M. ENİS ŞENSEVER
"Göç" konulu karma sergi ve düşündürdükleri (2)
Yayın Tarihi: 25 Mayıs 2022, Çarşamba
Diğer Yazıları

 Emperyalist işgale uğrayan Anadolu da işgalin acımasız yüzüne büyük bir dirençle karışı çıkışın ilk adımının atıldığı 19 Mayıs 1919 da Samsunda başlayan süreç. Birinci dünya savaşının ( paylaşımı) 1918 de sonlanışı ve SEVR Antlaşması ile teslimiyetinin ardından gelen direniş.  Birinci dünya savaşı, 17 milyon kişinin ölümüyle biten toplamda 38 milyon zaiyatın verildiği savaş. Bundan önce Çanakkale savaşında 57 bin şehit, zaiyatımız 252 bin, toplam zaiyat 502 bin. Yitirilen erkek nüfusu, dağılan aileler ve ülke içi göçler. Kurtuluş savaşı sonrası oluşan ortamda hem Yunanistan hem de Türkiye de iki toplum arasında yaşanan, yaşanacak sıkıntılar karşısında oluşacak nüfus akışına çözüm bulmak amacıyla Milletler Cemiyetinin görevlendirdiği Norveçli Dr. Fridijof MANSEN in raporları sonucu 30 Ocak 1923 de imzalanan MÜBADELE sözleşmesi ile, 450 bini aşan Türk ile 1 milyonu aşan Ortadoks Rum (İstanbul hariç tutularak) karşılıklı olarak göçe tabi tutulmuştur. Savaşın neticesinde endişelenen Rumların Yunanistan a kaçması sonucu özellikle Selanik de Türklerin yaşadığı evlerde sığınma sorunu da yaşamaları nedeniyle bu mübadeleyi tetiklemiş olabileceği de düşünülüyor. Maalesef bu arada Ortodoks Hıristiyanlığı benimseyen Karamanlı Türkleri de bu kapsamda göçe tabi tutulmuşlardır. Sorun Osmanlıya karşı Akkayunlu devletinin hükümdarı Uzun HASAN nın desteklenmesimiydi. Yunan harflerini ( Karamanlıca) kullanmaları da sanırım gönderilmelerinde neden oldu. Trakya ve Ege bölgesi başta Anadolunun muhtelif illerine dağıtıldılar. Rumları boşalttıkları evler ve araziler verildi. Yunanistan dan gelen Türkler bir gün döneceğiz beklentisi ile uzun zaman eşya denklerini bile açmadan tuttukları bilinir. Edirne nin demografik yapısını da değiştirdiler. Selanik ve Karaca ovalılar, en başta gelen mübadillerdir. Hala torunları tarafından karşılıklı gidip gelmeler özlem duyulan terk edilen evler ziyaret edilir. Bununda zor bir sürece tekabül ettiğini söyleyelim.

RESİM 1 SAİM OZGUR

     İki paylaşım savaşı yaşadı dünya. Biz bunlara emperyalist paylaşım savaşları diyoruz. Büyük ekonomik bunalımların ardından gelmesi ile giderek emperyalist işgalleri getiren savaşlar olarak tarihe geçer. İkinci büyük paylaşım savaşı, 6 yıl sürmüş ve 60 milyondan fazla can kaybına yol açmıştır. Çoğunluğunu da siviller oluşturur. Savaş sonrası çıkan kıtlık ve hastalıklar ile bu sayı 80 milyona çıkmıştır. İktisadi temelli çıkan savaşlar sosyolojik boyutuyla da soykırıma kadar da gidebilmektedir. Almanya da A. HİTLERin  Nasyonal Sosyalist hareket olarak geçen NAZİLER, Yahudi düşmanlığına varan ırkçı çehreye bürünmesinin temeli, para ve finans sisteminde bankerlerin Yahudi ( Musevi) nüfusun elinde oluşunda yatar. 1948 yılına kadar devleti olmayan Musevi cemaatler, bulundukları ülkelerde ayakta kalabilmek için iktisadi yapıyı ele geçirerek var oldular. ARİ ırk projesi asıl ekonomik sorunları perdeleyen cambaza bak oyunudur. Yahudi soykırımı HOLOKOST, toplama kampları, krematoryumlar (cesetlerin yakıldığı fırınlar) olarak karşımıza çıkar. İkinci paylaşım savaşının faşist yüzü Almanya ile sınırlı kalmadı. İtalya da MUSSOLİNİ, İspanya da FRANCO olarak karşılığını buldu. Ancak FAŞİZM denilen 20 yy ın olgusu emperyalizmin en saldırgan en baskıcı yüzü olarak karşımıza çıkar. 1933 de Türkiye birçok Yahudi kökenli Alman yurttaşı bilim adamlarını ağırladı. Üniversite reformunu böyle yaptık.  Dünya egemenliğini elinde bulundurmak isteyen bu günün küresel finansı gibi vahşi kapitalizmin dizginlenemez egosu ile kendi açmazlarının geldiği noktada ekonomik yapıya baskı kurmaya başlarlar. Kriz bunalım diye adlandırarak yükü çalışan emekçilerin sırtına yıkarak, daha acımasız iş ortamlarında uzun iş saatleri ve düşük ücretlerle faşist yüzlerini gösterirler. Büyük bunalımlar sanayileşmiş şehirlerde başlamış, işsizler ve evsizler çoğalmış ücretleri dahi alamaz olmuşlar. Üstelik daha çok çalıştırılır olmuşlar. Burada bir düzeltme de yapalım. Faşizm Milliyetçilik değil, Emperyalizmin en saldırgan yüzüdür. Emperyalist tavır kendi insanına da acımaz.  Emperyalizm, işgal ve sömürünün adıdır. Toprak ve nüfus alanı oluşturmak, sınırların değiştirilmesi ve ekonomik gelişmelere yön vermek emperyalist müdahalelerle olur. Emek sermaye çelişmesinin dışında LENİN in dile getirdiği Emperyalizm, sermaye gücü ile bir ülkenin bir başka gelişmemiş ülkeye müdahale ederek işgal etmesi ve sömürgeleştirmesidir. İşgale uğrayan ülkelerin baş kaldırması yeni çatışma alanlarını doğurmaya başlar..

Resim - 2      Prof. Melihat TÜZÜN    

      İkinci paylaşım savaşının sonucu, bu gün içinde bulunduğumuz siyasi koşulları hazırladı. 1945 Yalta Konferansı( Kırım da) Churchill, Roosevelt ve Stalin arasında geçer. Stalin in ön alması ile şekillenecek Avrupa haritasıydı. ABD nin şahin kanadı bundan rahatsız oldu. Potsdam Konferansı (17 Temmuz. 2 Ağustos 1945) Nazilerin teslim olması ile Berlin de yapıldı.  Roosevelt in şaibeli kalp krizinden den ölümü üzerine bu kez bir şahin olan Truman yer aldı ve ön aldı. Toplantı sonuç bildirgesini çıkmadan Japonya ya ( Hiroşima ve Nagazaki) iki atom bombası atma emrini vererek 1945 den beri şekillenen yeni dünyanın kötü mimarı oldu. Armağanı Berlin duvarı ve iki kutuplu soğuk savaşın simgesi Kuzey Atlantik Paktı NATO ( Brüksel ) ve Varşova Paktı oldu. Öncelikleri savunma amaçlı olmalarıydı. 1989 da Gorbaçov ile ( Prestroyka- ABD eliyle) SCCB nin yıkılışı sonucu Komünist rejim sonlanmış, bağlı Sovyet ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmışlar. Varşova paktı dağılmıştır. Öyleyse NATO neden hala var. Amerika nın amiral gemisi NATO artık savunma değil saldırı üssü haline gelmiş olmasıdır. Sebebi küresel sermayenin hep kazanması için işgallerin sürmesi gerekmektedir.

     

 

Resim -3. Doç Ercan YILMAZ

     Güçlü ekonomi sanayi, sanayi de enerji demektir. Öyleyse enerji kaynaklarına el koymak, 20 yy işgallerinin ana nedeni bu değimli. Hala fosil yakıtlarına bağımlı dünyamızda küresel işgaller sistemin vazgeçilmezi. Orta Doğu da petrol savaşlarının özü budur. Bu çatışmalardan direk zarar görenler halklar, bu nedenle çıkan çatışma ve savaşlarda ölüyor, sakat kalıyor, göç ediyor. Söyledik, GÖÇ konulu ne tür çalışma yapılırsa yapılsın siyasi ve politik içeriklidir. 1951 de İran petrollerini İngilizlerin (Anglo - PersianOilCompany) elinden geri alan ve millileştiren M.H. MUSADDIK, 1953 de İngilizlerin ABD yi darbeye ikna etmesiyle CİA tarafından devrildi. Şah Rıza PEHLEVİ getirildi. Sonradan CİA nın açıktan darbe yapmasından rahatsız oldular. Artık vekalet savaşçıları (PROXY WAR) kullanılıyor ( PKK gibi). Bunun devamını bu günde görüyoruz. 11 Eylül 2001 de kendi adamı Usame Bin Ladin’e sipariş ettikleri ikiz kuleler saldırısı, tamamen BOP projeleri için bahaneydi. İslamo fobi yaratıldı. Öncesinde de SADDAM’ı KUVEYT e saldırtıp IRAK işgaline zemin hazırladılar. 20 Mart 2003 de saldırı başladı. Kimyasal silahlarda yalan çıktı. Slogan neydi, DEMOKRASİ götürüyoruz. 19 sene oldu Irak ve Suriye işgalleri. Yüzbinlerce insan öldü, milyonlar sakat kaldı ülkelerini terk etti. Adı SIĞINMACIYA çıktı. Amerika Kuzey Suriye de askeri üsler ve hava alanları inşa ederek binlerce TIR silah ve cephane ikmali yaptı. DEYRİZOR daki Suriye nin petrol kuyuları ABD nin işgali altındadır. Bekçiliğini de PKK yapmaktadır. Günde 420 bin dolarlık petrollerini satıyorlar.Her sene vekalet savaşçıları için (PKK-PYD)bütçesine ödenek koyuyor. Maaşlarına zam yaptığını saklamadan da söylüyor. 45 sene oldu. PKK teröründen 40 bine yakın insanımızı kaybettik. NATO ütesi olarak bu gün NATO nun saldırısı altındayız. Bu acı olaylar karşısında Irak ve Suriye halkı kaçmaya başladı.

DİĞER YAZARLAR
ERCAN KERMAN
İNSANLIĞIN RUHSAL KIŞI
Ahmet Acaroğlu
KİM  ÖĞRETTİ  ALFABEYİ ? 
Recep ÇINAR
Devlet Adamlarına Öğütler!
Zafer Dereli
FİİLEN ÜST KADROLARIN GÖREVİNİN YAPILMASI O KADROYA SINAVSIZ ATANMA HAKKI VERİR Mİ?
Selçuk Duranlar
KRUVAZİYER TURİZM VE FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
EMZİRME DÖNEMİNDE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?
NURAN İKİZ
CEP TELEFONLARINA ARAÇ MODU KONMALI
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
  DAVA ADAMI OLMAK-ROMAN DAVASI
Şükrü Akıllı
DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK-KORUMAK BU MUDUR?
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Oz Büyücüsü Filminin Anlattıkları
Numan Özgür METİN
SAKLI GÖL AĞVA ŞİLE GEZİ NOTLARIM
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Deniz BAYAV Atölyesi Resim Sergisi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Hüsnü Sarıgül
Suriyeliler denizde, Mehmetçik Suriye’de
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
ABDULLAH GÜRGÜN
İLHAN KOMAN SAGUSU
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Prof. Dr. Özer ERGÜN
Kurbanda Hijyen ve Gıda Güvenliği Niye Önemli?
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Levent Büdüş
SİS DAĞILINCA
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Psikolog. Buse BAŞKÖYLÜ
KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE KAYGIMIZI YÖNETMEK
Derya Kurbay
Bunun sonu ne olacak?
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK