Yaver Tetik
Merkezi sistem katı yakıtlı sıcak sulu kalorifer kazanlarından nasıl enerji tasarrufu sağlanır? (2)
Yayın Tarihi: 20 Şubat 2019, Çarşamba
Diğer Yazıları

Merkezi Isıtma Sistemi Nedir?

Bir ısı santralin de hazırlanan sıcak suyun; istenilen ortama taşınmasıyla bu ortamların ısıtılması yöntemine “ Merkezi Isıtma Sistemi” denir. Merkezi sıcak sulu ısıtma sistemlerinde ısıtılan sıcak su genel olarak sıcak su kazanı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı elemanlar, sirkülâsyon pompası, genleşme kabı, otomatik kontrol cihazları, çeşitli donatım ve ara parçalardan oluşur.

Kazanlarda enerji verimliliği, yanmanın kalitesine; yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin kazan içindeki akışkana transfer oranına, baca gazı emisyonları ise yanmanın kalitesine, ocak tasarımına, kullanılan yakıt içerisindeki kirleticilere bağlı olmaktadır.

Bu nedenle, işletme döneminde, kazanlarda termik verimin sürekli olarak yüksek tutulabilmesi ve emisyonların kontrol edilebilmesi için baca gazı analizörleri yardımıyla, baca gazı bileşenlerinin sürekli veya periyodik olarak izlenmesi ve yanmaya etki eden parametrelere zamanında müdahale edilmesi, kazanların iç soğuma kayıpları minimum seviyede tutulması önemlidir.

Yakıt tüketiminin büyük değerlere ulaştığı sıcak sulu kalorifer kazanlarında, verimli yanmanın kontrolü önemlidir.  Tam modülasyonlu yakma yöntemi ve oksijen kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler ile baca analizleri büyük kapasiteli kazan sistemlerinde sürekli ve otomatik olarak yapılmalıdır. Otomatik yakma sistemli tesislerde, hata tespitine olanak veren, bina otomasyon sistemlerine entegre edilebilen uygulamalar yapılmalıdır.

 Katı yakıtlı sıcak sulu sistemlerin çoğunluğu atmosfere açıktır. Kazanda üretilen su sıcaklığı 90 °C değerini aşmaz. Sıcak su kazanlarında üretilen sıcak su borularla ısıtılacak hacimlere yerleştirilmiş radyatör, konvektör, sıcak hava apareyi, fancoil gibi ısıtıcı elemanlarla taşınır. Buralar da sıcak su soğuyarak ısısını oda hacimlerine bırakarak kazana geri döner.

Sıcak sulu ısıtma sistemleri aşağıda belirtilen özelliklere göre sınıflandırılabilir;

  • Sıcak suyun dolaşım şekline göre; doğal dolaşımlı, cebri (pompalı) dolaşımlı,
  • Uygulama büyüklüğüne göre, bireysel kat kaloriferi, merkezi veya bölgesel ısıtmalı,
  • Genleşme kabına göre, açık veya kapalı genleşmeli,
  • Boru tesisatına göre, tek veya çift borulu,
  • Dağıtım ve toplama sistemine göre, alttan dağıtıma alttan toplama, üstten toplama, üstten dağıtım, üstten dağıtım üstten toplama, döşemeden ısıtma gibi.

 

 

 

 

 

Ülkemizde tüketilen toplam enerjinin yaklaşık %35-40’ı konut, iş yeri sektöründe, binaların ısıtılmasında kullanılmaktadır.

Bu oran artışına paralel olarak,  toplam enerji tüketimimizin dış alımla karşılanma oranı da artmaktadır.

Katı yakıtlı kazanların ekonomik işletilmesiyle yakıt tüketimi azalarak ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak; çevreyi kirletici yanmış gazlar azalacaktır.

Günümüzde; Çevre Bilincinin gelişmesine paralel olarak çevre kirliliğini önleme ve insan sağlığını korumanın önemi çok büyük ölçüde artmıştır. Giderekte artacaktır.

Yapacağımız çalışmalarla; hava kirliliğini en aza indirgeyerek sağlıklı bir çevre oluşturacağımıza inanıyorum. Bunun için de; bölgemizde bulunan katı yakıtlı sıcak sulu kalorifer kazanları ve tesisatının kurallarına uygun bir şekilde işletilmesi, çevre bilincinin oluşturulması, konut sakinleri, çalışanların ve insan sağlığının korunması önemi gittikçe artmaktadır.

Katı yakıtlı sıcak sulu kalorifer kazanları ve tesisatının hangi kurallara uygun bir şekilde işletilmesi gerektiğini; bu yazı dizimde paylaşacağım sizlerle.

    

KATI YAKITLI SICAK SULU KALORİFER KAZANLARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ:

 

Katı yakıtlı sıcak sulu kalorifer Kazanlarında enerji verimliliği, yakıtın yanma kalitesine ve yanma sonucu açığa çıkan ısı enerjisinin kazan içindeki akışkana transfer olma oranına bağlıdır. Baca gazı emisyonları ise, yanmanın kalitesine, ocak tasarımına, kullanılan yakıtın cinsine ve yakıt içindeki kirletici çeşitlerine bağlıdır. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek faydalanılırsa o oranda yakıt tüketimi düşer, atmosfere atılan gazlarda bu oranda az olur.

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Domuzdan post, gâvurdan dost olmazmış!      
ERCAN KERMAN
TÜRKİYE GLOBALLEŞMİŞ
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
TEMSİL UYGULAMALARI
Zafer Dereli
EMEKLİLİK TALEBİNDEN  NE ZAMANA KADAR  VAZGEÇİLEBİLİR?
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK