Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(1)
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2019, Cuma
Diğer Yazıları

Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:

Katı yakıtlı kazanların ve sobaların; yanmalarının iyileştirilmesiyle, enerji ve enerjiye harcanan parasal değerden tasarruf; can ve mal zararlarının önlenmesinde, sağlıklı bir çevre sağlayabiliriz. Alacağımız basit önlemler nelerdir, siz kazan yakıcıları; yöneticiler ve okuyucularımla bunu paylaşacağım.

Kazanların işletilmesiyle görevlendirilecek personel, katı yakıtlı kalorifer kazanı ve kazan donatımlarının yapısı, görevleri, çalışma esasları, çalışma basıncı ve sıcaklıkları hakkında tam yeterli bilgiye sahip, iyi bir eğitimden geçmiş olmalıdır.

Ülkemizde ki; tüm enerji kaynakları ancak,ihtiyacımızın sınırlı bir bölümünü karşılayabilmektedir.

Hava kirliliği; genelliklecanlı yaşamını ve doğayı olumsuz derecede etkilemektedir.

Enerjiyi daha verimli kullanarak; atmosfere salınan gazların azalmasını sağlayabilir, yer kürenin ısınmasını yavaşlatabilir, yaşadığımız kentte “TEMİZ BİR EDİRNE” için alacağımız basit önlemlerle bunu gerçekleştirebiliriz. 

Yanmanın iyileştirilmesiyle, kazanlarımızı, tekniğine uygun yakar, ekonomik kurallara göre işletir, bakımlarını zamanında yaparsak, yakıttan % 30 ‘tasarruf etmiş oluruz. Daha az hava kirlenmesine, hem kendi, hem de ülke ekonomisine, sağlıklı bir çevreye, katkıda bulunmuş oluruz

 

Sıcak Sulu Katı Yakıtlı Kalorifer Tesisatıİçin Mevsim Başında Yapılacak Kontroller İşlemleri;

 • Sıcak sulu kalorifer tesisatı sistemi devreye alınmadan tesisatın kontrol edilmesi gerekir. Sistemin, kazan doldurma vanası açılarak, tesisatın her yerine yeterli miktarda su gitmesi sağlanır. Sistemdeki su seviyesinin kontrolü hidrometre ile yapılır. Sistemde suyun eksik  olup olmadığı kontrol edildikten sonra gerekli ise sisteme su verilir. Açık genleşme deposu haberci borusundan, su geldiğinde hidrometrenin kırmızı ibresi siyah ibre üzerine getirilip, sabitlenir.
 • Kapalı sistemlerde ise, su seviyesi manometreden kontrol edilip, kazan kullanma kılavuzunda belirtilen basınca ulaşıldığında su verme işlemi durdurulur. Kazana su verilirken kazan suyu sıcaklığının 40 °C veya daha aşağı sıcaklıkta olması, hortumun havasının alınması (hortumdan su akıtılarak) ve fazla tazyikle su verilmemesine dikkat edilmelidir
 • Su ile doldurulmuş sistemin havaları alınır.
 • Tesisattaki bağlantı yerleri kontrol edilerek kaçak olup olmadığı tespit edilir. Kaçak yoksa uygulanan basınçta sistem 24 saat bekletilerek hidrometreden su seviyesinde düşme olup olmadığı kontrol edilir. Tekrar bağlantı yerleri gözden geçirilerek test tamamlanır.
 • Sistemdeki hava ise açık genleşme depolu sistemlerde genleşme deposundan, hava tüpü veya otomatik hava pürjör elemanlarından tahliye edilir.
  Kalorifer tesisatı kapalı sistem ise; emniyet ventilleri, genleşme tankı, kontrolü yapılır. Arızalı emniyet ventilleri; uygun çap ve değerde yenileri ile değiştirilir, tank havaları uygun basınca getirilir.
 • Termometrenin çalışıp çalışmadığını kontrol edilir. Termometrelerin sıcaklık duyargalarının bulunduğu uçlar temizlenip, kovanların içerisi temizlenip, yeterli miktar makine yağı konmalıdır.
 • Kazan duman boruları ve gaz kanallarının temiz olup olmadığı kontrol edilir.
 • Sirkülâsyon pompalarının çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Kalorifer tesisatında yedekli en az iki adet sirkülâsyon pompası bulunur. Bunlardan birisi çalışır diğeri yedekte tutulur.
 • Uzun süre kullanılmamış sirkülâsyon pompalarının mili sudaki tortu ve pislik etkisi ile sıkışabilir. Bu durumda pompa elektrik şalteri kapatılarak, pompa mili tornavida ile bir, dört tur döndürülür,
 • İmbisat deposu kontrol edilir, kaçak varsa onarılır.
 • Elektrik şalterleri, kabloları kontrol edilir, bozulanlar onarılır.
 • Tesisat vanalarının çalışıp çalışmadığı, salmastraların sızdırmazlığı kontrol edilir.
 • Kazan ızgaraları, kazan kapak contalarının sağlamlığı kontrol edilir.
 • Kazan duman sandığı, kömür yükleme ve kül kapaklarının sağlamlığı; kapak menteşeleri yağlanarak çalışır duruma getirilir.
 • Kazan duman kanalları, baca ve kazan temizliği kontrol edilir.
 • Kazan işletme yardımcı malzemelerinin ( merdiven, kürek, yangın tüpü, boru anahtarı v.b. gibi ) eksiksiz olmasını sağlanır.
 • Yakıt deposunda yeterli kömür,  olup olmadığı, kömür yığınları ve yakıt depo havalandırma donanımları kontrol edilir.
 • Kömüre katılacak kireç torbaları hazır edilir.
 • Ecza dolabı malzemelerinin kullanma zamanı geçenleri ve eksik olanları tamamlanır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına göre en az 1 adet 12 kg. K.K.Tozlu yangın tüpleri kontrol edilir.
 • Kazan; sesli ve ışıklı alarm sistemi donanımları kontrol edilerek test edilir.

Sıcak Sulu Kömürlü Kalorifer Kazanı Nasıl Yakılır?

 • Katı yakıtlı kalorifer kazanlarında, ateşçinin bilgi ve becerisi büyük önem taşır.  İyi bir ateşçiyle kötü bir ateşçi arasında aynı koşullarda % 20 değişik sonuç sağlanabilir. Kömürün en az is ve dumanla yakıldığı, yastıklama yöntemi uygulanarak kazanın yakılması olmalıdır.
 • Elle yüklemeli katı yakıtlı kazanlar yakılmadan önce sistemdeki su seviyesi ( açık genleşmeli sistemler) hidrometreden;(kapalı sistemler)manometreden kontrol edilerek suyu eksikse tamamlanır. Bay-pass, kazan ve zon vanaları açık konumda olmalıdır.
 • Kazan ocağınaatılacak kömür büyüklüğü yaklaşık (yumruk büyüklüğünde) 5-7 cm. olacak şekildeki kömüre %4 oranında kireç katılarak kömür hazırlanır. Büyük kömürlerin mutlaka kırılması gerekir.
 • Kazanın kömür yükleme kapağı açılarak ızgaraların üzerine düzgün bir şekilde, 10-15 cm kalınlığında kireç karıştırılmış kömür,homojen şekilde serilir. Izgaranın ön kısmında, tutuşturmak amaçlı, yonga, odun, kâğıt parçalarının konulacak yeri hariç, kömür serilmemiş yer kalmadığı kontrol edilir.
 • Kazanın ön tarafındaki boş ızgaraya bolca kâğıt, üzerine, yonga, çıra, odun parçaları çatılıp, yerleştirilir,  kâğıt parçaları tutuşturulur. Tutuşturma için, hiçbir şekilde benzin gibi parlayıcı, patlayıcı madde kullanılmaz.
 • Kömür kapağı kapatılır, baca damperi tam açık konuma getirilir. Kül kapısı sonuna kadar açılarak kömürün doğal çekişle tutuşması sağlanır.
 • Ateş tüm ızgara yüzeyine yayıldığında, ateşin üzerine kazan kapasitesinin 1/3 kadar kömür takviyesi yapılarak, kül kapağı yarı açık şekilde yanma sağlanır. Tam yanma sağlanınca kül kapağı kapatılır. Bu durumda bay pass vanası açık; baca klapesi kazan yanmasına göre ayarlanmış konumdadır.
 • Otomatik yakıtlı merkezi sistem katı yakıtlı kalorifer kazanlarında kömürü tutuşturduktan sonra başka işlem yapılmasına gerek yoktur.  Otomatik kalorifer kazanlarında kömür yüklemesi alttan beslemeli otomatik olarak yapılır. Besleme aralıkları ve diğer ayarlar kazan panosundan kolayca ayarlanabilir. 
 • Otomatik yüklemeli kalorifer kazanları sezon başında bir defa yakıldıktan sonra tekrar yakma işlemi gerektirmez. Ayrıca otomatik kazanların bazı çeşitlerinde otomatik çakmakları sayesinde tutuşturma işlemi kendiliğinden yapılabilir. Programa göre ateş uyur, zaman zaman düşük yanma sağlar, ayara göre tam yanma sağlanır fakat ateş hiçbir zaman sönmez. Kazanın kapatılması durumunda ateş sönecektir.
 • Pelet kazanları yakarken ise tutuşturma işlemine gerek yoktur. Pelet kazanlar, kızdırmalı çakmağı ile tutuşturma işlemini otomatik olarak yapar.

Kazanına Yakıt Yüklemesi:

 • Elle beslemeli katı yakıtlı kalorifer kazanlarında, ateşçinin bilgi ve becerisi büyük önem taşır. Hatta iyi bir ateşçiyle kötü bir ateşçi arasında aynı koşullarda % 20 değişik sonuç sağlanabilir. Kömürün en az is ve dumanla yakıldığı yastıklama yöntemleri olmalıdır.
 • Kazan suyu sıcaklığı 40-45°C sıcaklığına gelince bay-pass vanası kapatılarak pompa çalıştırılır. Otomatik yüklemeli kazanlarda, kazan suyu sıcaklığı 35-45°C gelince, sirkülâsyon pompası otomatik çalışarak devreye girer.Sirkülasyon pompası çalışınca kazan suyu sıcaklığı biraz düşecektir. Dış hava sıcaklığına uygun kazan suyu sağlanıncaya kadar kalorifer kazanın yakışı takip edilir.
DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Domuzdan post, gâvurdan dost olmazmış!      
ERCAN KERMAN
TÜRKİYE GLOBALLEŞMİŞ
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
TEMSİL UYGULAMALARI
Zafer Dereli
EMEKLİLİK TALEBİNDEN  NE ZAMANA KADAR  VAZGEÇİLEBİLİR?
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK