HAMİT PUHALOĞLU
Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Gelişmeler (15)
Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2015, Pazartesi
Diğer Yazıları

[43] . Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.141. 
[44] . Ali, a.g.e.,v.305a; Matrakçı, a.g.e.,s.42; Gökbilgin, Süleyman, İ.A., C.XI.,s.116; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.141. 
[45] .Matrakçı, a.g.e., s.42; Feridun Bey, a.g.e., C.I.,s.585-586; Danişmend, a.g.e., C.II.,s.168. 
[46] .Saray, a.g.e.,s.48; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.141; Şii İranlılara Kızılbaş denildiği gibi,Sünni Özbeklere de Yaşılbaş(Yeşilbaş) denilmekteydi. 
[47] . T.S.M.A., Ev.nr.6915. 
[48] . Matrakçı, a.g.e.,s.42; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi ,s.141. 
[49] . Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.141; Öztuna, Kanuni Sultan Süleyman , s.113. 
[50] .Matrakçı, a.g.e., s.43. 
[51] . Asrar, a.g.e., s.103. 
[52] . Hilmi, a.g.e., s.18-19. 
[53] . Hilmi, a.g.e., s.22. 
[54] .Şemseddin b. Şeref, a.g.e., v.300a-300b; Bostan, a.g.e., v.149a; Ali, a.g.e., v.305a; Karaçelebizade, Süleymanname, s.116; Karaçelebizade, Ravzatul-Ebrar, s.424; Hazerfen Hüseyin, a.g.e., v.148a; Solakzade, a.g.e., s.484; Danişmend, a.g.e., C.II, s.166; Danışman, a.g.e., C.VI., s.162; Hilmi, a.g.e., s.25. 
[55] .Danişmend, a.g.e., CII.,s.166; Danışman, a.g.e., C.VI., s.162; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II.s.351; Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, C.IV., s.12. 
[56] .Solakzade,a.g.e.,s.484;Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II., s.350; Danışman, a.g.e., C.VI.,s.163. 
[57] . Feridun Bey, a.g.e., C.I., s.585-586; Danişmend, a.g.e., C.II.,s.169; Hilmi, a.g.e.,s.14-15; Kırzıoğlu, Kars Tarihi, C.I.s.52; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.141. 
[58] . Feridun Bey, a.g.e.,C.I.,s.586. 
[59] . T.S.M.A., Ev.Nr. 4080/2; Sadrazam İbrahim Paşanın Kanuni Sultan Süleymana Irakeyn Seferindeki üçüncü arzıdır; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83. C.XXI., s.470-476;(Türkçe transkripi); Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.157. 
[60] . Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83.,C.XXI., s.454-455; Gökbilgin, İbrahim Paşa, İ.A., C.V/2., s913; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.144-145. 
[61] . T.S.M.A., Ev.Nr.4080/2; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferinde İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83., C.XXI., s.472-474; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.146-147. 
[62] . T.S.M.A., Ev.Nr. 4080/2; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri Ve Fütuhatı, Belleten, S.83, C.XXI., s.475; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.148-149. 
[63] . Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83, C.XXI,s.456. 
[64] . T.S.M.A., Ev.Nr.,4080/2; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83., C.XXI.,s.476; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.149. 
[65] . Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83., C.XXI., s.456-457. 
[66] . T.S.M..A., Ev.Nr. 2759; Fermanlar Kataloğu, C.I. Fasikül. 
[67] . Feridun Bey, a.g.e., C.I.,s.586; Enver Konukçu, Selçuklulardan Cu mhuriyete Erzurum, Y.Ö.K. Matbaası, Ankara, 1992, s.157; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.143-144. 
[68] . Konukçu, a.g.e.,s.157-158. 
[69] . Matrakçı, a.g.e., s.43; Konukçu, a.g.e., s.158; Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman , s.71; Asrar,a.g.e.,s.104. 
[70] . Matrakçı, a.g.e.,s.43; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.150. 
[71] . Karaçelebizade, Süleymanname, s.116; Müneccimbaşı, Sahaiful-Ahbar, Terc.İ.Erünsal, C.II.,s.51; Danişmend, a.g.e., C.II., s.166; Danışman, a.g.e.,C.VI.,s.163. 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Domuzdan post, gâvurdan dost olmazmış!      
ERCAN KERMAN
TÜRKİYE GLOBALLEŞMİŞ
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
TEMSİL UYGULAMALARI
Zafer Dereli
EMEKLİLİK TALEBİNDEN  NE ZAMANA KADAR  VAZGEÇİLEBİLİR?
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK