HAMİT PUHALOĞLU
Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn Seferi (1533-1535) Öncesi Anadolu'da Ortaya Çıkan Bazı Gelişmeler(12)
Yayın Tarihi: 29 Nisan 2015, Çarşamba
Diğer Yazıları

Arap ve Acem Beyleri;ne emirler bildirildi. Anadolu Beylerbeyisi Yakup Paşa, Rumeli Beylerbeyisi oldu. Mora Beyi Süleyman Paşa Anadolu Beylerbeyiliği;ne getirildi. Gereken yerlere ;Umerâ tayin ve tebdil; olundu. 
Nisan 1529;dan beri resmen ;Serasker; ünvanı verilmiş olan Vezir;i a;zâm Makbul İbrahim Paşa, Halep;te kışlayıp hazırlıkları tamamlamak üzere, üç bin tüfenkçi yeniçeri ile 2 Rebi;ul-âhir 940/21 Ekim 1533 tarihinde Üsküdar;dan (Irakeyn Seferi;ne) hareket etmiştir. 
Sonuç olarak; Irakeyn Seferi öncesi Anadolu;da ortaya çıkan gelişmeler, bu seferin sebepleri, yararlandığımız bazı kaynaklar çerçevesinde, tafsilâtlı olarak verilmiştir. Bu meşhur seferin öncesinde Şii-Safevî Devleti ile Osmanlı Devleti arasındaki önemli kabul edilebilecek bütün gelişmeleri, ortaya koymaya çalıştık. Bu gelişmelerin bilinmesi bizim için bugün de son derece önem arzetmektedir, diyebiliriz. 

BİBLİYOGRAFYA 
Asrar, N. Ahmet; Kanunî Sultan Süleyman ve İslâm Alemi, 2. Baskı, Hilâl Yayınları, İstanbul, ?. 
Balcıoğlu, Tahir Harimi; Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları, Kanaat Kitabevi, Ankara, 1940. 
Bostân (Ferdî); Süleymanâme (Kitab-ı Gavazât-ı Sultan Süleyman), Ayasofya Kitaplığı, nr. 3317, (Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul. 
Celal-zâde Koca Nişancı Mustafa Çelebi; Selim-nâme (Mesâsir-i Selim Hânî), Haz. Ahmet Uğur-Mustafa Çuhadar, . Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1990. 
..................... ;Tabakatu;l-Memâlik fi Derecâti;l-Mesâlik, Fatih Kitaplığı, nr. 4423, (Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul. 
Danışman, Zuhuri; Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, I-XIV, Yeni Matbaa, İstanbul, 1965. 
Danişmend, İsmail Hami; İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I-IV, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1948. 
Downey, Fairfax; Soliman le Maganifique (Kanunî Sultan Süleyman), Çev. Enis Behiç Koryürek, 1. Baskı, M.E. Basımevi, Ankara, 1950. 
Emecen, Feridun; ;Kanunî Sultan Süleyman;, D.G.B.İ.T., X. Zafer matbaası, Çağ Yayınları, İstanbul, 1989, (ss. 313-382). 
Feridûn Ahmet Bey; Münşeatu;s-Selâtin, I-II, 2. Baskı, İstanbul, 1274-1275 h. 
Gökbilgin, M. Tayyip; ;Arz ve Raporlarına Göre İbrahim Paşa;nın Irakeyn Seferindeki İlk tedbirleri ve Fütuhatı;, Belleten, T.T.K. Basımevi, S. 83, XXI, Ankara, 1957, (ss. 449-483). 
...............................; ;Süleyman I;,İ.A.,XI, M.E. Basımevi, İstanbul, 1970, (ss. 99-155) 
.............................; Kanunî Sultan Süleyman, 2. Baskı, M.E.B. Yayınları, İstanbul, 1992. 
Gölpınar, Abdrulbaki; ;Kızılbaş;, İ.A., VI, M.E. Basımevi, İstanbul, 1977, (ss.789-795). 
Gücüyener, Şükrü Fuad; Kanunî Sultan Süleyman, Ahmed Sait Matbaası, İstanbul, 1945. 
Grammont, Jean-Louis Becaue; ;Osmanlı İmparatorluğu Doruğu Olaylar (1512-1606); Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Çev. Server Tanilli, 1. Baskı, Say Yayınları İstanbul, 1992, (ss. 171/194). 
Hammer, Joseph Pustgall; Devlet-i Osmaniyye Tarihi, Terc. Mehmed Atâ, I-X, Selânik Matbaası, İstanbul, 1330 h. 
Hezarfen Hüseyin b. Cafer; Tenkıhu;t-Tevârih-i Mülûk, Es;ad Efendi Kitaplığı, nr. 2239, (Türkçe Yazma), Süleymaniye Ktb., İstanbul, 1083 h. 
Hilmi, M.; Kanunî Sultan Süleyman;ın 1533-1535 Bağdad Seferi, Askeri Basımevi, İstanbul, 1932. 
Kantemir, Dimitri; Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Çev. Özdemir Çobanoğlu, I-III, I. Baskı, K.B. Yayınları, Ankara, 1979. 
Karaçelebi-zâde, Abdu;l-Aziz; Tarih-i Ravzatu;l-Ebrâr, Hüsrev Paşa Kitaplığı, nr. 397, Süleymaniye Ktb. (Bulak Matbaası-Mısır), İstanbul, 1238 h. 
..............................; Süleyman-nâme, Hacı Mahmud Kitaplığı, nr. 4823, Süleymaniye Ktb., (Bulak Matbaası-Mısır), İstanbul,1248 h. 
Kevserâni, Vecih; El-Fakih ve;s-Sultân (Osmanlı ve Safevilerde Din-Devlet İlişkisi), Çev. Muhlis Canyürek, Denge Yayınları, İstanbul, 1992. 

DİĞER YAZARLAR
Ahmet Acaroğlu
POLİTİK MAYINLAR  ve KÜLTÜREL TUZAKLAR 
Recep ÇINAR
Domuzdan post, gâvurdan dost olmazmış!      
ERCAN KERMAN
TÜRKİYE GLOBALLEŞMİŞ
Seyide ESEN
ETUS’la geçmişe yolculuk
Selçuk Duranlar
İHRACAT
Zafer Dereli
KALICI BİR REFAH PAYI UYGULAMASI İSTİYORUZ
MELTEM BABACIK (dytmeltembabacik@gmail.com) (inst: 360beslenme)
KIŞ MEVSİMİNDE ZAYIFLAMANIN YOLLARI
Şükrü Akıllı
EMEKLİYİ YOK SAYARSANIZ….
NURAN İKİZ
Bir Yeni Yıl Hikâyesi
Doç. Dr. Yeliz YEŞİL
Stresle Başa Çıkmak İçin Çeşitli Tavsiyeler
Numan Özgür METİN
GÜNÜBİRLİK GÖKÇEADA
TURAN ŞALLI (Roman Sivil Toplum Gönüllüsü)
Roman vatandaşlar nerede?
MUSTAFA ÇETİN
Alevilik ve toplumsal birlik
M. ENİS ŞENSEVER
Anadolu Uygarlıklarından İzler – Panel ve Sergi (3)
HAMİT PUHALOĞLU
Kefenin Cebi Yok…
ŞAHVER HÖBEK
Çocuklarda Nefes Farkındalığı
Mehmet Ali ESMER
BİR YANGIN HABERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜĞÜ
OLCAY DAL
Cumhuriyet nedir ?
Ertan Çekiç
İNSANLARA NE İSTEDİĞİNİ SORSAYDIM, DAHA HIZLI GİDEN AT ÜRETİRDİM
CELİL ÖZCAN
SAKARYA ZAFERİ’NİN 100. YILI KUTLU OLSUN!
İHSAN KÖSE
İZ BIRAKANLAR
Hüseyin Erkin
FİYATLARI YÜKSELEN KİMYASAL GÜBRE FOTOĞRAFI
ÖZCAN AYGÜN
EDİRNE GAZİ OSMAN PAŞA ORTAOKULUNUN KAZANDIĞI ULUSAL BAŞARI VE ÇANAKKALE SAVAŞLARININ 106. YIL DÖNÜMÜ
MUSTAFA ERSOY
MUHALEFET ETMEK, BOZGUNCULUK MU? İHANET ETMEK Mİ?
Tülay Çağlarer
ATATÜRK ve ÇOCUK
Teoman ÖZÇUHACI
MESAFELER VE ÖLÇÜLER - ÖLÇÜTLER
Burhan Aytekin
19 Mayıs Gençlik Bayramı Kutlu Olsun
Yener Yaveroğlu
Allah’ın otu ıspanak neden beş lira?
ÜLKÜ VARLIK
TÜYAP DİYARBAKIR KİTAP FUARI (25/30 EYLÜL 2018) VE CAHIT SITKI TARANCI
Yaver Tetik
Sıcak Sulu Kalorifer Kazanı Yakma Talimatı:(4)
NEDİM ZOBAR
BÜYÜK ve KUTLU ZAFER
Mehmet Ali ESMER
Hüsnü Sarıgül
ABDULLAH GÜRGÜN
ŞAHVER HÖBEK