Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(2)
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2019, Cumartesi
Diğer Yazıları

Kazanın Yastıklama Yöntemiyle Yakılması:

 • Kazan yükleme kapağı açıldığında içeriye giren soğuk hava, ocağı soğutup yanmayı bozduğu ve dolayısıyla kömür kaybına sebep olduğu için, kömür atma, şişleme, cüruf çıkarma işlemlerinin çok süratle yapılıp, ocak kapısının kapatılması gerekmektedir.
 • Kazanın kül kapağından ızgara altına bakıldığında ışık görünmüyorsa süngü vurma  zamanının geldiği anlaşılır.Süngü ızgara yüzeyinden kaydırılarak küller ızgara altına düşürülür.Süngünün dip tarafına hafif basılarak cüruflar ateş üzerine çıkartılır.
 • Süngü işleminin bitiminden sonra ateş üzerine çıkan cüruflar ateşin pozisyonunu bozmadan kanca ile alınır. Cüruf hiçbir zaman gelberi ile alınmaz. Eğercüruf tam yanmamış ise, ateş üzerinde bir müddet bekletilir daha sonra dışarı alınır. Süngü vurma işleminden sonra, ızgara altına dökülen küller gelberiyle dışarı alınır. Bu işlemin dikkatle yapılması ateşin tam verimle yanmasını, hava kirlenmesinin  önlenmesinive kömürden tasarruf yapılmasını sağlar.
 • Ateşin iyi yanabilmesi için en önemli koşul, yeterli havayı tam olarak almasıyla mümkündür.İşte bu nedenle süngü vurma işlemini ihmal etmemek ızgara üzerinde kül tabakasını bulundurmamaya azami gayret sarf etmek gerekmektedir.Izgara yüzeyinin tamamı ateş tabakası kaplanmalı açıklık kalmamalıdır. Eğer ızgara yüzeyinde açıklık olursa; baca bu açıklıktan kolayca gireceği için kömüre temas edemez, kömür randımanlı yanmaz kazan verimi düşer.
 • Kömür atma zamanının kaçırılmamasına dikkat edilmelidir. Eğer kömür tavını kaybetmişse, atılan kömürün içerisinde bulunan gazlarında yanmadan bacadan çıkmasına neden olur.
 • Ateş ve kül kapakları kapatıldıklarında hava sızdırmamasına dikkat  edilmelidir.  Hava kaçakları varsa bunların en kısa zamanda giderilmesi gerekir. Kazan ön ve arka duman sandıkları, çıkış duman borularının baca ile irtibatları, kazan patlama ve baca kapakları hava sızdırmayacak şekilde olması gerekmektedir. Hava kaçakları varsa bunlarında giderilmesi gerekmektedir.
 • Her gün kazan üzerinde bulunan teçhizatlar ve ölçü aletleri (Hidrometre-Termometre) kontrol edilmeli arızalı olma hallerinde en kısa zamanda tamir edilmelidir.
 • Gaz kanalları ve duman boruları düzenli olarak temizlenmelidir. Ocak içerisine kömürü azar azar ve sık sık atılmalı hiçbir zaman ocak içerisinde alev kesilmemelidir. Bu durumu gerçekleştirmek için kömürü ocak içerisine yığmamak gerekmektedir. Kazan suyu sıcaklığı (kazan üzerindeki termometre) dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalıdır.
 • Ocağın ateş kapağı kömür atma işleminden sonra hemen kapatılmalıdır.
 • Mümkün olduğu kadar ateş üzerinden soğuk havanın ızgara üzerine geçmesi önlenmelidir. Kül kapağı üzerindeki hava ayar klapesi ateşin yanma hızına göre ayarlanmalıdır. Sirkülâsyon pompası çalışınca kazan suyu sıcaklığı düşecektir. Dış hava sıcaklığına uygun kazan suyu sıcaklığı sağlayıncaya kadar kazanın başından ayrılmayınız İleri saatlerde yanmayı kontrol ediniz. Ocağın sağına ve soluna süngü vurduktan sonra ateşi düzenleyiniz.
 • Kazan ocağının gözetleme deliğinden bakarak yanmanın iyi olduğu (portakal rengi alev çıktığı) kontrol edilir. Izgara üzerindeki kömür yanıp köz haline geldiğinde, mevcut yanan kömür, ızgaranın sağ yarısında ızgara boyunca toplanır. Izgaranın sol tarafına yeni kireç karıştırılmış kömür yastık veya balıksırtı şeklinde serilir. Izgaranın diğer yarısı mutlaka alevli bırakılır.
 • Yastıklama yöntemiyle ızgaranın bir sağ yarısına, yeni atılan kömürler yandıktan sonra, sol yarısına kömür yüklenerek, balıksırtı yöntemiyle günlük yakışa devam edilir.Bu YANA YASTIKLAMA yöntemi; kazan ızgarasının geniş olduğu kazanlarda uygulanır.
 • Kazan ızgara konumu; eni dar boyu uzun ise BOYUNA YASTIKLAMA yöntemi uygulanır. BOYUNA YASTIKLAMA yönteminde kömür cürufları alındıktan sonra ateş ızgara üzerinden geriye gelberi ile itilerek, ızgaranın ön tarafında boşalan ızgaranın üzerine yeni kömür atılır. Atılan yeni kömür ızgara üzerine düzgün şekilde yayılır, arka taraftaki köz halindeki kömür, yeni atılan kömürün üzerine gelberi ile çekilir. Yeni atılan kömür içerisinde yanmaya elverişli gazlar, üzerine çekilen yanma halinde ki köz kömür ile yanmaya devam eder. Yakma işlemi bu şekilde devam ederek tekrarlanır.

 

Kazan İçerisindeYanma;

 1. Az hava ile yanma; alevin rengi koyu,uçları isli ise yanma az hava ile olmaktadır. Bu durum da yakıtın bir kısmı yanmak için hava bulamamakta ve yanmadan bacaya gitmekte ve aynı zamanda duman boruları gaz kanallarını çok çabuk kirletmektedir. Kirli yüzeylerden ısı geçişi zor olduğu için, gazların ısısı suya geçmeden dışarıya atılmaktadır, yakıt sarfiyatı ve hava kirliliği artar.
 2. Fazla hava ile yanma; alevin rengi parlak(acık sarı ) ise, yanma fazla hava ile olmaktadır. Bu durumda da yanma için gereğinden fazla hava ocakta ısınarak yakıtın ısınsın bir miktarının alıp bacadan götürecektir. Yakıt tüketimi ve yakıt sarfiyatı artacaktır.
 3. Tam yanma; alevin rengi turuncu tatlı sarı (portakal rengi) ise tam yanma oluyor demektir. Tam yanmanın tespiti için baca ölçüm cihazlarından da faydalanıla bilinir.

 

Kazan Yanış Süresince Yapılacak İşler;

 • Kalorifer kazanına kömür bir saatlik ihtiyaçtan fazla atılmamalıdır. Aksi halde yanma kötüleşir, isli yanma başlar, verim düşer, kazan ızgaraları fazla kömür yüklenmesinden hava almaz, kazan ızgaraları deforme olur. Kazanda yanma alevi PORTAKAL renginde olmalıdır.
 • Elle beslemede sadece ocaktaki dumanıönleyecek kadar, ızgaralar altından hava gönderilmeli, daha fazla hava gönderilmemelidir. Fazla hava, sert yanmaya neden olacağından, kazan içerisinde yanma verimini bozar, baca gazı sıcaklığını arttırarak yanma verimini düşürür.
 • Ateş fazla süngülenmemelidir. Böylece, yanmamış kömürlerin ızgara altına düşmesi önlenerek yakıt savurganlığı sağlanır.
 • Termometrede istenilen sıcaklık elde edildikten sonra, küllük hava klape kapağıayarlanarak, kazan baca çekişi düzenlenir.Günlükyakışa devamedilir.
 • Kazanda ocağa atılacak kömürün tane iriliğine dikkatedilmelidir.Kömür boyutu 5-7 cm kadar olmalıdır.
 • Kömür, ızgara üzerine düzgün şekilde ve eşit zaman aralıklarında yavaşça yüklenmelidir. Bu şekil de, kömürün fazla kalın yüklendiği bölgede meydana gelecek yanmamış gaz kayıpları ve ince olan bölgede fazla hava kayıplarıönlenecektir.
 • Kazan ızgarası üstündeki alevin rengi izlenmeli, çok fazla alev varsa veya siyah duman çıkıyorsa, yatak üstü ikincil havaarttırılmalıdır.
 • Cüruf tezeklerinin oluşmaması için, kül soğutularak alınmalı, cürufun şişlenerek külün sıcak yakıt bölgelerine karıştırılmamasına özengösterilmelidir.
 • Arada sırada kazan suyu sıcaklığı gözden geçirilmeli ve kazan suyu sıcaklığının dış hava sıcaklığına göre istenilen değerde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu sıcaklık istenilen değerden fazla ise; yakma havası azaltılmalı, altında ise arttırılmalı veya kazana kömüratılmalıdır.
 • Kömür beslemesi sırasında baca damperleri açık, küllük kapağı kapalı olmalıdır. Besleme sonrası küllük hava klapesi gerekiyorsa hava damperi ayarlanır.
 • Kazanda istenilen sıcaklık elde edildiğinde, sıcaklığın korunması için baca çekişi,baca damperiyle ayarlanmalıdır.
 • Küllük kapağı ve baca damperi olmayan kazanda elde edilen sıcaklık istenilen değer de tutulamaz. Kazanlarda damper kolu ve küllük kapağı yoksa mutlaka sisteme ilave edilmelidir.
 • Sistemde birden fazla kazan varsa; kullanılmayan kazanların su girişi – çıkış vanaları ve duman damperi kapatılarak tesisat suyunun soğuması önlenmelidir.
 • Kazan ışıklı ve sesli alarm sistemi, haftada bir defa termostatve prosestat ayarı ile test edilerek kontrol edilmelidir.
DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK