapmalı, nasıl yapmalı, ne ile yapmalı ve son olarak ne zaman veya ne zamana kadar yapmalı unsurlarını bir araya getirebilen, eylem odaklı bir süreç ve metodolojidir.

Stratejik planlama, eldeki konuya disiplinli bir odaklanma sağlamak ve uygun bir strateji geliştirmek için doğru ortamı yaratmaktadır. Strateji ve stratejik yönetimden yararlanma, özellikle iş sektöründe daha fazla görülmektedir ancak kamu sektöründe de stratejik yönetim ilkelerini kullanmak mümkündür. Kısaca stratejik planlamanın sonuçlar için tasarlanmış bir metodoloji olduğu söylenebilir. Bu durum belediyeler için önem arz etmekte ve stratejik planlama ve yönetimin etkin bir şekilde kurumlara adapte edilmesi önemli görülmektedir. Ortaya çıkan bu duruma bağlı olarak birçok belediye, yeni kamu yönetimi fikirleri doğrultusunda siyasi, idari ve yönetim sistemlerinde reform yapmaya devam etmektedirler. Yapılan reform ve gelişmelere rağmen birçok yerel yönetim (belediye) performans ölçüm sistemleri geliştirme konusunda yetersiz kalmakta ve buna ek olarak karar verme sürecinde stratejik yönetim ilkelerine uygun hareket edememektedir. Bu durum birçok kamu kurumunun ve belediyenin stratejik yönetimin karar vermede önemli bir araç olarak kullanmadıklarını ortaya koymaktadır.

Bediyelerde tam bir stratejik yönetim kültürü oluşturulabilmesi için belediyelerin, stratejik plan ve faaliyet raporlarında, stratejik yönetim ile ilgili kavramlara daha fazla yer vermesinin önemli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça:

KIRHASANOĞLU Ş.,(2022),“Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim Kültürünün Stratejik Planlama ve Faaliyet Raporları Aracılığıyla Değerlendirilmesi: TR90 Bölgesi Belediyeleri Örneği”  19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN: 2717-736X  Cilt: 3 Sayı: 3 s:257-271

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK