Şükrü Akıllı
ATATÜRK  SÖNMEZ BİR IŞIKTIR
Yayın Tarihi: 10 Kasım 2021, Çarşamba
Diğer Yazıları

 

Bu gün 10 Kasım..

           Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, tüm dünyaya örnek olmuş büyük devlet adamı , Gazi  Mustafa Kemal  Atatürk’ü,  ebediyete intikalinin  83. Yılında giderek büyüyen bir özlemle anıyoruz.

 83 yıl önce Atatürk’ün vefatı üzerine, Yerel Basında, Ulusal Basında ve Dünya basınında neler yazıldığı konusundaki merakımı gidermek ve okuyucularımızla paylaşmak için araştırma ve inceleme yapmak üzere, İl halk Kütüphanesi yetkililerinin yardım ve katkılarıyla arşive indim. Tarih kokan o günkü gazetelerden elde ettiğim bilgi ve haberleri tarihe kayıt düşmek üzere sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum.

1938 yılında Edirne’de basın yayın hayatını sürdüren bir gazete varmış. Edirne Postası. O tarihlerde her gün yayınlanamıyormuş. 11 Kasım tarihli sayısında Ata’nın ölümünü "Büyük Şef Atatürk’ümüzü kaybettik. Fakat onun büyük eseri yaşıyor ve yaşayacaktır.Türk milleti bıraktığı emanetin ebedi bekçisidir” manşeti ile duyururken baş sayfadaki resmi tebliğde şöyle deniliyor. Aynen naklediyorum. “Müdavi ve müşavir tabiplerinin neşredilen son raporu Atatürk’ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir.Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti Ulu şefini, İnsanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan zıyaından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız. Şurasını da her şeyden evvel beyan etmeliyiz ki ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiyesi’dir. Türk gençliği onun kıymetli vediası olan Türkiye Cumhuriyetini daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. ATATÜRK Türkün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır” deniliyor.

            Arşiv çalışmalarımda ulusal basından  Ulus gazetesini bulabildim. Gazetenin 9 Kasım Çarşamba günkü sayısının baş sayfasında yayınlanan 9 kişilik Prof. ve Dr.lar heyeti raporunun 2. Maddesinde ”Bugün saat 18.30 da hastalık birden bire normal seyrinden çıkarak şiddetlenmiş ve sıhhi vaziyetleri yeniden ciddiyet kesbetmiştir. Hararet derecesi 36.4, Nabız muntazam 100, teneffüs 22 dir” deniliyor.

Ulus gazetesinin Atatürk’ün ölümünün ikici günündeki sayısında manşetten ”Başımız sağ olsun- Millet Ağlıyor- Göz yaşlarımızı artık ekmeğe katık ediyoruz” ifadeleriyle Atamızın vefatı haber yapılırken tüm sayfalarında fotoğraflarla anlatım yapılıyor,

Ulusal basında yer alan diğer gazeteler arşivde olmadığından, sadece Ulus gazetesinden yararlanabildim. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın önünde saygı ile eğildiği bir liderdi. Şimdi gelin dünya basınındaki gazetelerin manşetlerine bir bakalım.

& İngiliz Gazeteleri- “Atatürk adı kadar..muasır hiçbir isim büyük bir saygı telkin etmemiştir” sözleri ile Atatürk’e sayfalar dolusu yer verirken bir başka İngiliz gazetesi Onun iradesi altında Türkiye Avrupa heyetinin kıymetli bir azası haline geldi” manşeti ile Atatürk’ten övgü ile söz etmektedir.

& Fransa Paris-soir gazetesi “Kemal ATATÜRK“ başlığı ile “Muzaffer bir komutan, Türklerin Babası, Yeni Türkiye’yi yarattı, Sultanları kovdu, Kadınlara hürriyet verdi, Fesi kaldırdı, Memleketinde radikal bir inkılâp yaptı” ifadeleriyle ve fotoğraflarla Ata’mıza sayfalarında yer vererek taziyelerini iletmişler.

& Yunan Gazeteleri “Atatürk’ün adı, Dünya tarihinin kahramanları arasında silinmez bir şekilde kalacaktır” başlığından sonra şu ifadeler yer alıyor. ”Biz Yunanlılar onun Türk-Yunan dostluğuna ve teşriki mesaisine sarsılmaz inancını heyecanla hatırlayacağız. Eğer Türkiye büyük kurucusunu kaybediyorsa, Yunanistan da büyük ve emin bir dostunu kaybediyor. Yunan milleti dost ve müttefik Türk milletinin matemine bütün kalbiyle iştirak etmektedir”.  denilmektedir.

& Macar Gazeteleri “ Atatürk, ebedi  uykusunu müsterih olarak uyuyabilir. Zira eserinin dirilen milletine saadet yolunu açtığını biliyordu” başlığı ile baş sayfasında haber yapıyor.

& Bulgar gazeteleri “Bu müstesna ve büyük adamın ölümünden sonra Dünya, eskisi kadar enteresan değildir” manşeti ile Ata’nın ölümünü halkla paylaşıyor.

& Alman gazeteleri “Türk milleti en büyük oğlunu kaybetti” baş sayfa manşeti ile Türk milletinin büyük acısına samimi olarak iştirak ettiklerini ifade ediyorlar. İcraat adamı olan Atatürk memleketin  ihya ve imarını dahili islahatla ve komşularla takip edilen  bir dostluk politikasıyla temin etmiştir. Beyanlarında bulunuyorlar.

& Polonya gazeteleri “Atatürk büyük vatanperver ve askeri dehadır” manşeti ile hatırasına heyecanlı yazı ve fotoğraflarla gazetelerde yer vermişlerdir.

&Çekoslavak gazeteleri  “Atatürk arkasında, istikbalinden emin bir devlet  bırakmıştır” manşetini atarak, Türk milletinin acılarını paylaşmışlar. Atatürk’ün şahsında yeni Türkiye’ye ruh veren bir adam kaybolmuştur. Böyle bir insana sahip oldukları için Türkleri gıpta ediyoruz diyorlar ve günlerce Atatürk’ün başarılarından söz ediyorlar.

& Sovyet Gazeteleri “Atatürk’ün ismi Türkiye’nin bütün kurtuluş hareketine bağlıdır” başlığı ile kurtuluş hareketinde  Atatürk’ün başarısı  bütün dünyanın askeri makamları yüksek takdir ve tasvibine mashar olmuştur demekteler. Devrimlere, Atatürk’ün dünya görüşlerine çok sayıda makalelerle ve fotoğraflarla yer vermişler.

& İtalyan gazeteleri “Türkiye’de yeni bir zihniyet yaratan adam” başlığı ile ölüm haberini verirken, Atatürk  fotoğrafları ile yazı ve makaleler yer almıştır.

& Norveç Gazeteleri “Devlet reisleri arasında biricik vaziyete sahip olan Atatürk’tür” manşetini baş sahifelerinde haber yaparken, Atatürk sayesinde Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu, Cumhuriyetle emin bir yolda yürüyerek kalkınacağını,  dile getirmişler.

& Romen Gazeteleri ve bu köşeme sığdıramayacağım diğer ülke gazeteleri de,  Atatürk’ün ölüm haberine baş sayfalarında yer verirlerken, devlet başkanlarının, yöneticilerinin yoğun bir şekilde taziye mesajları da ilettiklerini görmekteyiz. Bu da gösteriyor ki bütün dünya basını, Büyük Önderimizin vefatından oldukça etkilenmişlerdir. Dünya Atatürk’ten övgüyle, önemle, saygı ile söz ederken bizim içimizdeki müessif gelişmelere de değinmeden geçemeyeceğim.

 Sağlığında olsun, vefatından sonra olsun, içimizdeki bazı bedbahtlar tarafından Atatürk için ihanet zinciri tohumları hep atılmıştır.  O süreç hiç kesilmedi. İtibarsızlaştırma, karalama kampanyalarına tevessül edenler, onun hedeflerini engellemeye çalışanlar, onu yok etmeye çalışanlar, hakarete varan düzeyde eleştirenler olmadı mı? Elbette oldu. Tarih bunlara şahittir.

                Son yıllarda, adını kitaplardan, cadde ve meydanlardan silme gayretlerine,

Onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetin temel taşları ile oynanmasına, onu unutturma gayretlerine üzülerek tanık oluyoruz.  12 gün önce kutladığımız Cumhuriyet bayramına denk gelen Cuma hutbelerinde,  Atatürk tarafından kurulan Diyanetin, ondan bir kelime dahi söz etmemesi, anmaması, Ayasofya’nın açılışında Cumhuriyetin kurucusuna ad vermeden lanet okunması, bugün ülkemizde Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile 60 bine yaklaşan soruşturma açılırken, Atatürk’e hakaret suçu işleyenlerin %80’inin cezasız kalması, hakaret edenlere bazı kamu görevlilerince sahip çıkılması, son Cumhuriyet Bayramı’nda Atatürk sevgisini, Cumhuriyet coşkusunu konuşmasında öne çıkaran, Atatürk’ün "Bu ülke şeyhler ve tarikatlar ülkesi olmayacaktır” sözünü hatırlatan  gencecik bir kaymakamın  Cumhuriyet Bayramı ardından görevden uzaklaştırılması milletimizi derinden yaralamaktadır.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar, gaflet ve delalet içerisinde olanlar tarihin karanlık sayfalarında kaybolup gideceklerdir.

     Türk ulusu Ata’sına, devrimlerine, Cumhuriyet değerlerine, ilkelerine ve onun manevi şahsiyetine her zamankinden daha büyük sevgi ve bağlılıkla sahip çıkacaktır. Atatürk’ün ölümsüzlüğü nesiller boyu devam edecektir.

O SÖNMEZ BİR IŞIKTIR, yaşatarak yaşayacağız.

 ATAMIZI , GURURLA,ÖZLEMLE ANIYOR VE ARIYORUZ.

DİĞER YAZARLAR
ERCAN KERMAN
İNSANLIĞIN RUHSAL KIŞI
Ahmet Acaroğlu
KİM  ÖĞRETTİ  ALFABEYİ ? 
Recep ÇINAR
Devlet Adamlarına Öğütler!
Zafer Dereli
FİİLEN ÜST KADROLARIN GÖREVİNİN YAPILMASI O KADROYA SINAVSIZ ATANMA HAKKI VERİR Mİ?
Selçuk Duranlar
KRUVAZİYER TURİZM VE FERİBOT İŞLETMECİLİĞİ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
EMZİRME DÖNEMİNDE ZAYIFLAMAK MÜMKÜN MÜ?
NURAN İKİZ
CEP TELEFONLARINA ARAÇ MODU KONMALI
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
  DAVA ADAMI OLMAK-ROMAN DAVASI
Şükrü Akıllı
DOĞAYA SAHİP ÇIKMAK-KORUMAK BU MUDUR?
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Oz Büyücüsü Filminin Anlattıkları
Numan Özgür METİN
SAKLI GÖL AĞVA ŞİLE GEZİ NOTLARIM
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Deniz BAYAV Atölyesi Resim Sergisi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Hüsnü Sarıgül
Suriyeliler denizde, Mehmetçik Suriye’de
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
ABDULLAH GÜRGÜN
İLHAN KOMAN SAGUSU
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Prof. Dr. Özer ERGÜN
Kurbanda Hijyen ve Gıda Güvenliği Niye Önemli?
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Levent Büdüş
SİS DAĞILINCA
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Psikolog. Buse BAŞKÖYLÜ
KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDE KAYGIMIZI YÖNETMEK
Derya Kurbay
Bunun sonu ne olacak?
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK