CELİL ÖZCAN
İnsan Hakları Günü kutlu olsun!
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2019, Çarşamba
Diğer Yazıları

İnsan hakları, ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta HERKES EŞİTTİR.

İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. Hem tarihsel olarak hemde günümüzdeki algılanış şekli bakımdan en yaygın temellendirme biçimi olan "doğal haklar" yaklaşımıdır. Bu anlayış insan haklarını, herkesin insan olmak itibariyle doğuştan sahip olduğu dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez haklar olarak görür.

İnsan hakları, kişinin sadece insan olmasından dolayı sahip olduğu ve herhangi bir koşula bağlı olamayan haklarıdır.

II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi.Birleşmiş Milletler tarafından tüm insanlar için geçerli olan İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin kabul edilmesinin ardından 10 Aralık günü Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

Uzun yıllar süren kanlı savaşların sonunda birçok ulus perişan olmuş, hatta yok olmuşlardır. İnsanlar savaşların, baskı ve haksızlıkların yol açtığı büyük acılar yaşadılar.

Bu beyanname kişilerin, hak ve özgürlüklerinin bir özeti gibidir. Beyannameyi imzalayan ülkeler, hem birbirleriyle hem de kendi toplumlarıyla barış içinde yaşamayı kabul etmektedirler. Türkiye, 6 Nisan 1949’da bu antlaşmayı imzalamıştır.

İnsan Hakları Beyannamesi, 30 maddeden meydana gelmektedir. Beyannamenin önemli maddelerinden bazıları şunlardır:Bütün insanlar hür ve eşit doğarlar.Her kişinin fikir, vicdan ve din hürriyeti vardır.Herkes ırk, cins, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin insan hak ve hürriyetlerine sahiptir.Hiç kimse kölelik ve kulluk altında yaşamaya zorlanamaz.Hiç kimseye insanlık dışı, haysiyet kırıcı cezalar uygulanamaz.Her insan eğitim hakkından yararlanabilir.Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz.Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, iyi şartlarda çalışma ve işsizlikten korunma hakkı vardır.

Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu olarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününün tüm insanlığa kutlu olmasınıve insan haklarından ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanmasını diliyoruz.

DİĞER YAZARLAR
Tülay Çağlarer
Tatilde dinlenelim, eğlenelim
ERCAN KERMAN
Dökülen sarı yağlıboya
Recep ÇINAR
Bu nasıl sözleşme? (1)
Psikolog. Buse BAŞKÖYLÜ
ÇOCUKLARDA EN YAYGIN OLAN TEKNOLOJİK ALET TABLET NASIL KULLANILMALI
NURAN İKİZ
Pratik Bilgiler (2)
Derya Kurbay
Dinlemiyoruz…
TURAN ŞALLI
Eski Fevzipaşa İlkokulu tarihi binası kaderine terk edilmesin
Ahmet Acaroğlu
Termal turizm ve sorunlar
Ertan Çekiç
SON BİR DERS
CELİL ÖZCAN
Zübeyde Hanım’ı saygıyla anıyoruz
Selçuk Duranlar
GSMH’ da son durum!
Şükrü Akıllı
NE OLDU BİZE?
Zafer Dereli
Rapor sonundaişe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?
Numan Özgür METİN
RESİMLER İLE EDİRNE
Teoman ÖZÇUHACI
BAZAN “BEN YAPTIM OLDU” DENİLEMEZ
Burhan Aytekin
Mitolojide Türkler
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
M. ENİS ŞENSEVER
Köy Enstitüleri ve Edirne resimleri
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER