Selçuk Duranlar
Yerel yönetimlerin sorunlara bakışı
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2018, Perşembe
Diğer Yazıları

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklük içerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Yerel yönetimlerin geniş bir siyasal-ekonomik sistemin parçasını oluşturmaktadırlar.

Yerel yönetimle demokrasi arasındaki ilişkiler konusunda tarihsel olarak üç temel görüşle karşılaşmaktayız.

a) Yerel yönetim. demokratikşeçim ilkesine tamamı ile ters düşer çünkü yerel yönetim gücünü geleneklerden alan bir kurumdur

b)Yerel yönetimler siyasal geleneğini temsil eden kurumlar olmalarına rağmen temelde kamu hizmeti sunan birer kurum olarak anlaşılmaları daha doğru olur. Demokrasinin çoğunluk, eşitlik gibi ilkeleri özde oligarşik eğilimli olan yerel yönetim istemleriyle bağdaşmaz. Yerel düzeydeki politikanın demokrasiyi geliştirmekten çok dar çıkar çatışmalarını arttırması olasıdır. Demokrasi ile yerel yönetim arasında karşılıklı bağımlılık yoktur.

c)Özgürlük sağlayıcı, katılımcı, siyasal eğitimi getirici nitelikleri ile demokrasi ile yerel yönetimler zorunlu ve kaçınılmaz ilişki içindedir. Vergi yükümlüleri yönetimde mutlaka söz sahibi olmalıdır

Yerel yönetimler geniş bir siyasal-ekonomik sistemin parçasını oluştururlar ve oldukça karmaşık yapı yer alırlar. Bu nedenle yerel yönetimler içinde yer aldığı genel ekonomi, eğitim düzeyi, yasal ve politik çevre, sosyo-kültürel yapıdan kendisini soyutlayamaz. Dolayısıyla yerel yönetimler demokrasi ilişkisi incelenirken aralarında birebir bağıntıolduğu şeklindeki yaklaşımlar eksik kalabilir. Türkiye gibi üniterdevletlerde etkin bir yerel yönetim düzeninin varlığı bahsedilen aksaklıkların giderilmesinin yanısıra, yerleşmiş ve toplumca kabul görmüş özgürlükçü demokrasinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yerel yönetim anlayışının var olmasına bağlıdır.

İllerin yaşadığı sorunlar yerelde çözülmediği sürece ülke düzeyindeki sorunlara da bakmak gerekir. Yerelde yöneticilerin bakış açıları sorunları çözümleyici olmak zorundadır.

 Bu günlerde böyle cümleler kurulduğunu duyacağız ama sonrası?

Kaynak:

İsmail GÜNEŞ,”YEREL YÖNETİMLER VE SİY ASAL FAKTÖRLER”www.dergipark.gov.tr

DİĞER YAZARLAR
Tülay Çağlarer
Bal kabağının tam zamanı
Selçuk Duranlar
Karbon ayak izi (2)
Psikolog. Buse Başköylü
15 tatilde çocuklarla yapılabilecekler
Yaver Tetik
Enerji verimliliği nedir, neden önemlidir? (5)
NURAN İKİZ
Kıssadan hisse
Zafer Dereli
Personel müracatları başladı
Şükrü Akıllı
Poşet ve çevre tahribatı
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
MURADİYE AKCAN
TRAFİKTE ZORBALIK MI HOŞGÖRÜ MÜ?
Burhan Aytekin
Bulgaristan Gezi Notlarım-3
EKREM KANTUR
Asgari ücrette yeni değişiklikler
Ahmet Acaroğlu
Doğu Türkistan kan ağlıyor
Numan Özgür METİN
Eskişehir gezisi notlarım
ERTAN ÇEKİÇ
Okumanın önemi
M. ENİS ŞENSEVER
Toplumda Sanat
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
MUSTAFA ÇETİN
ALEVİLİK VE TOPLUMSAL BİRLİK
ERCAN KERMAN
GERÇEĞE SAYGI
Teoman Özçuhacı
İP’E TAKVİYE HAMLESİ TELAŞ YARATTI
CELİL ÖZCAN
ATATÜRK’E HAKARET ETMEK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR.
HAMİT PUHALOĞLU
Kırım'dan gelir bir Tatar
Recep Çınar
“Beka” sorunu mu, iktidarı kaybetme sorunu mu?