ERTAN ÇEKİÇ
Kendini Tanıma Penceresi (Johari Penceresi)
Yayın Tarihi: 13 Mart 2018, Salı
Diğer Yazıları

Bu pencereden, insanları daha iyi tanımak ve anlamak için gireceksiniz. Oysa insanları bütün yönleriyle tanımak kolay değildir.

İnsanları bütün yönleriyle anlamak mümkün müdür? Sorulması gereken asıl soru belki de şudur: İnsan kendisini bütün yönleriyle anlayabilir mi ki, başkalarını da anlayabilsin ?

Bir radyoyu en küçük parçalarına değin ayırıp analiz edebilirsiniz. Ya bir insanı? Onu parçalarına ayırıp da teferruatıyla anlayabilir misiniz?

İnsanın da mekanik varlıklar gibi tek, gözle görülür, bütün faaliyetleriyle müşahade edilir bir dünyası vardır, diyebilir misiniz? Basit insani bir akıl bile bu hükmü kabullenemez. Çünkü insan iki dünyadan, maddi ve manevi dünyalardan mürekkep nev’i şahsına münhasır bir varlıktır.

Bu iki dünya onun bütün davranışlarının çemberini oluşturur. Duyu organlarıyla algılanması mümkün maddi dünyası bile tam anlamıyla kavranabilmiş değildir. Bugün birçok bilim dalı - tıp ve anatomi gibi- onun mükemmel maddi dünyasının karanlıkta kalan yanlarını aydınlatmak için çaba sarfetmektedir.

Varlığını davranışlarla belgeleyen manevi dünya ise, maddi dünyaya nazaran daha çok sisler içindedir.

Bu noktada davranışlarla ilgili karşımıza iki temel kaynak çıkıyor. Yani insan davranışlarının iki temel kaynağı vardır: Maddi ve manevi dünya! Bu arada, davranış gösterirken onun iç ve dış faktörlerin tesirinde kalabileceğini de belirtmek gerekir.

Ortalama insanın soyut bilgi ve dürtülerle dolu manevi dünyası oldukça zengindir. Kolay girilemeyen manevi dünyanın sınırları maddi dünyaya göre oldukça geniştir. Bu genişlik ve kolay girilememe, insanı anlamayı daha da zorlaştırıyor.

Öyleyse soruyu yeniden sormakta fayda var: İnsan kendi ve başkaları hakkında her şeyi bilebilir mi? Ya da kendi hakkında bilmediği, ama başkalarının bildiği şeyler olabilir mi? İnsanı tanıma ve anlamanın sınırları nedir?

Bu sorulara cevap ararken, karşınıza girmeniz gereken bir pencere çıkıyor: 'Johari Penceresi!..’

Neden mi? Çünkü insanları anlamak zorundasınız. Çünkü insan, yönetmekte zorluk çekeceğiniz temel unsurdur.

İnsanları anlamaya çalışırken, onlar hakkında bilmeniz gereken temel gerçeklerin farkında olmalısınız. Bunu yaparken, anlamanın sınırlarını bilmek gerekir. Bir insanı bütünüyle anlayabilir misiniz? İşte bu sorunun cevabını Johari Penceresi veriyor:

Açık bölge, ilişkiler açısından pencerenin en avantajlı bölgesidir. Çünkü bu bölge, fert hakkında hem kendisinin, hem de başkalarının bildiği şeyleri ifade eder. Adı, soyadı gibi.

Karanlık bölge (Bilinmeyen Alan) ise ilişkilere yansımayan bir bölgedir. Şartlar tahakkuk ettiğinde ortaya çıkacak ferdi özellikleri saklar.

Yarı açık bölge (Kör Alan) , ferdin kendisi hakkında bilmediği, başkalarının bildiği hususları kapsar. Ağzının koktuğundan haberi olmayan bir insanın bu durumu başkaları tarafından bilinebilir.

Yarı karanlık bölgede (Gizli Alan) ise, sadece ferdin bildiği, başkalarının bilmediği bilgiler bulunur. Sırlar bölgesidir.

Yönetici açısından tek problemli ve çözüldüğü zaman da fayda sağlayan bölgedir. Fakat ne derece ilerleme kaydedilirse kaydedilsen, yarı karanlık bölgenin tam anlamıyla aydınlatılması mümkün değildir. Çünkü ferdin kendisine özel sırları her zaman var olacaktır. Bu insan olmanın da bir gereğidir.

Ferdin yarı karanlık bölgesine nüfuz edebildiğiniz ölçüde, onu daha iyi tanır ve yönlendirirsiniz. Bu bölgenin karanlık kısımları aydınlanmaya başladığında, daha önce tanıdığınız insandan farklı bir insanla karşılaşabilirsiniz. Çoğu zaman, herhangi bir insandan beklemediğiniz bir davranışla karşılaştığınız zaman, şaşırmanızın sebebi budur. Fert, yarı karanlık bölgesinin tesiriyle bir davranış göstermiş, onu açık ve yarı açık tarafıyla tanıdığınız için, gösterdiği davranışı beklenmedik olarak nitelemişsinizdir. Oysa her davranışın bir nedeni vardır. Bu davranışın nedeni de yarı karanlık bölgede saklıdır...

Joharipenceresi’nin mesajı şudur: "Benden içeri girmek ve özellikle yarı karanlık bölgeme doğru hareket etmek zorundasınız; yoksa elemanlarınızı anlamada bir hayli güçlüklerle karşılaşacak, onları anlayamadığınız için beklentilerine cevap veremiyecek, herhangi bir amaç doğrultusunda motive edecek faktörleri tam tayin edemiyecek ve onları yönetmekte başarısızlığa uğrayabileceksiniz."İletişimde yapıcı geribildirimde bulunmak için:

—Geribildirimi, danışanın kişiliğine değil davranışına yoğunlaştırın

—Geribildirimde bulunurken gözlediğiniz davranışlar neyse onlar üzerinde durun gözlediklerinizden çıkardığınız anlamlar üzerinde değil

—Geribildirimi tanımlara dayandırın yargılara değil

—Davranışı tanımlarken “ya hep ya hiç” yerine “aşağı yukarı” yaklaşımını kullanın

—Geribildirimi “şimdi ve burada” olup biten davranışlara yoğunlaştırın, geçmişteki davranışlar üzerine değil

—Bilgi ve görüşlerinizi paylaşın, tavsiyelerde bulunmaya kalkmayın

—Kişileri etki altına almaya çalışmayın

—Kişinin yapabileceği davranışlar üzerinde durun

—Seçeneklerin araştırılmasına yoğunlaşın, yanıtlara veya hazır çözümlere değil

—Geribildirimi, danışanın alabileceği ve yararlanabileceği miktarla sınırlayın, göndericinin verebileceği miktarla değil .

—Geribildirimi uygun zaman ve yerde verin

—Geribildirimde bulunurken ne söylendiğinin üzerinde durun, neden söylendiğinin değil.
Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/psikoloji-ve-psikiyatri/315303-kendini-tanima-penceresi-johari-penceresi.

 

DİĞER YAZARLAR
Burhan Aytekin
Nevruz
Tülay Çağlarer
Endüstri 4.0 Yapay Zeka Robot Teknolojileri
Psikolog. Buse Başköylü
‘Çocuklar anne babanın aynasıdır’
NURAN İKİZ
Hayat Dersi
Recep Çınar
Ey Millet, Duyduk duymadık demeyin!
ERCAN KERMAN
Mutluluk elimizde mi?
Ahmet Acaroğlu
Demokrasimizi çürütmeyelim!
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
Numan Özgür METİN
Kötü ruhların kovalandığı festival; Kukerlandia
EKREM KANTUR
Malüllük maaş hesabı neden farklı?
Zafer Dereli
Sağlık çalışanlarının bayramı kutlu olsun
ERTAN ÇEKİÇ
Empati
Şükrü Akıllı
Selimiye ve yemiş kapanı hanında Vakıflar açıklaması
M. ENİS ŞENSEVER
Türkiye’de psikolojik edilgenliği kırmak
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
MURADİYE AKCAN
TRAFİKTE ZORBALIK MI HOŞGÖRÜ MÜ?
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
MUSTAFA ÇETİN
ALEVİLİK VE TOPLUMSAL BİRLİK
Selçuk Duranlar
Karbon ayak izi (2)
Teoman Özçuhacı
İP’E TAKVİYE HAMLESİ TELAŞ YARATTI
CELİL ÖZCAN
ATATÜRK’E HAKARET ETMEK DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR.
HAMİT PUHALOĞLU
Kırım'dan gelir bir Tatar