MUSTAFA ÇETİN
ORUCUN ÖNEMİ
Yayın Tarihi: 01 Ağustos 2022, Pazartesi
Diğer Yazıları

Oruç Alevi inancında önemli bir yere sahiptir. Bizler Aleviler olarak tüm ibadetlerimizde olduğu gibi oruç ibadetinde de zahiri dışsal sağlıktan arınıp, Batıni içsel derinliğe ulaşmaya çalışırız.

Seyit Nesimi ve Seyit Ali Sultan Hazretlerinin “Biz oruç tutarız ki ramazana benzemez” demelerindeki hikmeti keşfederek Muharrem orucunun ve oruçtaki Batıni yönün farkına varmalıyız.

Alevi-İslam inancında oruç Muharrem orucudur. Diğer bir ifadeyle, Bizi biz yapan en önemli unsurlardan biri de Muharrem Ayında Allah rızası için oruç tutmaktır. Muharrem Ayı Aleviler için ibadetlerdeki içtenliğin doruğa çıktığı bir aydır.

Kuşkusuz bu ayın ayırt edici niteliği oruç ibadetinden geldiği de bilinmektedir.

Oruç ibadeti yeryüzündeki hemen hemen bütün dinlerde değişik şekillerde de olsa mevcuttur.

Yüce Tanrı’nın İslam’dan önce gönderdiği dinlerde de oruç ibadetinin bulunduğunu Kur-an bize haber veriyor.

Kuran’da oruç sözcüğü yerine Arapça Savm kelimesi kullanılmaktadır.

Bu sözcük Arapçada susmak ve hareketsiz kalmak anlamına gelmektedir. Aynı sözcük yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durmak anlamına gelen oruç ibadeti için de kullanılmaktadır.

Kuran’da bu iki sözcüğün her iki anlamını da görmekteyiz.

Nitekim Meryem Suresi 26. Ayetinde şöyle denilmekte; “

Ben Tanrı için Savm adadım, onun için bugün hiç kimseyle konuşmayacağım”.

Yine Bakara Suresinin 183. Ayetinde Yüce Tanrı şöyle buyurmaktadır;

“ Ey insanlar!

Oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazılmıştır, bu yolla korunmanız umulmaktadır.”

Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi, İslam’dan önce de insanların oruç tutmakla yükümlü idiler.

Ne mutlu Allah rızası için oruç tutanlara, ne mutlu oruçtaki Batıni yönü keşfedenlere.

Oruç tutmaktaki amacın kötülüklerden korunmak olduğu ayette apaçık belirtilmektedir.

Buradan da anlaşılacağı gibi insanı kötülükten uzaklaştırmayan bir oruç gerçek oruç değildir.

Oruç tutan mümin can orucunun ne maksatla olduğunu çok iyi idrak etmelidir. Oruç ibadetini tüm yönleriyle kavramaya çalışmaktadır.

Bilmelidir ki oruçta iki yön vardır bunlar zahiri yön ve Batıni yöndür.

Orucun zahiri yönü, Tanrıya şükretmek, yoksul, öksüz ve yetimlerin halinden anlamaktır.

Oruç tutan kimse bu şeyde hem Tanrı’nın rızasını kazanmak, ona şükrünü yerine getirmiş olacak, hem de orucun bedeninde oluşturduğu fiziksel sonucun bir yansıması olan açlık ve susuzlukla yoksulların, yetim ve öksüzlerin durumunu daha iyi anlayacaktır.

Oruç bu yönüyle aslında kişinin kendisini, yoksulların, öksüz ve yetimlerin yerine koyması demektir. Bizzat yaşayarak açlığın, susuzluğun, yoksulluğun ne demek olduğunu kavrayacaktır.

Bu da o kişide, merhamet duygularının gelişmesini sağlayacaktır.

Böylece kişi oruç döneminde ve oruç dönemi dışında yardıma gereksinim duyan insanlara yardım etmek için daha istekli olacaktır.

Kuşku yok ki yoksullara yardım edenlere, öksüze ve yetime sahip çıkanlara Allah lütfünü ve bağışını bol bol ihsan edecektir.

Kuran baştan aşağı merhamet edip acımak değil midir? Besmele ne anlama geliyor? 114. Surenin 113. Surenin başındaki besmelenin sırrına İslam alemi daha doğrusu kendisine İslam’ım diyenlerin vakıf olup, yaşamları halinde İslam zalimlikle haşa anılır mıydı?

Ne mutlu Allah rızası için yoksullara, öksüz ve yetimlere yardım eden canlara. Ne mutlu Allah’ın lütuf ve bağışına mahzar olanlara. Ne mutlu merhametle dolu olanlara.

Oruçtaki bir diğer yön olan batini yönü ise şu şekilde açıklamak mümkündür.

Oruç tutmaktaki amaç kişinin nefsani kötülüklerden arınmaya çalışmasıdır. Gerçek mümin orucunu bütün bir yıla ve tüm ömrüne yayar. Eli dili beli ile her türlü çirkin işlerden uzak durur. Gerçek mümin her zaman oruçludur, tüm organları ile Hakkı zikreder. Hakkı zikreden bir vücuttan ise kötülük sadır olmaz.

Hakkı söyleyen dil şerri söylemez Hak için çalışan el harama uzanmaz

Hak içi bakan göz harama

bakmaz Hakkı seven yürek batıla meyletmez

İşte bu nedendir ki;

Cinsel orucu yani içselleştirilmiş orucu ya da diğer bir deyişle batin orucunu gerçek müminler tutar, onlar öyle müminlerdir ki yerken içerken bile oruçludurlar. Onlara zahir orucuyla hükmedilmez. Batin orucunu anlamak için Yüce Peygamberimizin şu sözünü hatıra getirmek lazımdır. “Nice oruçlular vardır ki oruçlarından onlara sadece bir açlık kalmıştır” görüldüğü gibi aç ve susuz kalmak oruç tutmak değildir, orucu ancak gerçek müminler tutar. Ne mutlu gerçek müminlere.

Biz Aleviler, orucumuzu ve matemimizi şu üç nedenle tutuyoruz;

1) Şehitler Şahı Hz. İmam

Hüseyin ve diğer Kerbela şehitlerinin matemi için

2) Kerbela katliamından sağ kurtulan Hz. İmam Zeynel

Abidin’den Ehl-i Beyt soyunun devamına şükretmek için

3) Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e değin, tüm peygamberlerin Muharrem Ayını kutsal kabul etmelerine saygı gösterdiğimizin ifadesi için ve bütün Peygamberlerin bu ayda oruç tuttukları için.

Ve Allah rızası için tutarız.

Yüce Tanrı tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin, oruçlarımız Ulu Dergahta Hak Defterine yazılsın.

İmam Hüseyin ve tüm Kerbela Şehitlerinin şefaati üzerinize hazır ve nazır olsun. Allah Allah…

 

BEYİT

Aşıkı Sadık muhubi Mustafa derler bize

Dert ile gayretkeş Ali Aba derler bize

Biz gurruha sorsalar Ey kavim siz kimlersiniz

Tabib-i Şahı Velayet Murtaza

Derler bize

 

Aşk ile tığlar çekip münkire karşı durmuşuz

Ol sebepten kavmi süfyan eşkıya derler bize

Canı baş terk eyledik bizler

İmamlar aşkına

Bendi Şahi Şehidi Kerbela

Derler bize

 

Gerçi ben bir dertliyim derdim yetimler bendidir

Çek elin bizden tabiba bi deva derler bize

 

Ne oldu bu gönlüm ne oldu bu gönlüm

Derdi gamla doldu bu gönlüm

Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm

Yanmakta derman buldu bu gönlüm

 

Bayramım imdi bayramım imdi

Bayram ederler yar ile şimdi

Hamdu senalar hamdu senalar

Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.

 

MERSİYE

Yarabbi bu ne fitnedir ki açıktan duydu cihan

Yarabbi bu ne zulüm ki belli oldu devran

Yarabbi alem bu cinayetin kızgınlığı ile yanmaz mı

Yarabbi felek bu işten kızarıp utanmaz mı

 

Akmasın, şu yerin dibinden geçsin sular

Şu fani dünyada boşa verilmesin karar

Faniliğin rüzgarına uğramadı bu yerler

Varlık aynasının yüzüne toz çöktü derler

 

Hızlı çekilen kılıçlar açmışlar ağızlarını

Kılıçlar kesip oklar delmiş nazik bağrını

Yarabbi kahrolası kılıçlar çıkmasın kılıflarından

Kesmiş başını Hüseyin’in zülüfünden.

(Devam Edecek)

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK