Belediye’ye bir yürütmeyi durdurma daha
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, Edirne Belediyesi’ne karşı özel yurt ve özel proje alanları imar plan değişikliği yürütmesini durdurma kararı aldırdı.
Yayın Tarihi: 01 Kasım 2012, Perşembe 10:06
Gündem Haberleri
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu, Edirne’de özel yurt alanları ve özel proje alanları imar plan değişikliğini durduklarını vurguladı. Daha önce de Edirne Belediyesi’ne karşı yürütme durdurma kararları alınmıştı.
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Nihat Çolak imzasıyla yapılan açıklamada, “01.07.2011 tarih ve 256-257 sayılı Edirne Belediyesi Meclis Kararlarının kamu yararı, şehircilik ve planlama ilkeleri açısından imar mevzuatına uygun olmadığı gerekçesi ile Edirne Belediyesi’ne açtığımız davada bir kez daha haklılığımız ortaya çıkmış ve Edirne İdare Mahkemesi Yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.” dendi. Çolak, neden itiraz ettiklerini de şöyle belirtti:
“• Özel yurt alanları ve özel proje alanları adı altında yapılacak uygulamalar ayrıcalıklı imar hakkı vererek fırsat eşitsizliği yaratılmasının ve Edirne’nin genel karakterine uygun olmayacak uygulamaların önünü açmaktadır.
• Bu kararlar bölgesel planlama ilkeleri ile açıkça çelişmektedir.
• Özel yurt ve özel proje alanlarının bölge planlarında tanımlı olmayan alanlarda uygulanması projelere ayrıcalıklı olarak verilen yoğunluk artışının sonucunda başta altyapı, ulaşım gibi hizmetlerin yetersiz kalmasını yaratacaktır.
• Komisyon kararları ile bodrum katların parsel ve cephe derinliğince yapılması yeşil alan uygulamalarını yok edecektir.
• Kararların uygulanmasıyla Bodrum kat kullanımında emsalden bağımsız ve bina çekme mesafesi dışında bodrum kat uygulaması yoğunluk arttırıcı ve yeşil alan azaltıcı sonuçlar yaratacaktır.
• Özel proje alanları ve özel yurt alanlarını tanımlayan 17 ve 18 sayılı komisyon kararlarının ifadelerinin yoruma açık olması ileride sonuçlarını şimdiden göremediğimiz uygulamalara sebep olacaktır.
• Aynı parsel alanında farklı işlev ve amaçları olan yapıları konumlandırabilecek bir plan uygulaması yoğunluk artışına sebep olacak, kente ve kamuya yük getirecek kentsel dengeyi bozacaktır.”
Önce bilirkişi tayin edilip haklı olduklarını belirten raporlarını mahkemeye sunduklarını belirten Çolak, mahkeme kararını da şöyle nakletti:
“…. Söz konusu değişikliklerle gerekçesiz ilave bina yoğunluğu getirildiği, bu değişikliklerin altyapı, donatı ve kentsel karaktere etkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiği, ilave detaylı analizler yapılmaksızın bu haliyle uygulanması halinde sonucu belirsiz etkiler doğuracağı ve netice itibariyle şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” “…Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere, 03.10.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.”
 
Muhakeme etmek istiyoruz
 
Çolak, konuyla ilgili açıklamasını şöyle sürdürdü:
TMMOB Edirne İl Koordinasyon Kurulu olarak kamu yararı gözetmeyen planların karşısında olan yaklaşımımızda her zaman mahkemeden yana değil birlikte muhakemeden yana olduk. “Özel yurt alanları ve özel proje alanları” davasında aynı yolu izleyerek önce Edirne Belediyesine konuya ilişkin kararların ranta ve talana hizmet edeceğini açıklayan itiraz dilekçemizi sunduk. Ancak tüm uyarı ve itirazlarımıza karşın hukuka aykırılığı mahkemece de tespit edilen imar plan değişikliğinin uygulamaya sokulması karşısında konunun yargıya taşınmasından başkaca bir çare kalmadığı görülerek mahkeme yoluna gidilmiştir. Bu dava Edirne Belediyesi ile yürütülmesi durdurulan 2. Davamızdır. Bundan önce 1. Murat Mahallesi sınırları içinde yeşil alan için verilen 12.06.2012 tarih ve 249 nolu yapı ruhsatının iptali davasında yürütme durdurma kararı çıkmıştır.”
 
Meclis üyelerine uyarı
 
Çolak, Edirne Belediye Meclis üyelerini şöyle uyardı:
“1-) 1. Murat Mahallesi sınırları içinde yeşil alan için verilen 12.06.2012 tarih ve 249 nolu yapı ruhsatında olduğu gibi; Şükrüpaşa Mahallesi 1911 Ada, 1 Parselde bulunan 6923,85m2 yeşil alan için “Edirne Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”nin tahsisine verilen 25.06.2012 tarih ve 280 nolu yapı ruhsatı imar mevzuatına aykırıdır (yapı yüksekiği 3,5mt den fazla ve betonarme), iptal edilmesi gerekmektedir. Konunun yargıya taşınması için gerekli süreç başlatılmıştır. Bu yeşil alanın ranta ve talana açılmasını durdurun…
2-) 05.09.2012 tarih ve 2012/327 sayılı Edirne Belediyesi Meclis Kararına itiraz: “2012/327 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan revizyon imar planına gerekçe olarak “Yeni ve Eski Küçük Sanayi Siteleri Kentsel Dönüşüm” projesi kapsamında küçük sanayi sitelerinin yerinde yapılacak yeni projelerin çevresinde oluşacak imar eğilimleri gösterilmektedir. Oysa “Yeni ve Eski Küçük Sanayi Siteleri Kentsel Dönüşüm” henüz onaylanmamış ve ne olduğu bilinmemektedir. Bu kapsamda 2012/327 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan revizyon imar planına 05.10.2012 tarih ve 406 kayıt sayılı yazımız ile itiraz edilmiş itirazımızın 07.11.2012 tarihinde yapılacak ilk Belediye Meclis Toplantısında görüşüleceği Belediye Başkanlığınca tarafımıza bildirilmiştir. Belediye meclis üyelerine sesleniyoruz Edirne için telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracak bir karara imza atmak üzeresiniz. Yeni sanayi sitesi ile Olin Yağ fabrikası arasında kalan bu bölgede uygulanması planlanan revizyon tekniğe, hukuka ve imar mevzuatına aykırı maddeler içermektedir. Yanlış uygulamaları 2 sayfalık itiraz dilekçesinde ifade etmeye çalıştık. Yinede istenirse, tüm meclis üyelerine yapılacak yanlışları açıklamaya, yoğunluk ve nüfus artışına sebep olan plan yaklaşımını görsel anlatımlarla aktarmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Gelin nüfus ve yoğunluk artışına sebep olan bu plan kararından vazgeçin”
Çolak, açıklamasının sonunda, “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kamu yararına planların yanındadı.” dedi.
Bu habere ilk yorum yapan siz olun...
Adınız :
E-mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu
:

Yumurta zammına tepki
Edirne Kırmızısı Doğduğu Topraklara Geri Döndü
KYK İddiası Asılsız Çıktı
Cin: “Aile işletmeleri bitirildi”
Devletten çeltiğin tonuna bin lira daha
Çeltik ambarı İpsala Ovası'nda çeltik hasadı etkinliği
“Süt Konseyi işlevini yitirmiştir ve kapatılmalıdır”
ÇKS’de son başvuru 31 Aralık
“Sofralardaki yangın sansürle kapanmaz”
Büyük Sinagog caz sanatçılarını ağırlayacak
“Vatandaşın giderleri artarken bankaların gelirleri artıyor!”
Kayıcı Rektör Tabakoğlu’na kitap takdim etti