HAMİT PUHALOĞLU
Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Gelişmeler (13)
Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2015, Cuma
Diğer Yazıları

[5] . Yılmaz Öztuna, Kanuni Sultan Süleyman , Kült. Bak. Yayınevi, Ankara, 1989, s.22. 
[6] . Abdul-Aziz Karaçelebi-zade, Süleymanname, Hacı Mahmut Kitaplığı, nr.4823, Süleymaniye ktb., (Bulak Matbaası, Mısır), İstanbul, 1248h., s.114; Nişancı Mehmed Paşa, Tarihi Nişancı Mehmed, İzmirli İsmail Hakkı Kitaplığı, nr.2375, Süleymaniye ktb., İstanbul, 1290h.,s.227 ; Fahrettin Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi,T.T.K. Basımevi, Ankara, 1993, s.131-132. 
[7] . III. Şemseddin b. Şeref (Şeref Han) Bidlisi, Tarih-i Şerefname, (Farsça Yazma),, nr.4539/12, Mehmed Paşa ktb., Darende, 1051h,C.I, s.253; İsmail Hami Danişmend,İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1948, C.II, s.159; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, T.T.K.Basımevi,Ankara,1988,C.II, s.349; Kırzıoğlu, a.g.e., s.132; Asrar, a.g.e., s.102. 
[8] . Feridun Bey, a.g.e.,C.I, s.544-546; Tevki Celal-zade inşasıyla İbrahim Paşanın Seraskerlik beratı; M. Tayyib Gökbilgin,Kanuni Sultan Süleyman ,2.Baskı, M.E.B.,Yayınları, İstanbul, 1992,s.70; Renzo Sertoli Salis, Muhteşem Süleyman, Çev. Şerafettin Turan, A.Ü.Basımevi, Ankara, 1963,s.134. 
[9] . Bostan (Ferdi), Süleymanname,Ayasofya kitaplığı,nr.3317,(Türkçe Yazma),Süleymaniye ktb,İstanbul,v.148a; Karaçelebi-zade, Süleymanname,s.115; Ahmet b. Hemdem Süheyli, Tarih-i Şahi, Fatih Kitaplığı, nr.4356, (müellif hattı, Türkçe Yazma), Süleymaniye ktb. İstanbul,v.469a;Nişancı,a.g.e.,s.228;Danişmend,a.g.e.,C.II,s.163; Gökbilgin, İbrahim Paşa, İ.A., M.E.B.,İstanbul,1968,C.V/2, s.912. 
[10] . Peçevi İbrahim Efendi, Tarih-i Peçevi, Amire Matbaası, İstanbul, 1281-1283h.,C.I, s.176; Hammer, Joseph Pustgall, Devlet-i Osmaniyye Tarihi, Terc. Mehmed Ata,Selanik Matbaası, İstanbul, 1330h., C.V.,s.145; Solakzade Mehmed Hemdemi, Solakzade Tarihi, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul, 1297 h.,s.483; Danişmend, a.g.e.,C.II., s163; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II.,s.350; Kırzıoğlu, a.g.e., s.133-134. 
[11] . Gökbilgin , Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83., C.XXI., s.450; Danişmend, a.g.e., C.II., s.163; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II., s.350. 
[12] . Peçevi, a.g.e., C.I.,s.176; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Sahaiful-Ahbar fi Vekayiul-Asar, Terc. Nedim Ahmed, Hacı Mahmud Kitaplığı, nr.4741, Süleymaniye ktb., İstanbul, 1285h.,C.III., s.490; Karaçelebi-zade,Tarih-i Ravzatul-Ebrar, Hüsrev Paşa Kitaplığı, nr.397, Süleymaniye ktb., İstanbul, 1238h., s.424; Danişmend, a.g.e., C.II., s.163; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II.,s.350. 
[13] . Danişmend,a.g.e.,CII., s.164; Başdefterdar İskender Çelebi oldukça zengin, altıbin iki yüz kölesi, bin ikiyüz atlıdan oluşan bir maiyyet alayı, tepeden tırnağa kadar sırmalar içinde altıyüz hizmetlisi olan bir kimse idi, derken;Danışman, a.g.e.,C.VII., s.32-33; İbrahim Paşa, İskender Çelebinin ihtşamını ve Padişahın ona olan iltifatını çekememiştir. Binikiyüz atlısının takımları altın ve gümüş idi, demektedir. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C.II.,s.350. 
[14] . Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki ilk Tedbirleri veFütuhatı, Belleten, S.83, C.XXI., s.450-451. 
[15] . Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fekete Tasnifi, Nr. 121; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı, Belleten, S.83, C.XXI.,s.463-465. 
[16] . Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Fekete Tasnifi, Nr.129; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı , Belleten, S.83.,C.XXI., s. 465. 
[17] . Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.134. 
[18] . Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki Tedbirlerive Fütuhatı, Belleten, S.83, C.XXI, s.452. 
[19] . T.S.M.A., Ev. nr.11997; Gökbilgin, Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşanın Irakeyn Seferindeki İlk Tedbirleri ve Fütuhatı,Belleten, S.83, C.XXI., s.466. 
[20] . Peçevi, a.g.e., C.I.,s.176-177; Solakzade , a.g.e., s.483; Müneccimbaşı, Sahaiful-Ahbar, Terc. N. Ahmed, C.III., s.490; Kırzıoğlu, Osmanlıların Kafkas Ellerini Fethi, s.137. 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK