Selçuk Duranlar
Yerel yönetimlerin sorunlara bakışı
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2018, Perşembe
Diğer Yazıları

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklük içerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Yerel yönetimlerin geniş bir siyasal-ekonomik sistemin parçasını oluşturmaktadırlar.

Yerel yönetimle demokrasi arasındaki ilişkiler konusunda tarihsel olarak üç temel görüşle karşılaşmaktayız.

a) Yerel yönetim. demokratikşeçim ilkesine tamamı ile ters düşer çünkü yerel yönetim gücünü geleneklerden alan bir kurumdur

b)Yerel yönetimler siyasal geleneğini temsil eden kurumlar olmalarına rağmen temelde kamu hizmeti sunan birer kurum olarak anlaşılmaları daha doğru olur. Demokrasinin çoğunluk, eşitlik gibi ilkeleri özde oligarşik eğilimli olan yerel yönetim istemleriyle bağdaşmaz. Yerel düzeydeki politikanın demokrasiyi geliştirmekten çok dar çıkar çatışmalarını arttırması olasıdır. Demokrasi ile yerel yönetim arasında karşılıklı bağımlılık yoktur.

c)Özgürlük sağlayıcı, katılımcı, siyasal eğitimi getirici nitelikleri ile demokrasi ile yerel yönetimler zorunlu ve kaçınılmaz ilişki içindedir. Vergi yükümlüleri yönetimde mutlaka söz sahibi olmalıdır

Yerel yönetimler geniş bir siyasal-ekonomik sistemin parçasını oluştururlar ve oldukça karmaşık yapı yer alırlar. Bu nedenle yerel yönetimler içinde yer aldığı genel ekonomi, eğitim düzeyi, yasal ve politik çevre, sosyo-kültürel yapıdan kendisini soyutlayamaz. Dolayısıyla yerel yönetimler demokrasi ilişkisi incelenirken aralarında birebir bağıntıolduğu şeklindeki yaklaşımlar eksik kalabilir. Türkiye gibi üniterdevletlerde etkin bir yerel yönetim düzeninin varlığı bahsedilen aksaklıkların giderilmesinin yanısıra, yerleşmiş ve toplumca kabul görmüş özgürlükçü demokrasinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yerel yönetim anlayışının var olmasına bağlıdır.

İllerin yaşadığı sorunlar yerelde çözülmediği sürece ülke düzeyindeki sorunlara da bakmak gerekir. Yerelde yöneticilerin bakış açıları sorunları çözümleyici olmak zorundadır.

 Bu günlerde böyle cümleler kurulduğunu duyacağız ama sonrası?

Kaynak:

İsmail GÜNEŞ,”YEREL YÖNETİMLER VE SİY ASAL FAKTÖRLER”www.dergipark.gov.tr

DİĞER YAZARLAR
Tülay Çağlarer
14 Mart Tıp Bayramı
ERCAN KERMAN
Panayır
Psikolog. Buse Başköylü
Kadınlar günü
Ahmet Acaroğlu
Demokrasimizi çürütmeyelim!
Numan Özgür METİN
Kötü ruhların kovalandığı festival; Kukerlandia
NURAN İKİZ
Tarihe ışıkla cazibe
Şükrü Akıllı
Selimiye ve yemiş kapanı hanında Vakıflar açıklaması
EKREM KANTUR
SGK’da malül ve engelli aylığı
Recep Çınar
Çalabilirmişiz!
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
Zafer Dereli
Sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun
ERTAN ÇEKİÇ
Deneme yanılma ve öğrenme
M. ENİS ŞENSEVER
Türkiye’de psikolojik edilgenliği kırmak
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
MURADİYE AKCAN
TRAFİKTE ZORBALIK MI HOŞGÖRÜ MÜ?
MUSTAFA ÇETİN
ALEVİLİK VE TOPLUMSAL BİRLİK
Selçuk Duranlar
Karbon ayak izi (2)
Teoman Özçuhacı
İP’E TAKVİYE HAMLESİ TELAŞ YARATTI
CELİL ÖZCAN
ATATÜRK’E HAKARET ETMEK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR.
Burhan Aytekin
Bulgaristan Gezi Notlarım-3
HAMİT PUHALOĞLU
Kırım'dan gelir bir Tatar