Şükrü Akıllı
   VURUN ABALIYA
Yayın Tarihi: 04 Ocak 2022, Salı
Diğer Yazıları

Bu ülkede seçimle işbaşına gelen bazı Kişiler, Yönetim organlarında  etkili ve  yetkili konumundakiler, onlara kamu görev ve sorumluluğu veren seçmenlerini neden ezmeye çalışırlar. Haksızlık ederler.  Onların mutsuz ve mağdur olmalarına  sebebiyet verirler! Hak,Hukuk,Adalet kavramlarını neden bir kenara bırakırlar!

 

Demek istediğim şu: Keşan Belediye Başkanı Erikliye su getirilme konusunda , Ülkemizde diğer Belediyelerde örneğini görmediğimiz ve yasa dışı bir uygulamayı  hayata geçirmeye çalışıyor.. Sayın Başkanın ve Belediye Meclisinin geçen yılın baharında aldıkları karar ve yapılan uygulamalara, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına bir kez daha dem vurmak zorundayım. Çünkü halk isyanlarda….

Saros körfezinin önemli turizm beldesi Erikli, hızlı kentleşme sonucu nüfusu hızla artan ve son yıllarda da yaz aylarındaki yoğunluktan dolayı su sıkıntısı yaşanan bir yerleşim alanı. 56 yıldır  Keşan Belediyesinin mücavir alanında. 2006 yılında Keşan Belediye Meclisi hizmet götürme kararı almış. 32 yıl önce kurulan Turizm geliştirme kooperatifi , Seçilen Yöneticileriyle, Kısıtlı çalışanları ve araç gereçleriyle, 5000’e yaklaşan cefakar, üstün dayanışma ruhuna sahip üyelerinin parasal katkılarıyla, Ülkemizde eşi görülmemiş bir başarıya imza atılmıştır. 30 yıl boyunca Belediye tarafından ne suya ne sabuna dokunulmaz ken her türlü altyapı ve Belediyecilik hizmetleri Kooperatife ve  halka bırakıldı.  Tüm bunların altını kalın çizgilerle çizmem gerek.

 

Erikli nüfusunun yaz aylarında 100 binlere yaklaşması, hizmet vermekte zorlanmaları ve Kooperatifin faaliyet süresinin bitmesi üzerine üç yıl önce tüm varlıklarını Keşan Belediyesine büyük umutlarla devir ettiler. Ettiler ama, devir çalışmaları tamamlanmadan pişman da oldular. Çünkü kendi emekleriyle, paralarıyla getirdikleri  su ücretlerine,hiçbir katkısı olmayan Belediye tarafından Yüzde yüzü aşan zam yapılmıştı. Hatta kooperatifin o yıl aidatları bile zorla tahsil edilmişti. Barut fıçısına döndüler.

 Geçen yılın başlarında Belediye Başkanı yaptığı açıklamada:Keşan’ın tarihinin en büyük yatırımı gerçekleştiriyoruz. Erikliye Enez Koca ali den su getiriyoruz. Dedi. Bu arada parentez içinde ifade edeyim. Üzerinde yıllarca çalışılan, Maliyeti çok az, DSİ tarafından uygulamaya hazır hale getirilen Mecidiye göletinden takviye su projesinin neden bir kenara itildiği de anlaşılmış değildir. Neyse Erikli halkı yine de su getirilmesine sevindi.  Kısa bir süre sonrada  sevinçleri suya düştü. Su getirilmesi nedeniyle istenen fahiş rakamları öğrenince şaşkına döndüler.

  

Şimdi.. gelelim yukarda da ifade ettiğim gibi Keşan Belediyesinin ülkemizde örneği görülmemiş  uygulamalarına.

Erikli’ye,  yakın bölgede su bulamamış olacaklar ki, 20-30 km. uzaklıkta Enezin Koca ali köyünden su getirilmesi Projesi  İller Bankasından onaylanınca konu Belediye Meclisine geliyor ve 5 yıl ödemeli kredi kullanılmasına dair karar alınıyor.  2020 yılı sonlarında ihale yapılıyor. İşi alan müteahhit firma ile sözleşme yapılıyor. İşe başlama 7 Ocak 2021, İşi bitirme  5.7.2021 Proje bedeli 27.212.000Tl. İşe başlanınca da  10 milyon daha arttırım yapılıyor. 12 milyon da faiz ilave edilince 50 milyon civarında  bir rakam ortaya çıkıyor.   Projenin adı da;Erikli sahili İçme suyu terfi ve şehir şebeke hattı yapım işi. Tabelada öyle yazıyor.

Belediye  Başkanınıntalimatı gereği halktan nasıl para toplayacaklarına dair çalışmalar  birkaç ay içinde tamamlanıyor. 5200 konut sahibi tespit ediliyor.  Ev sahiplerini de İkiye bölüyorlar.  3750 si eski abone. Bunlar peşin öderlerse 6.425 tl. taksitli öderlerse 8.932 tl.   1.450 si de potansiyel yani yeni abone olacaklar da,peşin öderse 9.125 tl. taksitli öderse 11.432 tl olarak belirliyorlar. Bu rakamlara bir de faiz uyguluyorlar. Madem ki  NASS var. Faiz de neyin nesi? Bu alınacak meblağlara da Abone bağlantı bedelleri diye uyduruk bir kelime buldular. Harcamalara katılım payı diyemediler. Çünkü yasayı tanımadılar. Hazırlıklar tamamlanınca Belediye Meclisinin 24.5.2021 tarihli oturumunda görüşülen teklif muhalefet meclis üyelerinin de tam desteği ile oy birliği ile kabul edildi.

Burada Başta Belediye Başkanına ve Meclise getirilen bu konuya hiçbir itirazda bulunmayan,Şerh koymayan,Belediye yasalarını açıp okumayan, bir yerlere danışma, bilgi alma ihtiyacı duymayan, Basiretli davranamayan, oy birliği ile parmak kaldıran, Erikli halkı için VURUN ABALIYA diyen tüm Meclis üyelerine sormak lazım.

 

Yasal dayanaktan tamamen yoksun,Adil olmayan,Proje bedelinin tamamını halktan almaya yönelik  fahiş rakamların İnsan haklarına,Anayasaya, Hukukun temel ilkelerine,İnsan olmanın evrensel değerlerine, Medeni kanunun dürüstlük ilkesine, insanları korkutarak istedikleri parayı tahsil etmeye çalışmak  borçlar hukuku anlamında İKRAHolan , Halkı son derece sıkıntıya sokacak, tepkisine neden olacak ve mağdur edecek bu karara hangi vicdanla onay verdiniz?

 

Belediyelerde, Konut, İşyeri,İnşaat(Şantiye),Resmi abone tipleri vardır. Tarifeleri de farklıdır. Abonebağlantı bedeli diye bir şey yoktur. Abonmanlık sözleşmesi sırasında alınan cüzi bir miktar güvence bedeli-yani depozito vardır. Çok sayıda belediye de bu uygulamayı kaldırdı. Bir de Kooperatif döneminde halkın hemen hemen tamamı katkı paylarını ödedi, Abonmanlarını da yaptırdılar. Onlardan tekrar para istemek te zaten sakat bir mantık. Bağlantı bedelleri Elektrik ve Doğalgaz işlemlerinde vardır.Onları da EPDK belirler.

Peki ama Keşan Belediyesi,  Eriklide işyerleri olduğunu bilmiyor mu?Meskenlerden  fahiş bir bedel istenirken, İşyerlerine, Şantiyelere   muafiyet mi uygulanmaktadır? Açıklanmaya muhtaç bir husus.

 2021 Mayıs ayında aldıkları kararda 2464 sayılı Belediye gelirleri yasası neden referans alınmamıştır?  Bu yasaya dayanılarak çıkarılan Tebliğ ve yönetmeliklere göre neden işlem tesis edilmemiştir. Kamu kurumu olan Belediyeninbu yasayı uygulamamakonusunda ayrıcalığı mı vardır? Yoksa başta Belediye Başkanı olmak üzere Meclis üyelerinin bu yasadan haberleri mi yoktur? Süreci halk şaşkınlıkla ve tepki ile izliyor. Anlamak çok zor!

                            Yasal dayanaktan yoksun karar alınınca uygulamalarda da hata üstüne hata yapılıyor. El ilanları bastırarak evlere, arabalara bırakılan broşürlerle son ödeme tarihini 31 Temmuz 2021 olarak gösterdiler.Alel acele halktan baskı ile, tehdit ile bir ay içinde zoraki tahsilat yapmaya çalıştılar.  Yasalara uysalardı önce tebligat yapmaları gerekirdi. Yasa dışı karar almasalardı fahiş rakamlardan da söz etmeyecektik. Çünkü  istenilecek rakam harcamalara katılım payı olacaktı ve Bina emlak değerinin %2 sini geçemeyecekti. Peşin ödemelerde %25 indirim yapacaklardı.Tahakkuk etikleri yılın ertesi yılında ilk taksidi tahsil edeceklerdi. Kalanı de dört taksitte ödenecekti. Bunların hiçbiri olmadı.

 

Bir garip durum daha! Proje bedelinin tamamını halktan toplayacaklar, kaldı ki henüz proje tamamlanmamıştır.  Maliyet ortaya çıkmadan uçuk rakamlar tespit edilmiştir. Tahakkuk yoktur. Zoraki tahsilat vardır. Amaçları, halkın getirdiği suyu halka satacaklar. Bir de atık su bedeli alacaklar. Bir koyundan üç deri.Erikli halkını yolunacak kaz olarak görüyorlar herhalde. Bu Belediyecilik değildir. Belediyeciliğin utancıdır. İnsafsızlıktır. Dahası da var. Proje Erikli içindir. Kredi Erikli için alınmıştır. Mademki bedelini Erikli halkı ödeyecek, Yaylasahiline , Danişment ve Erikli köyüne  nasıl su verebiliyorsunuz.  Üstelik bu güne kadar oralardaki halktan bir ücret talebiniz de olmadı. Bu haksızlık, bu adaletsizlik hangi vicdana sığar. Erikli halkı için Vurun Abalıya  anlayışından vazgeçiniz.

 

Enez Koca ali köyü arası Yayla da dahil olmak üzere 26.715 metre İsale hattı dolayısıyla tarlalar, tepeler, dereler, ormanlar aşılarak, döşenen borular teknik şartlarına ve sözleşmeye uyulmadan, yastıklama yapılmadan Erikliye kadar getirildiği iddiaları,tespitleri de çok konuşuldu.  Kullanılmayan kuma para ödenip ödenmediği konusunda da bir açıklama yapılmadı. Muamma olan bu konunun da açıklığa kavuşturulması kafalardaki soru işaretini ve şaibeyi kaldıracaktır diye düşünüyorum.

Arap saçına dönen bu su getirilmesi konusu gündeme düşmesi ile öyle laflar edildi ki aklıma gelenleri söyleyeyim.”  Mücavir sahadır su getirmek zorunda değiliz denildi. Mücavir sahalar lükstür,halk ta zengin ve lüks içinde yaşıyor denildi. Keşan’ın parasını Erikliye harcamam denildi, Keşan tarihinin en büyük yatırımıdır denildi, Yaylaya su vermedik vana bıraktık denildi,Proje bedelinin yarısını Belediye ödüyor denildi. Bağlantı bedelleri ödenmez  ise sularınızı keseriz, Eriklide kaos olur denildi, Meclis yetki versin krediyi 30 yıla yayalım, ben de halktan bir ücret almayayım denildi, Yaylaya bırakılan vana var mı? su veriliyor mu? sorusuna Orada bir sorun yok denildi, Bağlantı bedelini ödemek istemeyen küçük bir grup var denildi. Denildi de denildi!. Cevap vermesem olmaz.

&Mücavir sahasına Belediye meclisinden hizmet götürme kararı almış bir belediye zorunlu hizmetlerden kaçınamaz. Mücavir alan ile Belediye merkezi arasında  yasalarda bir ayırımsöz konusu değildir.

& Mücavir sahalar lüks değildir.  Aksine hizmet mağduru alanlardır.Saros yerleşim alanlarındaki halkın geneli çalışan ve emekli kesimdir. Mütevazi bir yaşam sürmektedirler.

&  Keşan’ın parası Erikliye harcanmamıştır. Ancak 56 yıldan beri Erikli’den sağlanan gelirler Belediyece Keşan’a harcanmıştır. Aksini iddia eden varsa, Gelir Gider hesaplarını kamuoyu ile paylaşır. Halkın sırtına binerek yapmaya çalıştığınız hizmeti “ en büyük yatırımdır” demek te abartılı bir ifadedir.

&  Yaylaya Vana bırakıldığı gizlendi ama açığa çıktı. Yaylanın yanı sıra  DanişmentErikli köyüne de su verildi. Su verilmedi demek te doğru bir ifade değildir.Halkı yanıltmaktır.

&  Su getirme projesinin yarısını  Belediye  karşılıyor demek  kesinlikle  doğru değildir. Halkı kandırmaktır. Proje bedelinin tamamının halktan talep edildiği ortadadır.

