Selçuk Duranlar
Yerel yönetimlerin sorunlara bakışı
Yayın Tarihi: 13 Aralık 2018, Perşembe
Diğer Yazıları

Yerel yönetimler, ulusal sınırlar içerisindeki değişik büyüklük içerdeki topluluklarda yaşayan insanların, ortak ve yerel nitelikteki gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan ve hukuk düzeni içerisinde oluşturulmuş olan anayasal kuruluşlardır. Yerel yönetimlerin geniş bir siyasal-ekonomik sistemin parçasını oluşturmaktadırlar.

Yerel yönetimle demokrasi arasındaki ilişkiler konusunda tarihsel olarak üç temel görüşle karşılaşmaktayız.

a) Yerel yönetim. demokratikşeçim ilkesine tamamı ile ters düşer çünkü yerel yönetim gücünü geleneklerden alan bir kurumdur

b)Yerel yönetimler siyasal geleneğini temsil eden kurumlar olmalarına rağmen temelde kamu hizmeti sunan birer kurum olarak anlaşılmaları daha doğru olur. Demokrasinin çoğunluk, eşitlik gibi ilkeleri özde oligarşik eğilimli olan yerel yönetim istemleriyle bağdaşmaz. Yerel düzeydeki politikanın demokrasiyi geliştirmekten çok dar çıkar çatışmalarını arttırması olasıdır. Demokrasi ile yerel yönetim arasında karşılıklı bağımlılık yoktur.

c)Özgürlük sağlayıcı, katılımcı, siyasal eğitimi getirici nitelikleri ile demokrasi ile yerel yönetimler zorunlu ve kaçınılmaz ilişki içindedir. Vergi yükümlüleri yönetimde mutlaka söz sahibi olmalıdır

Yerel yönetimler geniş bir siyasal-ekonomik sistemin parçasını oluştururlar ve oldukça karmaşık yapı yer alırlar. Bu nedenle yerel yönetimler içinde yer aldığı genel ekonomi, eğitim düzeyi, yasal ve politik çevre, sosyo-kültürel yapıdan kendisini soyutlayamaz. Dolayısıyla yerel yönetimler demokrasi ilişkisi incelenirken aralarında birebir bağıntıolduğu şeklindeki yaklaşımlar eksik kalabilir. Türkiye gibi üniterdevletlerde etkin bir yerel yönetim düzeninin varlığı bahsedilen aksaklıkların giderilmesinin yanısıra, yerleşmiş ve toplumca kabul görmüş özgürlükçü demokrasinin ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yerel yönetim anlayışının var olmasına bağlıdır.

İllerin yaşadığı sorunlar yerelde çözülmediği sürece ülke düzeyindeki sorunlara da bakmak gerekir. Yerelde yöneticilerin bakış açıları sorunları çözümleyici olmak zorundadır.

 Bu günlerde böyle cümleler kurulduğunu duyacağız ama sonrası?

Kaynak:

İsmail GÜNEŞ,”YEREL YÖNETİMLER VE SİY ASAL FAKTÖRLER”www.dergipark.gov.tr

DİĞER YAZARLAR
Numan Özgür METİN
Edirne Lavanta Tarla Günleri
ERTAN ÇEKİÇ
Öğrenmeyi etkileyen faktörler
ERCAN KERMAN
Kuru sabunlar-kurusa bunlar
Recep Çınar
Üç Öküzün Hikâyesi!
Psikolog. Buse Başköylü
Panik Bozukluk
Teoman Özçuhacı
Bayramdaki Avrupa gezisinden notlar
NURAN İKİZ
Basında dil
Tülay Çağlarer
Ramazan ayının geleneği: Mahya
Zafer Dereli
Doğum sonrası iznimi ve yarı çalışma izni kullandım, aylıksız iznim etkilenir mi?
CELİL ÖZCAN
“Yeni askerlik yasa tasarısı” derhal geri çekilmelidir…
Ahmet Acaroğlu
Sayın valim çare sizsiniz
EKREM KANTUR
Devlet ihtiyaç sahiplerine destek oluyor!
M. ENİS ŞENSEVER
Resim Sanatında Cloisonnisme
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
Burhan Aytekin
Nevruz
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
Şükrü Akıllı
Ülkemi yoran bir seçim daha
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
MUSTAFA ÇETİN
ALEVİLİK VE TOPLUMSAL BİRLİK
Selçuk Duranlar
Karbon ayak izi (2)