Yaver Tetik
Merkezi sistem katı yakıtlı sıcak sulu kalorifer kazanlarından nasıl enerji tasarrufu sağlanır? (1)
Yayın Tarihi: 18 Şubat 2019, Pazartesi
Diğer Yazıları

İş Sağlığı Güvenliği kurallarını uygulayarak, katı yakıtlı kalorifer kazanlarının yakılması işlemlerinde,  yakıt tasarrufu, sağlıklı bir çevre,hava kirliliğinin en aza indirilmesi, enerji tasarrufu sağlanması ve can güvenliği amacıyla, önemli ipuçlarını sizlerle paylaşacağım. 

Edirne’de konutların ısıtılması, bölgemizde doğalgaz kullanımı olmasına rağmen, merkezi ve bireysel sistemlerde katı yakıt kullanımı devam etmektedir. Site yöneticilerimizden gelen talep doğrultusunda katı yakıtlı kazanların kullanımından, bakımlarına kadar olan süreçte kullanıcıların dikkat etmeleri gereken kurallardan bahsedeceğim yazılarımda bu süreçte.

Bizler bölgemizde yaşayan bireyler olarak,yapmış olduğum araştırma ve çalışmalarneticesinde; enerjiden tasarrufla hava kirliliğini en aza indirerek, ülke ve ev ekonomisine kazanç sağlayacağınıza, yangın tehlikelerini önleyerek can ve mal güvenliğimizi koruyacağımıza, sağlıklı bir çevre oluşumuna destek vereceğinize inanıyorum.

Katı yakıtlı kazanların doğru işletilebilmesi; yakıt, kazan ve işletici üçlüsü arasındaki gerekli uyumun sağlanması ile mümkündür. Bunların herhangi birindeki eksiklik veya uyumsuzluk, yakıt tüketiminin ve bunun sonucu çevreyi kirletici emisyonların, can ve mal güvenliği adına, olumsuzlukların artmasına neden olacaktır. Doğru kazan işletmeciliği; tasarımı iyi yapılmış ve binanın gereksinimine göre belirlenmiş bir kazanda, kaliteli yakıtın eğitilmiş, bilgili bir işletici tarafından yakılması ile mümkündür.

Kalorifer kazanlarını, patlamaya hazır bir bombaya benzetmek pek hatalı olmaz. Çevremizde buna benzer olaylar olmuş, bu da hepimizi üzmüştür. Oluşan patlamalar büyük hasarlar meydana getirmekte, her şeyden önce bizlerin, çevremizde bulunanların can, mal kaybına neden olmaktadır.

Ülkemizde bilinen tüm enerji kaynakları ihtiyacımızın ancak sınırlı bir bölümünü karşılayabilmektedir. Bir başka deyişle ülkemiz; enerji kaynakları bakımından zengin olmayıp, tükettiğimiz enerjinin büyük bir bölümünü ithal etmek zorundadır.

Bu da bizim enerji yönünden, dışa bağımlı olmamızı gerektirmektedir. Bu bağımlılığı azaltmanın en akılcı çözümü, her alanda enerji savurganlığına son vererek, enerjiyi daha bilinçli kullanmakla olacaktır.

Bu şekildekazanların ekonomik işletilmesiyle, yakıt tüketimi azalacak, ekonomik anlamda tasarruf sağlanacak, aynı zamanda da çevreyi kirletici yanmış gazlarazalacaktır.

Fosil yakıtlar yakıldığında karbondioksit gazı (CO2) atmosfere salınır ve atmosferde bir perde yaratarak ısının uzaya ayılmasını engeller, yeryüzüne sera gazı etkisiyle geri yansıtır. Fosil yakıtların tüketilmesi, karbondioksit gazı yanında sülfürik ve sülfüroz asitleri oluşturmaktadır. Bunun sonucu; bölgesel olarak tüm canlıların sağlığı tehdit edilmektedir. İnsanlarda, öncelikle çocuk ve yaşlılarda; solunum yolu hastalığına yol açmakta, binalar üzerinde yapı hasarları doğurmakta ve ormanların yok olmasına neden olmaktadır. Ancak bu durum bölgesel olup, karbondioksit gazında olduğu gibi, tüm dünyamızı kapsayan bir tehdit oluşturmamaktadır. Bu durumda yeryüzü ısınır. Yeryüzünün ısınması arttıkça dünyanın iklimi değişecektir. Bu da canlıların olumsuz anlamında yaşamını tehdit edecektir.

Çok uzak gelecekmiş gibi görünen bu duruma neden olabilecek hava kirliliği, ülkemizdeki ve dünyanın birçok ülkesindeki büyük kentlerde kış aylarında günlük yaşamı etkiler duruma gelmiştir.

Oysa biz enerjiyi daha verimli kullanırsak, atmosfere salınan gazların miktarının azalmasını sağlayarak, yer kürenin ısınmasını yavaşlatmaya yardımcı olabiliriz.

Yakın bir gelecekte canlıyaşamınıtehditedebilecek böylesi bir gelişmenin önüne geçilmesine katkıda bulunarak, hava kirlenmesinin getireceği çok çeşitli hastalıklardan da korunmuş oluruz.

Kazanların işletilmesiyle görevlendirilecek personel, kalorifer ile kazan donatımlarının yapısı, görevleri, çalışma esasları, çalışma basıncı ve sıcaklıkları hakkında tam yeterli bilgiye sahip olmalıdır.

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği 1986 yılından bu güne yürürlüktedir

Bu yönetmelikle katı fosil yakıtlı kazanların bacalarından çıkan gazlar (kükürtdioksit, karbon monoksit emisyonları) ve toz ile ilgili bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınır değerlerin korunması, başka bir deyişle yaşadığımız şehrimiz de “TEMİZ EDİRNE” olması hepimizin görevidir. Yaşadığımız kentte konunun ne denli önemli olduğu ortadadır. Alacağımız önlemlerle; yaşadığımız kentin “TEMİZ BİR KENT” olması gerçekleştirile bilinir. Diğer yandan da katı yakıtlı kazanların ve sobaların; yanmanın iyileştirilmesiyle, enerji ve enerjiye harcanan parasal değerden tasarruf sağlanır.

Kalorifer kazanlarını genel olarak, yakıttaki enerjiyi ısı şeklinde açığa çıkartarak oluşan ısı enerjisini bir akışkana verecek şekilde imal edilmiş ve basınç altında çalışan kapalı kaplar olarak tanımlayabiliriz.

Kullanım ihtiyaçlarına göre çok değişik türlerde üretilen kazanlar, ilk yatırım ve işletme giderleri bakımından oldukça pahalı enerji üreteçleridir. Bu nedenle, ihtiyaca uygun kazan seçilmeli, işletilmesinde ve bakımında gerekli özen gösterilmelidir.

Katı yakıtlı kazanlarda kazan verimi; yanma sonucu oluşan ısı enerjisinin hangi oranda taşıyıcı akışkana veya kullanma mahalline taşınmasına bağlıdır. Yanma sonucu oluşan ısı enerjisinden ne kadar yüksek faydalanılırsa o oranda yakıt tüketimi düşer, atmosfere atılan gazlarda bu oranda az olur.

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK