M. ENİS ŞENSEVER
Elektrik zamları geri alınsın. Kamulaştırılsın
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2022, Salı
Diğer Yazıları

Ülkemizin en önemli ekonomik sorunlarından biri hatta en önemlisi enerji sorunudur. Petrol doğalgaz, elektrik başta büyük çoğunluğunu ithal ediyoruz. Hatta doğalgaz dan elektrik elde ediyoruz. Bizde kendi imkanlarımız barajlardan ve kısıtlı oranda HES’lerden elde edilen elektrik enerjisi tüketiyoruz. Termik santrallerinde buhar gücüyle ısı enerjisini elektrik enerjisine çevirerek kullanıyoruz. Yeni sayılabilecek Rüzgar santralleri de devrede. Giderek güneş panelleri de yaygınlaşacak.

Bu gün çok kullanılan tanımıyla Karbon elementi tüm endüstrinin ana enerji maddesidir. Kömür, metan gazı, ham petrolü barındırır. Mavi Vatan tezimizle Karadeniz de ve Doğu Akdeniz de Hidrokarbon arama faaliyetine hız verdik. Hidrokarbon, Karbon ve Hidrojen Cx Hy atomlarından oluşan kimyasal bileşiklerinin genel adıdır. Petrol ve Doğalgaz da içinde. Fosil yakıt da dediğimiz bu enerji kullanımı hava kirliliği başta olumsuz etkilerini kaldırmak için yeni alternatif enerji araştırmaları da dünyamızda da hız kazanmaktadır. Bu yazımızın konusu olmamakla birlikte mutlaka yönelmemiz gereken bir enerji kaynağımız daha var, Toryum. Dünya Toryum rezervi toplam 1 milyon 780 bin tondur. Bunun 790 bin tonu Türkiye dedir. 120 trilyon dolarlık bir zenginliğe tekabül ediyor. 1 kg Toryum dan elde edilecek enerji 200 kg Uranyum dan elde edilecek enerjiye eşit olduğu savunuluyor. Sonsuz enerji kaynağı olarak biliniyor. Tabi Uranyum gibi reaktörle enerji elde edilebiliyor. Bu nedenle nükleer santraller de oldukça önem kazanıyor. Türkiye çok yakın gelecekte fosil yakıt yerine Toryum dan elde edilecek enerjiye yönelmek zorundadır. Tabi bu nedenle de küresel enerji devleri engellemek için 30 Kasım 2007 tarihinde Toryum üzerinde çalışan bilim insanlarımızın da içinde bulunduğu İstanbul-Isparta seferini yapan Atlas havayollarına ait yolcu uçağımızı da düşürmüşler, 50 yolcu ve 7 mürettebattan kurtulan olmamıştır.

        Ülkemize zaten emperyalist tehdit ve saldırı altındadır. Coğrafi ve kültürel konumu itibariyle biz Avrasya üzerinde konumlanmış bir ülkeyiz. Buna Ekonomik ilişkileri de katabiliriz.  Atlantik paktı içinde ki konumumuzda tartışılır hale gelmiştir.  Bu nedenle ABD eliyle yıkıcı faaliyetler de hız kazanmıştır. Türkiye’nin iç siyasetine de yön vermek için komplolarda devreye sokulmaktadır. Her türlü psikolojik baskı unsurları da. Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinden tutun 104 Amiral bildirisine, 128 milyar dolar,

20 year challange ( 20 yaşında fotoğraflarla meydan okuma), Küresel ısınmanın dışında PPK’nın ormanları kundaklayıp yakması ( Ateşin çocukları), KUR saldırısı ( World Street. Zaten Türkiye de kur hep 8 liraydı . Neden 20 lirayı gördü?) Şimdide özelleştirdiğimiz elektrik şirketleri. 

        DEDAŞ’ın yüksek elektrik faturaları ne anlama geliyor ? Bu tepki Cizre den geliyor. ‘’ DEDAŞ, milleti devlete karşı kışkırtıyormu’’ Çiftçiler elektrik kesintileri nedeniyle üretim yapamaz, borçlarını ödeyemez hale gelmiştir. Haklı talepleri nedeniyle polis ve jandarmayla karşı karşıya gelmektedirler. Yoksa buda bir kaos planımıdır. Biliyoruz ki özelleştirdiğimiz şirketler yabancı sermaye ile hisseli olarak birlikte çalışıyorlar. Elektrik zamları için sokağa çıkıp protesto edenlere cevap HDP den geldi. Garo PAYLAN, bu eylemleri destekliyoruz diyerek adres olarak sokağa çıkın derken nelerin olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Her an her şeyi bir kalkışmaya çevirmek istiyorlar. Yakın zamanda Kazakistan da Gaz eylemleri yaşandı. Gaz zammı geri çekildi, hata hükümet istifa etti. Demek halk başarıya ulaştı. Eylemlerin bitmesi gerekirken sokaklarda silahlar  dağıtıldı.  O gün 18 güvenlik elemanı öldü. Şimdi soruyoruz, bu devlete karşı ayaklanma değilmidir. Küresel sermayenin emperyal finansörü G. SOROS başta FETÖ, IŞİD –DEAŞ vb örgütlerde orada. Afganistan dan sonra Asya dan çıkmak istemeyen Amerika.  D. Bahçeli’nin ‘’ Kazakistan dan bir Türkiye çıkarmak isteyenler var’’ açıklaması ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Biz bölücü amaçlı eylem tuzakları konusunda çok dikkatli olmalıyız. Görülüyor ki her haklı talebin ABD’nin kaos planı içinde saptırma girişimleri ile yanlış yönlendirmelere halkımız fırsat vermeyecektir.

        Son zamlar içinde elektrik zamları diğer su ve doğalgazdaki fiyat artışları yoğun tepki alıyor. Enerji fiyatlarına gelen yüksek zamlar halkımızı, esnafımızı, çiftçimizi, sanayicimizi çok olumsuz etkilemektedir. T. ÖZAL’ın 24 Ocak karalarının sonuçları serbest piyasacı ve özelleştirmeler olmuştur. 40 senedir babalar gibi sattık, Kamu İktisadi Teşebbüslerini ( KİT.) yok pahasına elden çıkardık.  Elektrik üretimi ve dağıtımı özelleştirildiğinde kamunun değil özel çıkarlar devreye girmektedir. Özel şirketler devletten aldığı elektriği aşırı karla satıyorlar.  İşin özünde temel ihtiyaçlar, elektrik, su, doğalgaz, petrol, kömür gibi kamunun elinde olmalıdır. Üretim içinde kamu eliyle dağıtılmalıdır. Enerji güvenliğimiz içinde şarttır. Devlet üretimin ana girdisi olan enerjiyi kar amacıyla dağıtmaz.  Bu üretimi baltalamak olur. Maliyetleri de yükseltir, dış satımda rekabet gücümüzü zayıflatır.  Zaten döviz giriyorsa tüm enerji maliyetlerini karşılar. Bizde diyoruz ki, UCUZ ELEKTRİK VE GÜVENLİK İÇİN KAMULAŞTIRMA. Zamların geri alınması kısa vadede sonuç verir. Ancak orta ve uzun vadede çözüm değildir. Çözüm kamulaştırmadır.

        Bu son fiyat artışı ve zamlar karşısında ilk iş zamların aşağıya çekilmesi hatta geri alınmasıdır.

Devletimizin 32 kuruşa üretip dağıtım şirketlerine veriyor. Şirketlerde çok yüksek karla satıyor. Ancak, şirketlere kızıyoruz ama hükümetin aldığı karara bakalım.  Verimlilik odaklı kademeli tarifeyle birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için 150 kwh kadar olan tüketim miktarı için 1,37 TL, 150 kwh ın üzerindeki kısım için 2.06 TL belirlenmiş durumda. Burada yine bir düzenleme 200 kwh ye çıkarılması söz konusu. Küçük ticarethanelerde birim maliyeti vergiler dahil 2,74 TL , sanayi de 2,28 TL . Devletin 32 kuruşa sattığı elektriği şirketler küçük ticarethanelere 2,74 lira yani 274 kuruşa satıyor. 242 kuruş , 2,42 lira kar elde ediyor. 2,74 lira olunca 750 ye yakın zam, 2.28 lira olunca % 612 zam, evlerde 150 kwh altında ise  % 328 zam. Esnafa % 25 indirim geldi. Meskende yok. Örneğin ortalama 579 kwh tüketim yapan kıraathane 579 x 2,74 =1586,64 TL fatura ödeyecek, aylık ortalama 1436 kwh elektrik tüketen fırıncı , 1436 x 2,74 = 3934,64 TL fatura ödeyecek .  % 25 indirim olursa 3934,64 – 983,66 = 2950,68 liraya düşecek. Dikkat edin , % 750 zamla bunu ödeyecek . Halbuki enflasyon oranı yaklaşık % 36.  Zamlar bu oran dikkate alınarak yapılmalı . % 36 nerde % 750 zam nerde. Uçurum var . Meskende 150 kwh nin altında ise diyelim 140 kwh aylık elektrik tüketildi. 140 x 1,37 = 191, 8 TL ödeyecek . % 328 zamlı ödeme yapacak demektir. Serbest piyasacı ortamda özel de olsa kar marjı varmı? . Yok. Önceden % 25 kar oranı vardı. Böyle olsaydı 32 kuruş x % 25 kar = 8 lira , 1 kwh birim fiyatı 40 kuruş olurdu. Serbest piyasa da enflasyonun da üstünde yüzde yüz zam olsa 64 kuruş olurdu, 1, 37 lira, 137 kuruşa satılmazdı. Bu hesapların çok çok üstünde fatura gelmişse bu fahiş bir zam değil adamakıllı kazık demektir. 80 lerden beri gelen Liberal politikaların sonucunu yaşıyoruz.

        Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, hükümetlerimiz enerji sorununu komşularımızla işbirliği yaparak kamucu bir yaklaşımla aşabilir.  Şirketler eliyle de vatandaşımızı sömürülmeye terk etmemelidir. İzmir İktisat kongresi kararları ile karma ekonominin miyadı dolmuş bir sistem değildir.  DPT’nin Devlet Planlama Teşkilatının ( Türkiye ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak için kurulan, 1960 – 2011 yılları arasında faaliyet göstermiş olan devlet kurumumuz.)  yeniden yeni düzenlemeler ile uygulamaya geçilmesini istiyoruz.

        Elektrik dağıtımı kamulaştırılsın.

        Ucuz elektrik verilsin.

        Zamlar geri çekilsin.

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Domuzdan post, gâvurdan dost olmazmış!      
ERCAN KERMAN
TÜRKİYE GLOBALLEŞMİŞ
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
TEMSİL UYGULAMALARI
Zafer Dereli
EMEKLİLİK TALEBİNDEN  NE ZAMANA KADAR  VAZGEÇİLEBİLİR?
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK