Selçuk Duranlar
MARKA VE EĞİTİM
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2022, Cuma
Diğer Yazıları

Marka ürünü, firmayı ya da kişileri alternatifleri arasından ayırt etmeye yarayan ve kuruma kimlik kazandıran bir özelliktir. 

Marka   algısı   tüketicinin   nezdinde   ön   planda   tuttuğu   unsur beklentilere    göre    değişmektedir.    Dolayısıyla    bir    markanın    tüketiciler    arasında algılanması  farklılaşabilir.  Marka  algısı,  tüketici  zihninde  oluşan  duyusal  kodların tamamını içermektedir. Duyu organlarından geçerek zihne ulaşan bu kodlar, zihinde kişi tarafından  anlamlaştırılarak,  tüketicinin  o  marka  için  bir  his  sahibi  olmasına  olanak sağlar. Zihinde oluşan bu his algısı her zaman güçlü ve gerçektir. Bu his algısı, bireysel mutluluk  noktasına  ulaştığında,  yani  bağlılık  duygusunu  tetiklediğinde,  marka  algısını oluşturan o en önemli yapı taşı halini almış olur.

Küreselleşme  sürecinin  son  hızla  gelişme  gösterdiği  bu  dönemde  her  şey ve herkes değişim ve rekabet baskıyla karşı karşıya kalmaktadır. Önceleri özel sektör için geçerli  olduğu  düşünülen  bu  unsur  günümüzde  kamu  kurum  ve  kuruluşları,  hatta bireyleri  de  etkisi  altına  almaktadır. Bir kurum değişim   sürecini   doğru   yönetebilmek   için   içinde   bulunduğu,  hizmet   verdiği   ve paylaşımda   bulunduğu   kişi   ve   kesimlerin   kendisini   nasıl   algıladığını sorgulaması gerekmektedir.  Bu  sorgulama  müşteri  odaklı  bir  yönetim  anlayışı  oluşturmanın  temel aşamalarından biridir. Ülkelerin  geleceğini  biçimlendirmede  çok  önemli  role  sahip  olan  üniversitelerde bu  değişim  ve  rekabet  baskısından  oldukça  etkilenmeye  başlamışlardır.  Eğitim  alma imkânlarının  artması  ve  teknolojinin  de  desteğiyle eğitime  ulaşmanın kolaylaşması sonucunda   üniversiteler   niteliklerini   arttırmaya   ve   öğrencilerin   kendilerini   tercih etmelerine  yönelik  çalışmalara  ağırlık  vermeye  başlamışlardır.

 

         Bir  kurum  değişim  sürecini  doğru  yönetebilmek  için  içinde  bulunduğu,  hizmet verdiği  ve  paylaşımda  bulunduğu  kişi  ve  kesimlerin  kendisini  nasıl  algıladığını,  onlar nezdinde   ki   imajını   sorgulamalıdır.   Memnuniyeti   yükselen   müşteri/   müşterileri kurumun/ürünün   markası   olduğuna   inanmakta   ve   potansiyel   yeni   müşterilerin markasına yönelmesi için gönüllü tanıtım ve marka duyumu yapmaya başlarlar. Böylece kurumun markalaşma çalışmaları müşteri tabanında doğrudan ve hızlı karşılık bulmaya başlar. İstek   ve   ihtiyaçlarını   karşılamak   isteyen   tüketiciler   için   sayısız   alternatif arasından   seçilen   olabilmenin   anahtarı,   markanın   güçlü   ve   saygın   algılanmasıyla mümkündür.  Olumlu  algılanan  markalar,  olumlu  çağrışımlarla  tüketiciler  açısından farkındalık   yaratarak   hatırlanarak   ve   tanınarak   satın   alma   tercihini   etkilemesinin yanında,  kalite  algısını  da  güçlendirerek  tüketici  sadakati  oluşturabilmektedir.  Böylece işletmeye  uzun  süreli  rekabet  avantajı  sağlamaktadır. 

Marka  bir  isim  ve sembol  olmanın  çok  ötesinde,  tüketici  için  ürün  adına  algılanan  ve  hissedilen  her  şeyi kapsamaktadır. Üniversitelerin  değişen  koşullara  uyma  çabalarının  başında  rekabetçi  avantaj yakalamak  gelmektedir.  Bu  amaçla  üniversiteler,  pazarlama  kavram  ve  uygulamalarını kullanmalarıyla   ulusal   ve   uluslararası   çerçevede   bir   kimlik   algısı   oluşturmaya çalışmaktadırlar.  Bu  kimlik  algısı  üniversitelerin  temel  hedef  kitlesi  olan  üniversite adaylarının  bilgi  edinme  ve  karar verme  sürecinde  önemli  bir  rol  oynamaktadır. Ait olunan  kimliğin  farklı  alternatifler  arasından  ayırt  edilmesi  amacıyla, ortaya  çıkan marka    algısı yükseköğrenim kurumlarının    imaj    ve    itibarları    üzerinde    eğitim hizmetlerinin pazarlanması açısından incelenmektedir.

Üniversitelerin birbirleriyle ve uluslararası üniversitelerle olan rekabeti dikkate alındığında markalarının nasıl algılandığı önemli bir hale gelmektedir.

Kaynakça:

Kılıç, A.,    Altay Ş., (2018) “Marka ve Marka Kişiliği Algısı: Bir Üniversite Örneği” İşletme Araştırmaları Dergisi, 10/3   s: 670-­ 692

DİĞER YAZARLAR
Nuri Böcekbakan
SONSUZ HAYAT AHİRET
Seyide ESEN
Arka sokaklar
MELTEM BABACIK (inst: 360beslenme)
AZI KARAR ÇOĞU ZARAR OLAN BESİN: KAHVE
Selçuk Duranlar
SERBEST BÖLGELER-2
Recep ÇINAR
İslam Birliği harekete geçirilmeden İslam âlemine huzur gelmez!                        
Ahmet Acaroğlu
“ ADAM  KAZANDI “
Şükrü Akıllı
UCUBE SİSTEM ve  SEÇİM GARABETLERİ
Zafer Dereli
MESLEKTEN MEN İLE İLGİLİ CEZADA, UCU AÇIK VE SINIRLARI GENİŞ İFADELER KANUN METNİNDEN ÇIKARILDI
ERCAN KERMAN
   HEP SAĞA GİDEREK, SOLDAKİ EVİ BULMAK
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
‘Rüzgarsız Havada Dönen Fırıldağın Mutlaka Bir Üfleyeni Vardır’
Numan Özgür METİN
ATATÜRK EVİ KIRKLARELİ
ŞAHVER HÖBEK
En Son Ne Zaman İzin Verdin?
Hüseyin Erkin
MERİÇ NEHRİ - YAĞMUR DUALARI - HARZA PROJESİ !!
Burak Dipevliler
Görünmez Tehlike Mi Görmezden Gelinen Tehlike Mi? Edirne’nin Yok Olmaya Yüz Tutan Kültürel Mirası
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
MUSTAFA ÇETİN
NEVRÛZ
M. ENİS ŞENSEVER
Kaya Sınıfı 2 bölüm
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
Mehmet Ali ESMER
ANADOLU’DAKİ TARİHİ YAPILARININ DEPREMDEN KORUNMASI ESASLARI (2)
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Burak Dipevliler
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK
Burak Dipevliler
Burak Dipevliler