HAMİT PUHALOĞLU
Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi'nde (1533-1535) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Gelişmeler (9)
Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2015, Pazartesi
Diğer Yazıları

Padişah burada gömülü olan azizleri ziyaret ve duada bulunduktan sonra, kimsenin ileri gitmemesini emredip, Erzurum o gün nazar-ı iltifat-ı padişahi ile manzur olub, tamirine ferman olunmuştur[68]. Kanuni Sultan Süleyman ordusu ile Diyarbakıra çekilmek ve orada kışlamak üzere hareket edip, Erzurumdan Hasan kalasına iki konak bir edilerek 6 Eylül 1534de ulaşmıştı. Ertesi gün Çoban Köprüsü ve Aras nehri geçilip, 1 Rebiul-evvel 941/10 Eylül 1534 Perşembe günü Eleşgird ovası başındaki Aydın Bey köyü veya Alagöz, Kızlar kalası, Aydın Beyli yolundan, Tebriz yolunu bırakıp, Erciş yoluna girmişti[69]. 
Kanuni Sultan Süleyman, kış mevsiminin de yaklaşmasından dolayı, binbir sıkıntı ile Hazır, Ser-i Ab-ı Gür Hamir, Çubuk, Çakırbeyli, Karye-i Ağı, Kala-i Ercişe güçlükle 16 Eylül 1534de ulaşırken, geriden topların gelmesini de burada beklemekteydi [70]. 
Bu arada, İbrahim Paşa, Tebriz şehrini daima itaat altında tutmak için Tebrizin güneyinde Cengiz Han neslinden ve İranın lhani hükümdarlarından meşhur Gazan Hanın Şenb-i Gazan denilen türbesi civarında bir kale inşaa ettirmiş ve bu kaleyi yaptırabilmek için birçok ağır masraflar yapmak zorunda kalmıştı. Hareket halinde bulunan ordudan bin kadar okçu ve bazı umerayı da kalenin muhafazası için koymuştu[71] . 
Ulama Paşa ve Defterdar İskender Çelebi, İbrahim Paşanın huzuruna gelerek, ikisi de aynı ifadeler ile; Bu memlekette eşkiyanın asıl ocağı Kızılcadağ yaylağıdır. Bir miktar asker ile varıp, dağını ocağını yok etmek gerekir diyerek, Başveziri kandırıp Ulama Paşa komutasına onbin seçkin asker alarak Kızılcadağ yönüne hareket edilmişti. Ulama Paşa emrindeki bu onbin asker, Kızılcadağ da Kızılbaş kılıçlarına yem edilmiş, hepsi sıkıcı dereler ve derbendler içinde telef olmuştu[72]. Bu tedbirsizlik ve başarısız harekat İbrahim Paşaya muhalifi olan İskender Çelebi ve Ulama Paşa tarafından yaptırılmış, yanlış tavsiye sonucu doğan acı neticelerdi. 
Daha sonra, İskender Çelebi ve Ulama Paşa, Kızılcadağ başarısızlığı sebebi ile, İbrahim Paşaya gelip; Şahın birliklerinden çekinmeye gerek yoktur. Hemen bir miktar asker ile varıp, Erdebili ve Şahın oradaki ağırlığını ve barınaklarını çoğa-aza bakmadan talan ve tahrip edelim dediler ise de, Şah Tahmasbın gelmekte olduğu haberi üzerine bundan vazgeçilmişti[73]. 
İbrahim Paşanın İran umerasından Menteş Sultana gönderdiği mektup önem arzetmektedir. Çünkü, İran Şahı Tahmasb tarafından, bu Menteş Sultan Azerbaycan müdafaasına memur edilmiş bir kimseydi. Safevi Devletinde askeri ve idari kadro içinde ileri gelen bir şahıstı. 
İbrahim Paşa Tebrizi zaptettiği sırada ona bir mektup yazmıştı[74]. Menteş Sultanın da diğer bazı beyler gibi Osmanlı Devletine itaat için hazır beklemekte olduğunu, kendisine duyurmuş olmasından duyduğu memnuniyeti belirten İbrahim Paşa, Padişahın da; asakir-i derya misal ile diyar-ı şarka teveccüh-i hümayun eylediğini, geldiği vakit Tebrizi taht edineceğini ve bu bölgeyi mevay-ı ehl-i islam etmeden başka bir iş ile meşgul olmayacağını, haber veriyor ve hali hazırda Horasanda olan Şah Tahmasbın harekete geçirilmesi ve Azerbaycan bölgesine gelmesini temin eylemesini istiyordu[75]. İbrahim Paşanın atak ve girişken tavrı neticesini vermiştir. Aylardır ortalıkta gözükmeyen Şah Tahmasb ordusuyla Horasandan Azerbaycana doğru hareket etmişti. Fakat Kızılcadağ muharebesinden sonra, padişahlarını başlarında görmeyen Osmanlı ordusu içinde bir kısmı seslerini ve tenkitlerini artırarak: Şaha Şah, askere penah gerek diyerek Kanuni Sultan Süleymanı başlarında görmek arzularını yüksek sesle dile getirmişlerdi. Bunun üzerine İbrahim Paşa, 11Rebiul-evvel 941/21 Eylül 1534de Padişaha ulaşılması için Ercişe Ferhat çavuşla bir arz göndermişti[76]. 
İbrahim Paşa, bu arzında; 11 Rebiul-evvelde Tebriz civarında oturak olunan Sadabad nam mahalden göçülüb aday-ı makruhun üzerine yürünüb bir konak ilerü Avcan(Ucan) nam mahalle (ertesi gün) nüzul olundukda düşman tarafından dil alınub aduy-ı makruhun ilerü gelen beğleri askerleriyle Avcana karib Miyane nam mahalle geldükleri muhakkak olduğı ecilden askeri mansurdan onbin mikdarı kimesne çıkarılub karavul tarikiyle gönderilüb bilcümle aday-ı makruhla gereği gibi ulaşılmışdır. Lain-i mezkur bunca zamandan beru kaçub uzak memleketlere gitmiş iken elhamdulillah Hz. Sahib-kıran-ı alempenahın yümn-i himmedleri ile kendü ayağıyla gelmiştir... [77]. İbrahim Paşanın bu arzı Kanuni Sultan Süleymana Ercişte ulaşır-ulaşmaz, 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Üç Sınıf İnsan!
ERCAN KERMAN
OSMANİYE’DEN SELAMLAR
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK