Selçuk Duranlar
YEŞİL MUTABAKAT ve HUKUKİ DÜZENLEMEMELER
Yayın Tarihi: 04 Ekim 2022, Salı
Diğer Yazıları

Dünyada artan ticari hareketlilik ile birlikte ulaştırma sektöründen kaynaklanan emisyonların küresel sera gazı emisyonları içeresindeki payı giderek artıyor.

Küresel alanda iklim değişikliğiyle başlatılan mücadeleyle bu payın düşürülmesi için ulaşım modları ve lojistik süreçleri sürdürülebilirlik ve çevre boyutları dikkate alınarak yeniden şekillendiriliyor. Paris Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) hava ve denizyolu taşımacılığında emisyonların azaltılmasına yönelik aldığı yeni karalar ve Haziran 2021’de onaylanan Avrupa Yeşil Mutabakatı, yeşil lojistik ve akıllı ulaşım sistemlerini tüm dünyanın gündemine taşıdı. Yeşil lojistik ve akıllı ulaşım sistemleri küresel lojistiğe yön vermeye başladı.

Avrupa Yeşil Mutabakat ile AB ülkeleri, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990 yılına göre yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr ilk kıta olmayı hedefliyor. Avrupa sınırları içindeki toplam emisyonun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan ulaşım ve taşımacılık alanında ise 2050 yılına kadar emisyon miktarının yüzde 90 azaltılması planlanıyor. Yeni mutabakat süreci Temmuz 2021’de açıklanan “Fit for 55” paketi ile harekete geçti. 2030 için belirlenen yüzde 55 hedefine uyumlu pakette, sınırda karbon vergisinden, jet yakıtlarının vergilendirilmesine, dizel ve benzinli araçların satışının durdurulmasına kadar çok önemli maddeler yer aldı. “Fit for 55” paketi kapsamında Haziran 2022’de Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması ile ücretsiz karbon ödenekleri 2027’den başlamak üzere 2032’ye kadar kademeli olarak sonlandırılacak. ETS, denizcilik sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilecek. 2024 itibariyle Avrupa içi rotaların tamamı ve Avrupa dışı rotaların yüzde 50’si ETS’ye tabi tutulacak. 2027’den itibaren, AB dışındaki ülkelerin gemileri de ETS kapsamına alınacak.

Ticari karayolu taşımacılığı sistemlerinin yenilenmesi Paris Sözleşmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, ICAO ve IMO’nun emisyonları azaltmaya yönelik kararlarıyla yeşil lojistik dünya ticaretine yön vermeye başladı.

Çevre dostu taşımacılık düzeninin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için destekler hızlandı. için yeni bir emisyon ticaret sistemi (ETS II) geliştirilecek. Havacılık sektöründe kullanılan sürdürülebilir yakıt oranı artırılacak. Karayolunda sıfır emisyonlu araçlara, denizcilikte düşük karbonlu yakıtlara geçiş hızlandırılacak.

Dünya ülkelerinde olduğu gibi 2053 yılı için sıfır karbon taahhüdünde bulunan Türkiye’de de yeni döneme uyum sağlamak adına önemli adımlar atıldı. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ilk öncü çalışmalardan biri oldu. 9 ana başlık altında toplam 32 hedefi ve 81 eylemi kapsayan plan, yol haritası niteliği taşıyor. Planla, yeşil denizcilikten yeşil liman uygulamalarına, demiryolu taşımacılığının geliştirilmesinden yakıt tüketiminin ve emisyonunun azaltılmasına, mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasına kadar birçok alanda hedef belirlendi. Kombine Taşımacılık Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Avrupa Yeşil Mutabakatına uyumda kilit bir rol oynayacak yönetmelikle, ilk kez “yeşil lojistik” terimi Türkiye mevzuatında kendine yer buldu. Düzenlemeyle, kombine yük taşımacılığı ve yeşil lojistik faaliyetlerinin kapsamı belirlendi. Yönetmelikle kombine yük taşımacılığı yapan işletmelere “Yeşil Lojistik Belgesi” verilecek. Bu belgeye sahip olan şirketler çeşitli, teşvik, muafiyet, istisna ve kolaylıklardan yararlanacak. Örneğin, işletmenin taşımacı yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilecek 100 taşıt için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim yapılacak. UBAK İzin Belgesi başvurularında ise işletmeye ilave 5 puan verilecek. “Yeşil Lojistik Belgesi” için şirketlerin, yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştirmesi, enerji tüketiminin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması, yıllık asgari yüzde 5 yeşil paketleme faaliyeti yürütmesi, yılda en az 500 adet fidan bağışı yapması, sıfır atık yönetim sistemine ve gerekli bazı belgelere sahip olması yeterli olacak.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından her iki yılda bir “Yeşil Lojistik Ödülleri” verilecek. Bu yılın sonunda yayınlanması beklenen Lojistik Merkezler Yönetmeliğiyle birlikte, tüm taşıma modları içerisinde demiryolu ve denizyolu taşımacılıklarının payının artırılması ve Türkiye’nin dış ticaret strateji ve politikalarına hizmet edecek şekilde lojistik merkezlerin kurulması hedefleniyor.

Bir diğer önemli düzenleme de Ro-Ro taşımacılığına yönelik yapıldı. Yürürlüğe giren Karayoluyla Taşınan Yüklerin Denizyoluna Aktarılmasının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile Ro-Ro taşımacılığına yönelik destek paketi açıklandı. Türkiye’de son yıllarda artan intermodal taşımacılığın payını daha da artırılmasına katkı sunacak düzenlemeyle, geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için Türk bayraklı gemilerin donatımına taşıdığı yük birimi (römork, yarı römork, tanker) başına 2 dolar karşılığı Türk Lirası ile ödeme yapılacak. Mesafenin 20 milin altında olması halinde yük birimi başına 20 dolar olarak uygulanacak. Türk bayraklı Ro-Pax gemilerinin donatanlarına ise geminin sefer yaptığı her 10 deniz mili için yük birimi (tır, dorse) başına 3 dolar ödenecek. Mevcut hatlar aylık sefer sayısını yüzde 50 artırılması halinde, destekten yararlanılabilecek.

Denizcilik alanında da bu dönemde önemli adımlar atıldı. Çevreye daha duyarlı liman tesislerinin ülkeye kazandırılması amacıyla “Yeşil Liman Projesi” hayata geçirildi. Proje kapsamında yapılacak çalışmalar neticesinde belirlenen şartları yerine getiren ve bunları Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne sunan liman tesislerine “Yeşil Liman” unvanı veriliyor. Yine hazırlanan ‘Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik’ taslağı ile limanlarda düşük emisyonlu teknolojilerin kullanılması, sera gazı emisyonlarının raporlanması/ doğrulanması ve enerji yönetim sistemi gibi standartların geliştirilmesi hedefleniyor. “Denizcilik Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Salınımlarının Azaltılması ve Yeşil Denizciliğin Desteklenmesi” projeyle; düşük emisyonlu, alternatif yakıtlar ile çalışacak yeni gemilerin inşası veya konvansiyonel yakıtlarla çalışan mevcut gemilerin dönüştürülmesi, limanlarda sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı, LNG, Bio-LNG, methanol, yeşil hidrojen ve amonyak ile ilgili yakıt istasyonlarının kurulması gibi projelere finansal destek sağlanacak.

Havayolunda ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelikle, havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine, raporlanmasına ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. “Havacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğe” göre uçak işleticilerine emisyon izleme planını hazırlama ve sera gazı emisyonlarını bu plana uygun olarak izlemek yükümlüğü getirildi. Yeni başlayan uçak işleticisi ise, karbondioksit emisyon eşik değerlerinden en az birini aşmasından sonraki yıldan itibaren emisyonlarını izlemeye başlayacak. Uçak işleticisi, emisyon eşik değerlerinden en az birinin aşıldığı andan itibaren 3 ay içinde bir emisyon izleme planı hazırlamak zorunda.

Kaynakça:2022, “Yeşil Lojistik Düzenlemeleri”, Uluslararası Lojistik Dergisi UTA, Y:28 Sayı:9, s:50-51

DİĞER YAZARLAR
Seyide ESEN
Sarı gelini üzdüler
Recep ÇINAR
Nemelazım!      
Ahmet Acaroğlu
BELEDİYELER VE FESTİVALLER
ERCAN KERMAN
İKİ KAVUNA BİR BİRA
Nuri Böcekbakan
Rebîu'l-Evvel Ayı  Mevlid Kandili
Uzm. Psk. Nergis ÖZDİNÇ
ÇOCUKLARDA SORUMLULUK BİLİNCİ OLUŞTURMAK
Şükrü Akıllı
ADALET KASRININ YALNIZLIĞI
MELTEM BABACIK (inst: 360beslenme)
GENÇLİK İKSİRİ KEFİR
Numan Özgür METİN
KAVALA ALEXANDROUPOLİ (DEDEAĞAÇ)GEZİ NOTLARIM
Selçuk Duranlar
EDİRNE GÜMRÜK KAPILARINDAKİ YOLCU SAYISI
Zafer Dereli
TOPLU SÖZLEŞMEDE TEAMÜLÜN DIŞINA ÇIKILMIŞ GÖRÜNÜYOR
Burhan Aytekin
Yaşadığımız Coğrafyada Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarı Saltuk ile başlar
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
  TOGG MU AÇ MI?
M. ENİS ŞENSEVER
   Mezuniyet Sergisi
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Asma  Ağacının Dallarının Sarılması Gibi…
ŞAHVER HÖBEK
En Son Ne Zaman İzin Verdin?
Hüseyin Erkin
MERİÇ NEHRİ - YAĞMUR DUALARI - HARZA PROJESİ !!
Burak Dipevliler
Görünmez Tehlike Mi Görmezden Gelinen Tehlike Mi? Edirne’nin Yok Olmaya Yüz Tutan Kültürel Mirası
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
Mehmet Ali ESMER
ANADOLU’DAKİ TARİHİ YAPILARININ DEPREMDEN KORUNMASI ESASLARI (2)
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Burak Dipevliler
Mehmet Ali ESMER
ŞAHVER HÖBEK