&   Fahiş ve yasal dayanağı olmayan bağlantı bedellerinin ödenmesi için  sürekli tehdit içeren ifadeler kullanıldı.  Erikli halkı kesinlikle kaos çıkarma niyetinde değildir. .Ben de halkın içindeyim.

&  Meclis yetki versin ödemeyi 30 yıla yayalım dediniz ama konuyu bu güne kadar neden meclis gündemine almadınız?

& Yasal olmayan, fahiş, adaletsiz,Bağlantı bedellerini  değil,  yasalara uygun hale getirilmesi durumunda harcamalara katılım payı ödemek isteyen  halk var. Küçük bir grup ödemiyor demek te gerçek  dışıdır .

    15 Aralık 2021 tarihinde olağanüstü toplanan Belediye meclisinde Başkan ve üyeler ne yazık ki bir kez daha Erikli halkı için Vurun Abalıya dediler.Daha önce aldıkları sakat karara yine oy birliği ile el kaldırdılar.Anlaşılır değil yahu..Halbuki, Keşan ve mücavir alanlar için insani su kullanım indirimini oy birliği ile getiren Meclis,  o kararını bir süre sonra oy birliği ile iptal edebilmiş ise, aynı tavrı su bağlantı ücreti konusunda da gösterebilirlerdi.  Gösteremediler! Yazık ama çok yazık.Bu duruma Halkın da sessiz kalmadığı, kendisine daha fazla vurdurmayacağı, Adalet için yargıya gittiği görülüyor. İnancım o dur ki bu konu yargı duvarına çarpacaktır. Şu aşamada bir karşılığı olmadığı bilinen uzman ya da bilir kişiden görüş alma bir taktik midir? İşi sürümcemeye mi bırakmaktır? Uzman kişi yada kişileri kim görevlendirecektir. Güven verecek midir. Süreç nedir? Onu da zaman içinde anlayacağız.

Hayretle ve esefle gözlemlediğim gelişmeleri tüm açıklığı ile yorumlamaya çalıştım.

 

Netice itibarıyla; Keşan’ın Sayın Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine bir çağrıda ve öneride bulunmak istiyorum. Lütfen, Sizlere oy katkısı olmadığını düşündüğünüz insanları üzmeyiniz. Onlar da bu Ülkenin vatandaşlarıdır. Vefa duygularınızı öne alın ve Yasalara sadık kalarak bu güne kadar aldığınız kararlarınızı yeniden gözden geçirin.  Hukuka uyunuz, El ilanları ve telefon mesajlarıyla bildirim yerine, yasalar gereği tebligat yöntemi uygulayınız.  İnsan haklarına saygılı olunuz. Adil ve ölçülü davranınız, Hak yemeyiniz.  İnsanları Mahkeme kapılarına başvurmak zorunda bırakmayınız.

Bu insani duygulardan başka daha ne diyebilirim ki!

 

DİĞER YAZARLAR
ERCAN KERMAN
İNSANLIĞIN RUHSAL KIŞI
Ahmet Acaroğlu
KİM  ÖĞRETTİ  ALFABEYİ ? 
Recep ÇINAR
Devlet Adamlarına Öğütler!
Zafer Dereli
FİİLEN ÜST KADROLARIN GÖREVİNİN YAPILMASI O KADROYA SINAVSIZ ATANMA HAKKI VERİR Mİ?
Selçuk Duranlar
KRUVAZİYER TURİZM VE FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
EMZİRME DÖNEMİNDE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?
NURAN İKİZ
CEP TELEFONLARINA ARAÇ MODU KONMALI
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
  DAVA ADAMI OLMAK-ROMAN DAVASI
Şükrü Akıllı
DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK-KORUMAK BU MUDUR?
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Oz Büyücüsü Filminin Anlattıkları
Numan Özgür METİN
SAKLI GÖL AĞVA ŞİLE GEZİ NOTLARIM
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Deniz BAYAV Atölyesi Resim Sergisi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Hüsnü Sarıgül
Suriyeliler denizde, Mehmetçik Suriye’de
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
ABDULLAH GÜRGÜN
İLHAN KOMAN SAGUSU
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Prof. Dr. Özer ERGÜN
Kurbanda Hijyen ve Gıda Güvenliği Niye Önemli?
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Levent Büdüş
SİS DAĞILINCA
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Psikolog. Buse BAŞKÖYLÜ
KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE KAYGIMIZI YÖNETMEK
Derya Kurbay
Bunun sonu ne olacak?
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK