HAMİT PUHALOĞLU
Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Gelişmeler (14)
Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2015, Cumartesi
Diğer Yazıları

[21] . Celalzade, Tabakatul- Memalik, v.200a; Bostan, Süleymanname, v.147b; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.134-135. 
[22] . Bostan, Süleymanname, v.148a; Danişmend, a.g.e., C.II., s.163; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.135. 
[23] . Peçevi, a.g.e., C.I.,s.178; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.137; Kırzıoğlu, Kars Tarihi I, Işıl Matbaası, İstanbul, 1953, C.I.,s. 520. 
[24] . Peçevi, a.g.e., C. I.,s.177;M. Hilmi, Kanuni Sultan Süleyman ın 1533-1535 Bağdad Seferi, Askeri Basımevi, İstanbul, 1932, s.21; Danişmend, a.g.e., CII.,s.163 vd; Gökbilgin, Süleyman, İ.A., C.XI., s.116; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II., s.350; Joseph Pustgall Hammer, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, Terc. Mehmed Ata, Selanik Matbaası, İstanbul, 1330 h., C. V., s.146-147. 
[25] .Karaçelebizade, Süleymanname, s.114-115; Hilmi, a.g.e.,s.21-22; Danişmend, a.g.e.,C.II.,s.164. 
[26] . Hammer, D.O.T., Terc.M.Ata, C.V., s.147-148; Danişmend, a.g.e., C.II., s.164; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.135; Yaşar Yücel, Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, T.T.K.Basımevi, Ankara, 1991, s.48. 
[27] . Bostan, a.g.e., v.148a-148b; Müneccimbaşı, Sahaiful-Ahbar, Terc. N. Ahmed, C.III., s.490; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.136; Kırzıoğlu, Kars Tarihi, C.I., s.520. 
[28] . Sertoli Salis, a.g.e.,s.135; Hammer, D.O.T., Terc. M. Ata, C.V., s.149; Faruk Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, (Şah Tahmasb İsmail ile Halefleri ve Anadolu Türkleri), T.T.K. Basımevi, Ankara, 1992, s.62. 
[29] . Hammer, D.O.T., Terc. M. Ata, C.V.,s.149; Sümer, Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü, s.62. 
[30] . Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83, C.XXI., s.452. 
[31] . T.S.M.A., Ev. nr.4080/1; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83., C.XXI., s.467-470; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.136-138. 
[32] .Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83., C.XXI., s.453; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.139. 
[33] .T.S.M.A., Ev.nr.4080/1; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferinde İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83.,C.XXI., s.467-468; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.136-137. 
[34] .Gelibolulu Mustafa Ali, Kitabut-Tarihi Künhul-Ahbar,nr.920, Raşid Efendi Ktb., Kayseri, 1083h.,v.304b; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83.,C.XXI., s.454; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.137-138. 
[35] . Bostan, a.g.e.,v.148b; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki ilk Tedbirleri ver Fütuhatı, Belleten, S.83.,C.XXI, s.469-470; Gökbilgin, İbrahim Paşa, İ.A., C.V/2, s.913; Danişmend, a.g.e., C.II.,s.165; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.139. 
[36] .Gökbilgin , İbrahim Paşa, İ.A.,C.V/2, s.913. 
[37] .Danışman, a.g.e., C.VII., s.30-31. 
[38] .Celalzade,Tabakatul-Memalik, v.201a; Bostan, a.g.e.,v.149b; Feridun Bey, a.g.e., C.I.,s.584; Ali,a.g.e., v.305a; Peçevi, a.g.e., C.I.,s.178; Müneccimbaşı, Sahaiful-Ahbar, Terc. N. Ahmed, C.III.,s.490; Solakzade, a.g.e., s483; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi , C.II., s.351; Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman , s.71; Danışman, a.g.e., CVI., s.162. 
[39] . Peçevi, a.g.e.,C.I.,s.179; Danişmend, a.g.e.,C.II.,s.165; Mehmet Saray, Türk-İran Münasebetlerinde Şiiliğin Rolü, T.K.A.E.Yayınları, Ankara, 1990, s.28. 
[40] . Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.140. 
[41] . Matrakçı, a.g.e., s.42; Feridun Bey, Irakeyn Menazilnamesi, Münşeatüs-Selatin, C.I.,s.585; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi,s.140. 
[42] . Gökbilgin, Kanuni Sultan Süleyman , s.71; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.141; Gökbilgin, Süleyman, İ.A., C.XI.,s.116. 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK