MUSTAFA ÇETİN
EHL-İ BEYT SEVGİSİ
Yayın Tarihi: 01 Eylül 2020, Salı
Diğer Yazıları

Alevilik inancının temeli Ehl-i Beyt sevgisidir. Ehl-i Beyt’i sevmek kuşku yok ki öncelikle onu tanımakla başlar. İnancımızın temelini oluşturan Ehl-i Beyt kavramı Kuran’ın da temel kavramları arasındadır. Sözcük olarak ev halkı anlamına gelen bu Arapça tabir, Alevi inanç sisteminde en başta gelen kavramlardan biridir. Ehl-i Beyt’e Ali Aba ve Pençe-i Ali Aba da denilmektedir.

 

Hz. Muhammed’in soyundan gelenleri ifade eden Ehl-i Beyt kavramının içinde başta Hz. Muhammed, Hz. Ali olmak üzere Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’dir. Bu gün Hz. Muhammed abasının altına Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’i alarak “Bunlar benim Ehl-i Beyt’imdir” demiştir. Bu sırada Ey Ehl-i Beyt, Tanrı sizden kuşkuyu gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Şeklindeki Azhap Suresi 33. Ayet gelmiştir. Bu olaya dayanarak Ehl-i Beyt kavramına sadece o gün Peygamberin abasının altında bulunanlar dahil edilmektedir.

 

Ehl-i Beyt’e sevgi ve bağlılık, Alevi inancında en başta öğelerdendir. Hz. Muhammed’in soyuna olan bu bağlılık Alevileri diğer İslam kökenli topluluklardan ayıran en önemli özellikler arasında yer almaktadır. Alevi inancında Ehl-i Beyt’e mensup kişiler diğer İslam kökenli topluluklardan ayrı olarak kutsiyet ve uluviyet atfedilen Yüce kimselerdir.

 

Ehl-i Beyt’i sevmek bu nedenle mümin olanların şartlarındandır. Başkaları tarafından aşırı kabul edilen bu bağlılık ve sevgi nedeniyle de Aleviler bazı ithamlara maruz kalmışlardır. Söz gelimi onları putlaştırma ve ilahlaştırma gibi aslında bu sevgi ve bağlılığın aşırılık olarak nitelenmesi yanlıştır. Çünkü güzel ve doğru olan bir şeyin aşırılığı olmaz, Alevilerdeki Ehl-i Beyt’e olan bu candan bu samimi bağlılığın temelinde yatan gerçek etken Ali soyunun yüzyıllarca maruz kaldığı haksızlık ve uğradıkları zulümdür.

 

Ehl-i Beyt’i hep zulme, haksızlığa, katliama uğramış, yurtlarından sürülmüştür. Bu hazin olayların yoğurduğu tarihsel süreç yoğun ve ödünsüz bir Ehl-i Beyt yandaşlığı üretmiştir. Ehl-i Beyt’e ve Ali soyuna yapılan zulümler arttıkça onlara olan bağlılık ve sevgi de artmıştır. Aleviler olarak yüce Allah’ın bir emrini yerine getirmenin ötesinde bir şey yapıyor değiliz, çünkü yüce Allah Şura Suresinin 23. Ayetinde yüce Peygamberimizden müminlere seslenerek şöyle söylemesini istemektedir:

 

“Ey Muhammed de ki ben bu tebliğime karşılık sizden yakınlarımı Ehl-i Beyt’imi sevmeniz dışında bir şey istemiyorum”

 

Görüldüğü gibi Ehl-i Beyt’i sevmek Allah’ın emridir, o halde Ehl-i Beyt sevgisi İslam dininin de özüdür. Kim ki Ehl-i Beyt’i sevmiyor, o kimsenin mümin olması mümkün değildir. Kim Ehl-i Beyt’i sevmez ki? Kim onlara benzemek istemez ki? Kim onların ahlakıyla ilmi ile süslenmek istemez ki. Kim onlardan daha iyi Allah’ı bilebilir ki. Kim Ali ile Muhammed sevgisi arasına girebilir ki. Kim Muhammed’i Ali kadar Ali’yi Muhammed kadar sevebilir ki. Kim inandığı yola malını canını evladını ve her şeyini verebilir ki. Kim dedesini sevip de evladını sevmez ki. Kim onlar gibi olabilir ki.

 

Onun için Kur-an onları sevmeyi farz kılmıştır. Onun için Kur-an onların temiz ve pak olduklarına şahadet etmiştir. Onun için Duvaz deh-imam adıyla methiyeler yazılmıştır. Allah Adem’i yaratmadan 1200 yıl önce Ehl-i Beyt sevgisini farz kılmıştır. Allah onların yaradılış sebebi, mahlukatın efendileri önderleri olarak karar kıldığına dair yüzlerce ayet nazil etmiştir.

 

Hz. İmam Ali’yi, Hz. İmam Hasan’ı, Hz. İmam Hüseyin ve Hz. Fatıma Anayı sevmek dindir imandır. İnsanlıktan nasiplenmişlerse sevdadır sevdanın da türküsüdür. Yüce Peygamberimiz pek çok sözünde Ehl-i Beyt mensuplarını övmüş ve yüceltmiştir.

 

Hz. Muhammed ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır, ona dost olan dost düşman olana düşman ol ona yardım edene yardım et onu horlayanı horla nerede olursa olsun gerçeği onunla birlikte kıl şeklinde Yüce Allah’a dua etmiştir. Yine Hz. Muhammed Hz. İmam Ali için “Ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır şehri dileyen kapıya gelsin”.

Ali insanların hayırlısıdır, kim bunu kabul etmezse gerçekten kafir olmuştur. Ümmetin en ileri geleni ve gerçek hüküm vereni Ali’dir şeklinde Hadisler söylemiştir. Yüce Peygamberimiz Hz. İmam Hüseyin için de şöyle demiştir; “Gerçekten Hüseyin bir hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir, Hüseyin benden ben de Hüseyin’denim. Kim Hüseyin’i severse Allah da onu sever, Hüseyin cennet gençlerinin efendisidir”.

 

Peygamberimiz sevgili kızı Fatıma için de bir sözünde şöyle demektedir; “Kızım Fatma, geçmiş gelecek bütün kadınlardan üstündür, O vücudumun bir parçasıdır, gözümün nuru ve kalbimin meyvesidir. O benim ruhumdur, o insanlardan olan bir huridir, Rabbinin huzurunda ibadete durduğunda yıldızların yer ehli için parladığı gibi onun nuru da gökteki melekler için parlar ve Yüce Allah meleklerine şöyle seslenir; “Ey melekler bakın benim kulum Fatma’ya o benim huzurumda durmuştur. Sevgiden titriyor, kalbiyle benim ibadetime yönelmiştir. Sizleri şahit tutuyorum ki ben onun takipçilerini ateşten koruyacağım”.

 

Biz Aleviler o yüce Ehl-i Beyt yolunun yolcularıyız. Kuşkusuz Ehl-i Beyt’in yolunda yürüyenler kurtuluşa erenlerdir, zira Ehl-i Beyt’i sevmek Allah’ı sevmektir. O halde ne mutlu Ehl-i Beyt’i sevenlere. Ne mutlu o kutlu yoldan yürüyenlere, o kutlu Ehl-i Beyt sevgisini yol gösterici edinenlere.

 

Yüce Tanrı Ehl-i Beyt’in sevgisine tüm ibadetlerimizi kabul eylesin, ibadetlerimiz Ulu Dergahta Hak Defterine yazılsın. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed 12 İmamlar’ın şefaati üzerimize olsun. ALLAH ALLAH…

 

BEYİT

Gelin dostlar birlikte

Muhammed’e gidelim

Medet Mürvet diyerek

Biz Ali’yi zikredelim

O canda çekti narı

Ağladı zarı zarı

Zehirledi unu cude yari

İmam Hasan’a gidelim

Kur-an var elimizde

Kabe’dir gönlümüzde

Kerbela yolumuzda

Şah Hüseyin’e gidelim

Çek katarı zindana

Düş yola yana yana

Zulmettiler o cana

Zeynel Abaya geldim

On iki çeşmenin biri

Pirim unutmam seni

O pir de verdi canı

İmam Bakır’a geldim

Mezhebim İmamı

Caferi Sadık canı

Musa Kazım divanı

İmam Rıza’ya geldim

Yedi veren gülünden

Kimse anlamaz halinden

Taki Naki yolundan

Hasan-ül Asker’e geldim

Kurban baba zikreyle

Her daim bunu söyle

On ikisini bir eyle

İmam Mehti’ye geldim.

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK